Podsumowania, wnioski, prognozy

14 lis 2017

Prezentacje w trzech salach równolegle, dwa dni, jedno wydarzenie – za nami XII Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego, na który z całej Polski i Europy przyjechało ponad 800 uczestników. Podczas spotkania zaprezentowano dane rynkowe oraz omówiono zagrożenia i wyzwania stojące przed motoryzacją, z którymi w niedługim czasie będziemy musieli się zmierzyć.

W dniach 8 i 9 listopada Hotel Sound Garden w Warszawie stał się sercem polskiej motoryzacji. Udział w tym wydarzeniu wzięli nie tylko członkowie Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Motoryzacyjnych, ale także inni przedstawiciele firm związanych z przemysłem i rynkiem motoryzacyjnym, eksperci, przedstawiciele świata polityki i organizacji, które w tym roku współtworzyły Kongres – PAiH, PARP, STM, SIMR, SKFS, WAT, MOVEO, ITS, Koalicja Bezpieczni w Pracy. W przygotowanie Kongresu włączyły się także branżowe stowarzyszenia międzynarodowe – FIGIEFA, CLEPA i APRA.

Z relacji uczestników wynika, że Kongres miał bardzo wysoki poziom merytoryczny, a jego tegoroczna formuła sprawiła, że goście często do wyboru mieli trzy równolegle odbywające się sesje, co każdemu  stwarzało możliwość wyboru szczególnie ważnych tematów. Dodatkową formą aktywizacji uczestników, były przeprowadzane w trakcie sesji SDCM badania przemysłu i rynku motoryzacyjnego.

Dzień 1

Pierwszy dzień Kongresu rozpoczęła ciesząca się ogromnym zainteresowaniem i to nie tylko pań, sesja pt.: „Siła kobiet w męskiej branży”. Kobiety, które odniosły sukces w branży motoryzacyjnej, jak na przykład Krystyna Boczkowska – prezes zarządu spółki Robert Bosch, czy Joanna Szwajkowska – prezes zarządu WUZETEM, dzieliły się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Panie opowiedziały m.in. z jakimi problemami stykają się w swojej pracy najczęściej, jak radzą sobie w branży i jak zwalczają stereotypy.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się sesja SDCM pt.: „Produkcja, handel i usługi w motoryzacji”, którą poświęcono sytuacji rynku motoryzacyjnego w Polsce i Europie w 2017 roku. Omówiono na niej trendy, szanse i zagrożenia dla polskiego i europejskiego rynku motoryzacyjnego.

Z badań przeprowadzonych wśród uczestników Kongresu wynika, że sytuacja branży motoryzacyjnej jest bardzo dobra. Badanie Koniunktury Rynku Motoryzacyjnego MotoFocus wykazało, że 69% dystrybutorów i 40% producentów części odnotowało wzrost przychodów w trzecim kwartale w porównaniu z drugim kwartałem bieżącego roku. Natomiast jeśli chodzi o prognozy na koniec roku, wzrostów spodziewa się 77% dystrybutorów części i 89% producentów. Najwyższych wzrostów przychodów, przekraczających 10%, spodziewa się aż 55% dystrybutorów i 41% producentów.

Podczas swojej prezentacji przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa – sekretarz stanu Kazimierz Smoliński, wspomniał m.in. o istotnej dla rynku kwestii dostępu do informacji o naprawach oraz utrzymaniu pojazdów (RMI).

Swoje wystąpienia mieli także reprezentanci CLEPA – Frank Schlehuber oraz FIGIEFA – Sylvia Gotzen. Specjalnie dla gości Kongresu swoją wypowiedź przygotował wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki, który wspomniał m.in. o zmianach w motoryzacji (rosnące zaawansowanie techniczne pojazdów, cyfryzacja, elektromobilność i autonomiczne pojazdy), ale również o zagrożeniach dla branży, pojawiających się m.in. w związku z wadliwym projektem rozporządzenia COM 31. Mówił też o trwających rozmowach trójstronnych, które dają nadzieję na jego poprawę.

Podczas sesji SDCM ogłoszono wyniki Konkursu Bezpieczny Warsztat 2017. Konkurs ten po raz kolejny udowodnił, że w Polsce działają znakomicie zarządzane niezależne warsztaty samochodowe będące poważną konkurencją dla ASO.

Oprócz sesji ściśle merytorycznych przygotowano także specjalne sesje B2B, które również cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem.

Dzień 2

Drugi dzień Kongresu rozpoczęły sesje PAIH pt.: „Motor napędowy polskiej gospodarki. Jak go wspierać?” oraz PARP: „Kompetencje w sektorze motoryzacji – jak ich szukać, jak je odnaleźć”. Następnie prezes SDCM – Alfred Franke wspólnie z przedstawicielem CLEPA, Mariolą Hanke, poprowadzili sesje pt.: „Produkcja części i komponentów motoryzacyjnych w Polsce i Europie”, podczas której omówione zostały najważniejsze z punktu widzenia wytwórców części motoryzacyjnych regulacje prawne i wynikające z nich obowiązki oraz zagrożenia, w tym m.in. nowy termin rejestracji REACH, związaną z pakietem Circular economy dyrektywę 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, conflict minerals etc.

Drugiego dnia w swoich wystąpieniach przesłanych SDCM, do gości Kongresu zwrócili się wicepremier – minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki oraz profesor Jerzy Buzek, były premier Polski. Premier Morawiecki wspomniał o znaczeniu przemysłu motoryzacyjnego dla polskiej gospodarki, zaś profesor Buzek o elektromobilności i związanych z tym trendem wyzwaniach stojących przed polską motoryzacją.

Podczas dyskusji panelowej pt.: „Problemy kadrowe w motoryzacji a szkolnictwo zawodowe” debatowano o coraz bardziej palącym problemie braków kadrowych i sposobach jego rozwiązania. Z kolei podczas drugiej debaty omówiono zagadnienie Inteligentnych fabryk – Przemysłu 4.0, czyli szans i możliwości jakie niesie ze sobą tzw. czwarta rewolucja przemysłowa.

 Stowarzyszenie coraz liczniejsze

– Niezwykle cieszy nas to, że tegoroczny Kongres zorganizowany został wspólnie z innymi instytucjami, gdyż jednoczy to zróżnicowaną, a tym samym podzieloną branżę. Cieszy nas również frekwencja, która przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Na szczególną uwagę zasługuje także fakt, iż podczas Kongresu obecna była silna reprezentacja polskich producentów – gościliśmy ponad 50 osób reprezentujących krajowych producentów części, a niektórzy z nich byli aktywnie zaangażowani podczas paneli dyskusyjnych. Ich udział w naszych wydarzeniach pozwala nawiązać tym firmom kontakty z sieciami dystrybucyjnymi, co w konsekwencji, dzięki działalności SDCM prowadzi do rozwoju ich współpracy handlowej. Frekwencja na naszym Kongresie świadczy o tym, że nasze doroczne wydarzenia, stały się dla przedstawicieli przemysłu i rynku motoryzacyjnego, punktem obowiązkowym – spotkaniem, na którym po prostu trzeba być – powiedział Alfred Franke, prezes Zarządu SDCM. – Jest to także swego rodzaju wyraz zaufania do pracy wykonywanej przez nasze Stowarzyszenie, które doceniają firmy, ciągle zasilające nasze szeregi. Tylko w tym roku do naszej organizacji przystąpiło 11 firm.

Zostaw Komentarz