Projekt dotyczący stacji kontroli pojazdów trafił do Sejmu

23 sie 2022

Rządowy projekt zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym, w zakresie badań technicznych pojazdów, trafił do Sejmu. System badań w Polsce zostanie dostosowany do przepisów Unii Europejskiej, a nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu będą ograniczone – zapowiada Ministerstwo Infrastruktury.

 Przedstawiciele ministerstwa zapowiedzieli, że rząd dąży do stworzenia spójnego systemu nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów oraz działalnością SKP, co ma zapewnić wysoki poziom kontroli na stacjach i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nowe rozwiązania mają zapewnić sprawne reagowanie, eliminowanie nieprawidłowości oraz zapobieganie im.

Pod nadzorem TDT

Projekt przewiduje wprowadzenie organu pełniącego nadzór nad prawidłowością przeprowadzania badań technicznych, umieszczania cech identyfikacyjnych oraz dokonywania innych czynności diagnosty związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu. Ma się to przyczynić się do podniesienia jakości wykonywanych badań technicznych, czego efektem będzie wyeliminowanie z ruchu pojazdów w złym stanie technicznym.

Nadzór nad badaniami pełnić będzie dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, natomiast starosta pozostanie organem nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia diagnostów.

 Nowe zasady egzaminowania diagnostów

Zmiany w ustawie przewidują stworzenie nowego systemu egzaminowania i szkolenia diagnostów. Określone zostaną szczegółowe wymagania dla ośrodków szkoleniowych dotyczące zarówno infrastruktury jak i wykładowców. Powstać ma również nowy system prowadzenia egzaminów oraz obowiązkowych szkoleń uzupełniających dla diagnostów, za który odpowiedzialny będzie dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego. Wszystko to ma na celu podniesienie kwalifikacji diagnostów, dzięki czemu badania będą prowadzone rzetelniej.

W celu sprawnej wymiany informacji z Komisją Europejską i innymi państwami UE utworzony zostanie Krajowy Punkt Kontaktowy do spraw Badań Technicznych. Zmiany mają wejść w życie z początkiem przyszłego roku.

Opinia branży

System badań technicznych wymaga zreformowania, co zresztą postulujemy od lat. Po naszych drogach wciąż jeździ zbyt dużo pojazdów, które nie powinny zostać dopuszczone do ruchu. Z zadowoleniem przyjmujemy zatem skierowanie na ścieżkę ustawodawczą projektu zmian w ustawie, który przewiduje na przykład wykonywanie zdjęć pojazdu podczas badania technicznego. Już sam ten wymóg wyeliminuje najbardziej rażące przypadki naruszeń w zakresie badań technicznych. Liczymy, że będą temu towarzyszyć odpowiednie przepisy wykonawcze, które sprawią, że zakładane cele zostaną zrealizowane, a poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego się podniesie – mówi Tomasz Bęben, dyrektor zarządzający Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów również oczekuje zmian w zakresie funkcjonowania SKP.

Nasze środowisko opowiada się za wprowadzeniem europejskich standardów w systemie badań technicznych. Doskonale wiemy, jak ważną rolę odgrywa on w zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego i zapewniam, że stacje kontroli pojazdów chcą swoje obowiązki wykonywać rzetelnie. Oczekujemy, że w ślad za zmianami przewidzianymi w projekcie ustawy pójdą następne i wreszcie zwaloryzowane zostaną opłaty za badania, których cena nie zmieniła się prawie od dwóch dekad. Jeśli system badań technicznych ma być sprawny i wydolny, prowadzenie stacji kontroli pojazdów musi być rentowne, co w obecnych warunkach jest trudne do osiągnięcia – wyjaśnia Marcin Barankiewicz, prezes PISKP.

Więcej najświeższych informacji dotyczących problemów i wyzwań stojących nie tylko przed stacjami kontroli pojazdów, ale także przed przemysłem oraz rynkiem motoryzacyjnym omówionych zostanie podczas XVII Kongresu Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego, który odbędzie się 12-13 października w Sound Garden Hotel w Warszawie.

 

 

 

 

Zostaw Komentarz