Największe wyzwania na drodze do zrównoważonego rozwoju

26 sie 2022

Nowe badanie zlecone przez Castrol pokazuje, że 71% liderów biznesu i 62% specjalistów operacyjnych uważa, że zarządzanie przejściem do zerowej emisji netto będzie największym wyzwaniem, przed jakim kiedykolwiek stanęło ich przedsiębiorstwo.

 

Nowe studium  „Największe wyzwania na drodze do zrównoważonego rozwoju  [The Sharp End of Sustainability] – przedstawia wyniki globalnego badania opinii przeprowadzonego na zlecenie Castrol wśród ponad 2860 liderów biznesu i specjalistów operacyjnych na 14 rynkach w celu przeanalizowania postępów sektorów motoryzacyjnego, przemysłowego, wytwórczego i morskiego na drodze do przejścia na gospodarkę zrównoważoną. Studium stanowi uzupełnienie strategii zrównoważonego rozwoju firmy Castrol, nazwanej PATH360.

W przypadku owych przedsiębiorstw badanie sugeruje, że zrównoważony rozwój będzie miał kluczowe znaczenie dla sukcesu komercyjnego: ponad trzy czwarte liderów biznesu (76%) i 68% specjalistów operacyjnych biorących udział w badaniu stwierdziło, że dążenie do bardziej zrównoważonego rozwoju ich przedsiębiorstw jest kluczem do zaspokojenia potrzeb klientów.

W badaniu zidentyfikowano pięć głównych problemów dotyczących zrównoważonego rozwoju i wynikających z nich wniosków o kluczowym znaczeniu dla liderów biznesu i profesjonalistów operacyjnych, którzy ostatecznie będą musieli przekuć strategię w działanie.

Wniosek pierwszy: Przede wszystkim efektywność

Prawie trzy czwarte (72%) specjalistów operacyjnych biorących udział w badaniu stwierdziło, że najskuteczniejszym sposobem redukcji emisji dwutlenku węgla jest zwiększenie efektywności energetycznej ich organizacji. Jednocześnie podali oni metody, jakimi można ją poprawić. Na liście znalazły się m.in.:

  • skuteczna konserwacja urządzeń,
  • udoskonalenia techniczne, w tym modernizacje i modyfikacje,
  • wdrażanie nowych, bardziej energooszczędnych technologii.

Dwie trzecie specjalistów operacyjnych stwierdziło zarazem, że wydajne energetycznie maszyny są ważnym elementem transformacji ich organizacji, a 59% uznało, iż inwestowanie w nowe technologie w celu zwiększenia efektywności energetycznej będzie ważną częścią każdej strategii redukcji emisji.

Wniosek drugi: Lepsze wykorzystanie danych

Ponad trzy czwarte (76%) biorących udział w badaniu liderów biznesu uważa, że ich przedsiębiorstwo musi lepiej zarządzać danymi, aby wskazywać najważniejsze obszary, na których należy się koncentrować podczas dążenia do bardziej zrównoważonego rozwoju, a 82% uważa, że ich przedsiębiorstwo może lepiej wykorzystywać dostępne dane w celu poprawy w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Wniosek trzeci: Kto nie marnuje, temu nie brakuje

Badanie pokazuje, że 63% liderów biznesu wyznaczyło cele redukcji odpadów, a 61% cele redukcji zużycia wody. Co ciekawe o ile 58% specjalistów operacyjnych uważa, że cele redukcji odpadów są ważne dla ich przedsiębiorstwa, to tylko 43% jest zdania, że kluczowe znaczenie ma również redukcja zużycia wody.

Wniosek czwarty: Zrównoważony rozwój wymaga uczestnictwa

Biorący udział w badaniu liderzy biznesu uważali, że przeciętnie zaledwie 40% pracowników rozumie ich strategię zrównoważonego rozwoju. Badanie wykazało również, że 46% specjalistów operacyjnych, którzy wzięli udział w badaniu, uważa, że strategia zrównoważonego rozwoju ich organizacji nie jest realizowana w praktyce.

Wniosek piąty: Zrównoważony rozwój na pierwszym miejscu

Chociaż ponad dwie trzecie liderów biznesu (64%) biorących udział w badaniu stwierdziło, że zrównoważony rozwój jest podstawą wszystkich działań ich organizacji, badanie pokazuje, że ankietowani specjaliści operacyjni uważają, że brak przywództwa i wizji hamuje postęp. Brak wsparcia dla zrównoważonego rozwoju ze strony kadry kierowniczej przedsiębiorstwa (cytowany przez 48% specjalistów operacyjnych), brak jasnych celów (48%), brak jasnej strategii biznesowej zapewniania zrównoważonego rozwoju (48%) oraz brak wizji ze strony kierownictwa firmy (47%) to główne przeszkody dla zrównoważonego rozwoju ich przedsiębiorstwa.

Te pięć wniosków dostarcza liderom biznesu w sektorach motoryzacyjnym, przemysłowym, produkcyjnym i morskim istotnych wskazówek na temat wdrażania zrównoważonego rozwoju w ich organizacjach.

Badanie zlecono w celu uzupełnienia nadrzędnej strategii zrównoważonego rozwoju firmy Castrol, PATH360. PATH360 koncentruje się na redukcji emisji dwutlenku węgla, zmniejszaniu ilości odpadów i staraniach na rzecz poprawy jakości życia ludzi na całym świecie, a także przyczynianiu się do osiągnięcia ogólnego celu Castrol, jakim jest uzyskanie zerowej emisji netto najpóźniej do roku 2050.

Pełny raport dotyczący badania znajduje się  tutaj.

 

 

 

Zostaw Komentarz