Motoryzacja podąża w kierunku zrównoważonego rozwoju, ale wolniej niż oczekiwano

17 lis 2022

Od 2019 roku poziom wdrożenia najważniejszych inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju poprawił się tylko nieznacznie, a w niektórych obszarach nawet się zmniejszył. Ostatnie wyzwania, takie jak ciągłe niedobory chipów i problemy z łańcuchem dostaw, zmusiły korporacje motoryzacyjne do zmiany priorytetów – takie wnioski płyną z najnowszego raportu Capgemini „Zrównoważony rozwój w motoryzacji: od ambicji do działania”.

Według raportu dyrektywy takie jak Europejski Zielony Ład (ESG) i Porozumienie Paryskie skłaniają przemysł motoryzacyjny do poszukiwania bardziej zrównoważonych rozwiązań, aby osiągnąć cele neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Zdecydowana większość (70%) przemysłu motoryzacyjnego koncentruje się na ogólnej redukcji emisji gazów cieplarnianych w swojej działalności. Dwie trzecie (64%) organizacji motoryzacyjnych spodziewa się poprawy w tym zakresie do 2040 roku, a 57% wychodzi poza wymogi ESG, aby zrównoważony rozwój stał się ich kluczowym czynnikiem biznesowym. Jednak od 2018 roku przemysł motoryzacyjny ograniczył ogólne emisje gazów cieplarnianych tylko o 5%. Oczekuje się, że do 2030 roku emisja zostanie zredukowana o kolejne 19%. Przy obecnym tempie działań organizacje motoryzacyjne nie są więc w stanie osiągnąć ogólnego celu zerowych emisji netto do 2050 roku w myśl Porozumienia Paryskiego.

Raport wskazuje, że tylko niewielka grupa organizacji motoryzacyjnych (mniej niż 10%) jest na dobrej drodze do osiągnięcia zrównoważonego modelu funkcjonowania. Firmy z tej grupy spodziewają się zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 35% do 2030 roku (w porównaniu ze średnią przewidywaną redukcją 19% w całym przemyśle motoryzacyjnym). Jednocześnie przewiduje się, że ogólna efektywność operacyjna wyżej wymienionych firm poprawi się o 22% do 2026 roku (dla porównania – prognozuje się, że pozostałe organizacje w tym samym okresie poprawią efektywność zaledwie o 16%). Dzięki wprowadzaniu inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju, firmy te będą po prostu osiągać lepsze wyniki. Co więcej, badania wskazują, że w przypadku firm działających na rzecz klimatu, wzmacnia się ich wizerunek i marka pracodawcy. Dzięki temu poprawia się także atrakcyjność tych firm w oczach kandydatów do pracy.

Lepiej jedynie na wybranych obszarach

Organizacje motoryzacyjne koncentrują się dziś na redukcji emisji, priorytet nadając tym inicjatywom, nad którymi mają bezpośrednią kontrolę – takim, jak m.in. produkcja i dekarbonizacja flot pojazdów. Raport wskazuje, że wdrażanie inicjatyw dotyczących zrównoważonego łańcucha dostaw wzrosło do 57% w 2022 roku z 42% w 2019.

Ważne jest także wdrożenie inicjatyw opartych o gospodarkę o obiegu zamkniętym. Ten model produkcji i konsumpcji zakłada ponowne użycie, naprawę, odnawianie i recykling istniejących materiałów i produktów tak długo, jak to możliwe. Podczas gdy 73% firm zgadza się, że model ten jest konieczny do osiągnięcia długoterminowych celów finansowych, tylko 53% organizacji go stosuje. Wdrożenie tych metod jest o tyle istotne, że może wpłynąć np. na upowszechnienie się pojazdów elektrycznych, które są tu częścią rozwiązania.

Niezwykle ważna jest współpraca z producentami oryginalnego wyposażenia (OEM), którzy powinni coraz intensywniej wdrażać model obiegu zamkniętego. Akumulatory do samochodów elektrycznych powinny mieć coraz dłuższą żywotność, a po drugie powinny być budowane w systemie krążenia i ponownego wykorzystywania surowców. Pomimo rosnącej sprzedaży tych pojazdów elektrycznych, klienci niechętnie przechodzą na elektrykę ze względu na obawy związane z zasięgiem i kosztami ładowania, a łatwość dostępu do części zamiennych do silników spalinowych i opcje serwisowania są dla nich bardziej atrakcyjne. Rosnące koszty energii energetycznej, a także skomplikowane metody ładowania sprawiają, że postęp przechodzenie na elektromobilność odbywa się zbyt wolnym tempie.

Brak zarządzania danymi spowalnia postępy

Raport wskazuje, że słaba integracja kluczowych wskaźników wydajności zrównoważonego rozwoju z codziennymi działaniami i zarządzaniem spowalnia wdrożenia. 73% dyrektorów zgadza się, że stosowanie praktyk zrównoważonego rozwoju w ich codziennych działaniach wzrosło tylko nieznacznie lub pozostało takie samo w ciągu ostatnich 2-3 lat. Trudności w gromadzeniu, zarządzaniu i analizowaniu danych w tym zakresie są również jednym z największych wyzwań: tylko 12% dyrektorów obecnie twierdzi, że ich organizacja ma wdrożoną na pełną skalę platformę do mierzenia, monitorowania i raportowania inicjatyw zrównoważonego rozwoju.

Odpowiedzialność w całej organizacji jest niezbędna do określenia celów i dzielenia się postępami w zakresie inicjatyw na rzecz klimatu. Ponieważ dla firm kluczowa jest dziś zgodność z wymogami ESG, dane z całego łańcucha dostaw muszą przejrzyste i zapewniać podstawę do planowania i realizacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Niewiele firm ma zasoby lub czas, aby przeprowadzać własne eksperymenty i opracowywać modele zarządzania danymi. Zakup i wdrożenie działającej koncepcji może skrócić czas i oszczędzić wydatki na rozwój oraz uwolnić od niektórych obciążeń regulacyjnych. Warto wówczas podejmować współpracę z takimi firmami, które w swoich celach mają również redukcję negatywnego wpływu na środowisko. Jak wskazują badania zrealizowane przez Capgemini, transformacja oparta na oprogramowaniu przyniesie znaczące korzyści dla producentów OEM z branży motoryzacyjnej w ciągu najbliższych pięciu lat, takie jak zwiększenie wydajności o 40% obniżenie kosztów o 37% i poprawa zadowolenia klientów o 23%. To z kolei uwolni zasoby pozwalające skupić się na implementacji rozwiązań zrównoważonego rozwoju – mówi Paweł Suszkiewicz, delivery manager w Capgemini Polska.

 

 

Zostaw Komentarz