Problemy z wysprzęglikiem 510017710

23 lip 2019

Pomimo licznych szkoleń, zdarzają się jeszcze problemy ze sprzęgłami w popularnych samochodach z grupy VW, np. w pojazdach VW Passat, Skoda Octavia, Audi A3, wyposażonych w silniki 1.9 TDI, 2.0 TDI, 1.8 TFSI. Co charakterystyczne, problemy te nie pojawiają się zwykle podczas eksploatacji auta po jego naprawie, lecz występują już podczas prac warsztatowych.

Montaż koła zamachowego, tarczy, czy docisku sprzęgła generalnie nie stwarza problemu. Trudności w samochodach takich jak VW Passat, Skoda Octavia, Audi A3, wyposażonych w silniki 1.9 TDI, 2.0 TDI, 1.8 TFSI pojawiają się natomiast przy wymianie i montażu siłownika sprzęgła (popularnie zwanego wysprzęglikiem hydraulicznym) o numerze referencyjnym 510 0177 10 (fot. 1). Problemy te są dwojakiego rodzaju.

Po pierwsze, jak przy wymianie innych siłowników o zbliżonej konstrukcji, dochodzi niekiedy do pęknięcia korpusu wysprzęglika w miejscach mocowania tego elementu do skrzyni biegów. Pęknięcia takie są najczęściej następstwem zastosowania śruby lub podkładki pod śrubę o zbyt małej średnicy (mniejszej niż otwór w korpusie), bądź są skutkiem zastosowania momentu dokręcenia większego niż zalecany w instrukcji montażu. Podobne uszkodzenie może być również spowodowane nierównomiernym dokręcaniem trzech śrub mocujących, względnie pozostawieniem zabrudzeń na powierzchni skrzyni biegów w miejscu przylegania siłownika. W obu tych przypadkach następuje przekoszenie się siłownika, co skutkuje powstaniem nadmiernych naprężeń i w konsekwencji pęknięciem jednego z trzech punktów mocowania siłownika (fot. 2). Wszystkie te problemy są jednak łatwe do wyeliminowania, jeśli tylko mechanik będzie stosował się do ogólnych zasad mechaniki.

Drugi z pojawiających się problemów jest innej natury. Wynika on bowiem z niezastosowania specjalnej procedury odpowietrzenia układu sterowania sprzęgłem jaka obowiązuje w tym przypadku, różniącej się istotnie od przewidzianej przy montażu siłowników innego rodzaju. Procedura ta została opisana w informacji serwisowej opracowanej przez firmę Schaeffler i dostępna jest zarówno w katalogu części, jak i na portalu REPXPERT (numer procedury LuK0070).

Prawidłowy sposób odpowietrzenia układu, którego częścią jest wysprzęglik hydrauliczny o numerze referencyjnym 510 0177 10, wymaga zastosowania przyrządu do napełniania i odpowietrzania układów hydraulicznych (hamulcowych, sprzęgła), zasysającego płyn od strony siłownika.

Po napełnieniu zbiorniczka płynem oraz podłączeniu przyrządu do odpowietrznika, ustawiamy ciśnienie robocze na wartość 2,0 barów, zaś pedał sprzęgła w maksymalnym górnym położeniu. Następnie odkręcamy śrubę odpowietrznika o około ¼ obrotu i czekamy aż w zbiorniku przyrządu (bańce) będzie 100 cm³ płynu.

Przy otwartym odpowietrzniku, raptownie (szybko) przemieszczamy ręcznie pedał sprzęgła od skrajnie dolnego do skrajnie górnego poleżenia. Operację tę wykonujemy 15–20 razy, w tempie 2 razy na sekundę. Po zakręceniu odpowietrznika i odłączeniu przyrządu należy na koniec łagodnie nacisnąć pedał 10 razy w celu sprawdzenia poprawności działania układu.

Jeśli nie zastosujemy się do tej procedury, układ nie będzie odpowietrzony, a siłownik może ulec uszkodzeniu (może pęknąć korpus lub tłoczek wypadnie z cylindra roboczego) .

 

Zostaw Komentarz