Podwyżek na SKP na razie nie będzie

25 sty 2022

 

Ministerstwo Infrastruktury odpowiedziało na apel branży motoryzacyjnej o podwyższenie opłaty urzędowej za badanie techniczne w Stacji Kontroli Pojazdów. Podwyżki nie są obecnie planowane.

 

Siedem organizacji branży motoryzacyjnej: Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, Dekra Polska, Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej, Polski Związek Motorowy, Związek Dealerów Samochodów, Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego oraz Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych wystąpiły w piśmie do Prezesa Rady Ministrów o rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem zwaloryzowanych stawek, które miałyby obowiązywać w stacjach kontroli pojazdów. Pismo stanowiło wynik porozumienia branży dotyczącego nieadekwatności aktualnie obowiązujących cen przeglądów oraz kosztów i ryzyka społecznego, jakie niedoszacowane ceny za sobą niosą. Apel jest elementem szerszej kampanii prowadzonej przez te organizacje mającej na celu waloryzację opłat, które nie były aktualizowane, rzecz niebywała, od 2004 roku.

Pismo z URM zostało skierowane do Ministerstwa Infrastruktury, a odpowiedzi na nie udzielił sekretarz stanu Rafał Weber, który zakomunikował, że ministerstwo nie planuje podwyższenia opłat za badania techniczne pojazdów. Poinformował również, że Stały Komitet Rady Ministrów rozpatrzył już projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, uznając że projektowane przepisy prawidłowo wdrożą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności pojazdów do ruchu drogowego. Projekt ten zawiera szereg przepisów uszczelniających system badań technicznych w Polsce i jako takie są pozytywnie oceniane przez branżę. Minister informuje, że prace nad aktami wykonawczymi z zakresu badań technicznych pojazdów, w tym regulującymi opłaty za badania techniczne będą mogły zostać podjęte dopiero po wdrożeniu omawianej dyrektywy.

Szansa na to, że ceny badań zostaną zwaloryzowane nadal zatem istnieje, tyle że stacje jeszcze na podwyżki poczekają. Oby tylko nie czekały zbyt długo, bo zamrożone od 18 lat stawki napędzają patologie, których i bez tego na polskich drogach nie brakuje

 

Zostaw Komentarz