Mniej szkodliwe hamulce przyszłości

17 lt. 2016

Wystartował projekt Lowbrasys poświęcony badaniom nad innowacyjnymi układami hamulcowym o niewielkim wpływie na środowisko. Jego finansowanie zapewnia prestiżowy program Horizon2020.

lowbrasys !Pięć przedsiębiorstw z sektora przemysłu motoryzacyjnego oraz pięć instytutów badawczych i uniwersytetów przyczyniło się do powstania projektu Lowbrasys – zaawansowanego, pionierskiego badania finansowanego z programu Komisji Europejskiej Horizon2020. Ma on na celu przyspieszenie badań nad czystymi technologiami w transporcie drogowym. Najważniejszym zadaniem jest opracowanie zaleceń i propozycji aktów prawnych dotyczących innowacyjnych układów hamulcowych, które pozwolą zmniejszyć oddziaływanie użytkowanych pojazdów na zdrowie i środowisko.

Celem projektu jest też opracowanie procesu produkcyjnego, który pozwoli stworzyć oraz zastosować materiały ograniczające emisję cząstek o 50% oraz zaprojektować nowe, zaawansowane układy hamulcowe.

Projekt powstał we współpracy firm Brembo, Ford, Continental Teves, Federal Mogul, Flame Spray, wraz z Instytutem Mario Negri zaangażowanym w badania biomedyczne i zajmującym się wpływem zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie, Politechniką Ostrawską, KTH Royal Institute of Technology, Wydziałem Inżynierii przemysłowej Uniwersytetu w Trento oraz Wspólnym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie finansowe o wartości 7 milionów euro przy 9 milionach euro łącznych kosztów.

Zostaw Komentarz