Prospekt Auto Partner S.A. zatwierdzony

04 maj 2016

ap-logoKomisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Auto Partner S.A., jednego z czołowych polskich importerów i dystrybutorów części samochodowych. Spółka planuje przeprowadzić ofertę publiczną w I półroczu tego roku. W ramach oferty planowana jest emisja nowych akcji oraz sprzedaż części akcji istniejących. Środki pozyskane w ten sposób maja być przeznaczone na realizację strategicznych celów firmy, m.in.: zwiększenie skali działania i dalszą dywersyfikację oferty produktowej.

Publikacja prospektu emisyjnego Auto Partner S.A. planowana jest na 5 maja. Rolę oferującego w procesie oferty publicznej pełni Bank Zachodni WBK S.A. Doradcą prawnym  jest kancelaria Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy, zaś audytorem firma doradcza Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Cieszymy się z zatwierdzenia naszego prospektu emisyjnego i planujemy niezwłocznie rozpocząć ofertę publiczną. Środki pozyskane z emisji pomogą nam w dalszym zwiększaniu skali działalności, m.in. poprzez rozbudowę  sieci dystrybucji, zaplecza magazynowo-logistycznego czy wprowadzanie do oferty kolejnych marek własnych. Mamy jasno sprecyzowaną ścieżkę rozwoju. Rokrocznie odnotowujemy ok. 20-proc. dynamikę sprzedaży. W I kwartale i kwietniu 2016 dynamika ta była znacznie wyższa w wyniku rozwoju Grupy i rozbudowy sieci filii, które  zaczynają przynosić zyski po upływie ok. 15 miesięcy od otwarcia. Pierwsze miesiące roku pokazują efekt tych inwestycji. W ostatnich czterech latach uruchomiliśmy 35 nowych filii. Widzimy ogromny potencjał zarówno na krajowym jak i zagranicznym rynku, dlatego rozwijamy sprzedaż w obu tych kierunkach. Obecnie sprzedaż na rodzimym rynku i za granicą realizujemy z magazynów z Polski. Nowoczesne centrum dystrybucyjne w Bieruniu, oddane do użytku w 2014 roku stanowi bazę do dalszego wzrostu zarówno skali działalności Grupy jak i jej rentowności – powiedział Aleksander Górecki, prezes zarządu Auto Partner SA.

– Systematycznie umacniamy pozycję jednego z czołowych graczy na rozproszonym rynku dystrybucji części samochodowych. Na bazie doświadczeń z 20 lat działalności wypracowaliśmy przewagi konkurencyjne, które budują wartość spółki, między innymi takie jak: szeroką ofertę części samochodowych od topowych dostawców z całego świata, nowoczesną, w pełni zinformatyzowaną infrastrukturę magazynową czy rozbudowaną sieć dystrybucji i wysoki poziom informatyzacji procesów biznesowych dodał Aleksander Górecki.

Najważniejsze informacje o Grupie Auto Partner S.A.

Auto_PartnerGrupa Auto Partner SA jest jednym z czołowych polskich importerów  i dystrybutorów części do samochodów osobowych i dostawczych działających na rynku wtórnym. Jej klientami są przede wszystkim  warsztaty oraz sklepy motoryzacyjne.
Firma działa w oparciu o zintegrowane narzędzia IT zarządzające całym łańcuchem dostaw oraz infrastrukturę logistyczną składającą się z nowoczesnego magazynu centralnego wysokiego składowania o powierzchni 20 tys. m2 (zlokalizowanego w Bieruniu), sieci 60 oddziałów wyposażonych łącznie w dodatkową powierzchnię magazynową ok. 30 tys. m2 oraz siatki transportowej umożliwiającej dostawę do klienta końcowego z częstotliwością 3-5 razy dziennie.
Spółka współpracuje z blisko 150 dostawcami części zamiennych pracującymi na rzecz rynku wtórnego, jak również z dostawcami OEM z całego świata. Jej oferta obejmuje blisko 150.000 referencji, co przekłada się na 7,5 mln części zamiennych w centralnym magazynie oraz magazynach zlokalizowanych w filiach w Polsce. Grupa jest jedynym w Polsce dystrybutorem produktów marek Meyle i NK (zawieszenie, hamulce, napęd), Alco (filtry) oraz marki własnej Maxgear, w ramach której oferuje części ze wszystkich grup asortymentowych.
Auto Partner realizuje sprzedaż przede wszystkim na rynku polskim, który w 2015 roku odpowiadał za 81,5% przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż eksportowa realizowana była przede wszystkim na rynkach czeskim i słowackim, a także w takich krajach jak Niemcy, Austria, Łotwa, Litwa i Ukraina.
Największymi akcjonariuszami Auto Partner są prezes zarządu spółki Aleksander Górecki i Katarzyna Górecka (członek rady nadzorczej), którzy posiadają łącznie 95,02% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
Grupa zatrudnia ok. 900 pracowników.

Wyniki finansowe 2013-2015, tendencje w i kwartale i kwietniu 2016

Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Auto Partner w latach 2013-2015 przedstawia tabela.

w mln PLN 2015 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 518,6 425,1 354,8
EBIT 26,2 24,3 30,7
EBITDA 30,1 27,7 33,2
Zysk netto 16,3 15,1 22,6

W 2015 roku przychody ze sprzedaży Grupy osiągnęły poziom 518,6 mln zł i były wyższe o 22% od wartości uzyskanej w roku 2014. Spółka szacuje swój udział w rynku na 6,1%. Dzięki utrzymującej się od kilku lat wysokiej, przekraczającej 20% rocznie, dynamice wzrostu  przychodów ze sprzedaży wskaźnik ten zwiększył się 2-krotnie od 2007 roku i nadal konsekwentnie rośnie.

Również wynik EBITDA, zysk operacyjny oraz zysk netto Grupy były w 2015  roku znacząco wyższe niż w roku 2014. Natomiast wyniki uzyskane w 2014 roku, stosunkowo słabsze w porównaniu z rokiem 2013, były związane z ponoszeniem wysokich nakładów m.in. na rozwój oddziałów w całej Polsce oraz nowoczesne centrum logistyczne w centrali w Bieruniu. Nowo otwarte oddziały zaczynają przynosić zyski po upływie ok. 15 miesięcy od otwarcia. Pozytywne tendencje wynikające z rozwoju Grupy i otwierania nowych filii wpłynęły na wyższą dynamikę sprzedaży spółki w I kwartale i kwietniu 2016 roku. W tym okresie wartość przychodów ze sprzedaży Grupy Auto Partner była wyższa o ponad 30% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2015.

 

 

Zostaw Komentarz