Nowe przepisy, inne piktogramy

26 lut 2014

72-125.inddNa opakowaniach z chemikaliami, w tym z lakierami, maja być teraz stosowane inne piktogramy wskazujące na stopień zagrożeniu, jakie stanowią niektóre związki chemiczne.

Zgodnie z nowymi unijnymi przepisami dotyczącymi klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) trzy globalne marki lakiernicze Axalta Coating Systems, tzn. Cromax, Spies Hecker i Standom, zmieniają etykiety swoich produktów. W rozporządzeniu CLP znalazł się bowiem zapis, aby – dzięki zrozumiałej klasyfikacji i odpowiednim etykietom – pracownicy i konsumenci byli w sposób zrozumiały informowani o zagrożeniu, jakie stanowią niektóre związki chemiczne.

Axalta Coating Systems w swym komunikacie podkreśla, iż poważnie traktuje obowiązek ochrony zdrowia i dbania o bezpieczeństwo klientów i użytkowników końcowych, dlatego dołożyło starań, by nowe etykiety możliwie szybko zaczęły być stosowane. I tak na produktach Spies Hecker i Standox zostały one wprowadzone w grudniu 2013 roku, zaś na produktach marki Cromax pojawiły się w styczniu bieżącego roku. 2014. Oczywiście zawartość opakowań, na których znalazły się te etykiety, pozostała ta sama.

2014_PR_CLP_Hazard_Symbols[8]Nowe przepisy wymagają, między innymi, stosowania innych piktogramów. Zamiast starych, żółto-pomarańczowych kwadratów mają być używane romby z czerwonym obrzeżem, zaś pod nimi jeden wyraz określający poziom niebezpieczeństwa. Na przykład Danger (niebezpieczeństwo) oznacza większe zagrożenie niż Warning (ostrzeżenie). Określenia te zastują starą klasyfikację poziomu ryzyka, np. Toxic (toksyczne) czy Harmful (szkodliwe).

Zakres zmian wprowadzanych nowymi przepisami daleko wychodzi poza same etykiety. Aby klienci i końcowi użytkownicy zrozumieli więc powody wprowadzenia nowych etykiet przygotowany więc został krótki film, który wszystko wyjaśnia. Można go obejrzeć nastrojach www.dupontrefinish.pl, ww.standox.pl, www.spieshecker.pl. Dodajmy jeszcze, że wszystkie karty charakterystyk, które można pobierać z tych stron do czerwca 2015 roku będą zawierać oba rodzaje klasyfikacji.

Przepisy dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania sprawią, że system stosowany w UE będzie zgodny z Globalnie Zharmonizowanym Systemem Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów ONZ (GHS). Po pewnym czasie, ten stosowany na całym świecie standard zastąpi stare europejskie systemy etykietowania.

Zostaw Komentarz