Polska Platforma Porozumienia – w skrócie: SDCM

04 cze 2019

W Polsce ciągle toczą się spory i dyskusje na temat przemysłu i rynku motoryzacyjnego, a towarzyszą im tak wielkie emocje, że czasem przysłaniają one merytoryczne argumenty. Są jednak miejsca, gdzie zamiast burzliwych polemik prowadzone są rzeczowe dyskusje w duchu porozumienia, mające na celu dobro wszystkich zebranych. Takie właśnie jest forum, które dla firm członkowskich tworzy Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.

Branża motoryzacyjna to trudny rynek. Ciągłe zmiany, wysokie oczekiwania klientów wobec jakości, za to odwrotne do ceny, którą skłonni byliby zapłacić za produkty czy usługi, duża konkurencja – wszystko to nie sprzyja temu, by na rywala rynkowego patrzeć przychylnie, nie mówiąc już o podejmowaniu z nim współpracy. Na szczęście mamy w Polsce coraz większe grono osób mających świadomość, że ponad rynkową rywalizacją toczą się procesy legislacyjne, które mogą uderzyć w działające na rynku podmioty boleśniej niż konkurencja.

– Wiele razy w sytuacjach zagrożenia branża jednoczyła się silniej, niż to obserwujemy w codziennych pracach SDCM i choć oczywiście nie chcemy, by fundowano nam takie emocje, to jednak miło popatrzeć, jak ludzie, którzy na co dzień konkurują na rynku, potrafią ze sobą współpracować – mówi Alfred Franke, prezes SDCM.

Takich tematów elektryzujących branżę jest i było wiele. Aftermarketu dotyczą takie kwestie jak europejskie przepisy dotyczące homologacji typu, postępująca cyfryzacja i dostęp do danych pojazdu. Dla OE są to między innymi nowe normy emisji CO2, rosnąca potrzeba modernizacji fabryk w kierunku przemysłu 4.0, czy obawy związane z obowiązkowym split payment w motoryzacji.

Z kolei dla warsztatów zagrożeniem jest m.in szara strefa na rynku usług, stąd pomocą może być utworzenie wewnątrz SDCM sekcji warsztatowej złożonej z przedstawicieli sieci warsztatowych, której zadaniem będą prace na rzecz tego środowiska.

W związku istotnymi problemami, które pojawiły się na horyzoncie, dużego znaczenia nabiera każde spotkanie czy walne zebranie członków SDCM. Szczególnie istotne dla Stowarzyszenia było to ostatnie, które wyznaczyło nowe kierunki działań w najistotniejszych kwestiach związanych z działalnością organizacji. Wybrano także skład nowego Zarządu, do którego zostali powołani przedstawiciele dystrybutorów: Krzysztof Soszyński (Inter Cars), Mariusz Dankowski (Groupauto Polska) oraz Bogumił Papierniok (Moto Profil), a także delegaci producentów części motoryzacyjnych: Sławomir Weleziński (Delphi Powertrain Poland) oraz Witold Piestrzeniewicz (KYB Europe). To nie jedyni przedstawiciele producentów, którzy weszli w skład organów SDCM. W Komisji Rewizyjnej zasiadać będzie bowiem Wojciech Głowaty z firmy Corteco, a w Komisji Etyki Adam Kopczyński z firmy Kampol. Prezesem SDCM po raz kolejny wybrany został jednogłośnie Alfred Franke.

– Cieszę się z zaufania, którym obdarzyli nas producenci części motoryzacyjnych zrzeszeni w Stowarzyszeniu, a także uczestnicy Walnego Zebrania Członków SDCM. To jednocześnie duże wyróżnienie i powód do jeszcze większego angażowania w prace Stowarzyszenia, a przy tym duża odpowiedzialność. Postaram się jak najlepiej wykorzystać swój mandat, z korzyścią dla wszystkich firm członkowskich – mówi Witold Piestrzeniewicz z KYB Europe, nowo wybrany członek Zarządu SDCM.

Zmiany dotyczą także grona stowarzyszonych firm. Podczas spotkania zaprezentowano nowych członków, firmy: Auto Partner SA, Aptiv Services Poland SA, Denckermann Sp. z o.o., Moto-Remo Sp. z o.o., WDX SA, Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o., Jasol SA, Moto Data Sp. z o.o., Dometic Poland Sp. o.o.

– Coraz większe grono firm członkowskich to potwierdzenie znaczenia naszego Stowarzyszenia. Ostatnie walne zebranie to natomiast swojego rodzaju kierunkowskaz i zielone światło dla naszych przyszłych działań. To także wyraz coraz większego zaangażowania producentów części motoryzacyjnych w prace SDCM, a dla mnie osobiście potwierdzenie zaufania, jakim po raz kolejny obdarzyli mnie Członkowie, za co bardzo dziękuję – dodał Alfred Franke, prezes SDCM.

 

 

Zostaw Komentarz