Niewłaściwy poziom oleju po wymianie

26 kwi 2022

Prawdopodobnie każdy mechanik doświadczył sytuacji, gdy po wymianie oleju okazało się, że jest go… zbyt dużo. Zdarzają się także przypadki, że poziom wydaje się prawidłowy, ale na drugi dzień użytkownik pojazdu zgłasza, że ślad na bagnecie ledwo dosięga minimum. Castrol i Elit zwracają uwagę na najczęstsze przyczyny takich sytuacji.

 Wymiana oleju należy do najprostszych czynności serwisowych, ale i przy tej operacji bywają popełniane błędy. Oto cztery zdarzające się najczęściej.

Błędne oszacowanie pojemności układu

Przed wymianą oleju, należy dokładnie sprawdzić jaka jest pojemność układu w konkretnym silniku. Ważne, aby upewnić się, czy informacje podane w konfiguratorze lub w instrukcji obsługi dotyczą objętości całkowitej z filtrem czy bez niego. Niektóre instrukcje obsługi podają także trzeci parametr – to ilość oleju na pierwsze zalanie, np. gdy samochód jest nowy lub silnik został zamontowany po remoncie. Różnice pomiędzy poszczególnymi wartościami wynoszą nawet o 0,5 l i wynikają głównie z pojemności filtra (a filtry są naprawdę różne).

Nieświadome pozostawienie resztek starego oleju

Problem z pozostałościami starego oleju pojawia się najczęściej wtedy, gdy mechanik korzysta z wysysarki oleju. Zdarza się, że ssak nie dojdzie do dna miski olejowej, ponieważ utknie gdzieś po drodze. Wówczas w misce może zostać np. litr starego oleju. Dolanie pełnej porcji w ilości podanej w katalogu spowoduje, że stan oleju znacznie przekroczy maksimum. W takim wypadku jedynym rozwiązaniem jest kolejna wymiana oleju.

Pozostałości starego oleju pojawiają się także wtedy, kiedy mechanik pracuje w pośpiechu i nie czeka, aż z otworu spustowego olej spłynie do ostatniej kropli. W tym przypadku skala problemu jest jednak znacznie mniejsza.

Błędny pomiar po wymianie

Po wymianie oleju należy uruchomić silnik, pozwolić mu pracować przynajmniej przez kilkanaście sekund, następnie wyłączyć go i odczekać chwilę przed pomiarem. Dopiero wówczas można wykonać prawidłowy odczyt poziomu oleju. W przeciwnym razie wyniki będą błędne (olej pozostanie w kanałach w głowicy, albo nie wypełni całego układu).

Zła interpretacja wskazań poziomu oleju

Niektóre samochody wyposażone w filtr cząstek stałych mają trzy znaczniki na bagnecie oleju. Są to poziomy „minimum”, „maksimum” oraz „maksymalny stan ponadnormatywny”. Ta trzecia wartość nie jest oczywiście górną granicą tolerancji przy wymianie oleju, ale górną granicą poziomu, do którego olej może się podnieść w wyniku rozrzedzania go paliwem w trakcie eksploatacji.

Castrol radzi

W razie stwierdzenia nieprawidłowości lepiej przyznać się do błędu i jak najszybciej usunąć problem. Najłatwiej to uczynić, gdy okazuje się poziom na bagnecie jest za niski, bo wystarczy wtedy dolać jeszcze trochę oleju. Gorzej, jeśli stan jest zbyt wysoki, gdyż upuszczenie nadmiaru nie rozwiązuje problemu. Konieczna jest ponowna wymiana całego oleju, ponieważ nowy zmieszał się ze starym i nie zagwarantuje już odpowiednich właściwości smarnych w całym dystansie przewidzianym do następnego przeglądu.

Zostaw Komentarz