Przyczyny awarii pompy wody i im zapobieganie

06 Lip 2016

Przeciętna pompa wody przepompuje około 1,7 miliona litrów płynu chłodzącego podczas czterech lat pracy (ok. 100 000 km). Wymiana pompy wodnej bez uprzedniego określenia przyczyny jej niedomagań może przyczynić się do zmniejszenia żywotności nowej części.

Firma Gates, kojarzona przede wszystkim z różnego rodzaju paskami do napędu osprzętu silnika oraz rozrządu, od wielu lat oferuje również elementy współpracujące z tymi paskami, w tym pompy wody. Miała więc dość czasu, aby zebrać bogate archiwum dotyczące awarii tychże pomp. Gromadzi te informacje, albowiem zrozumienie przyczyn awarii pomp wodnych jest kluczem do zwiększenia żywotności układu napędowego i jego poszczególnych części.

Z analizy zgromadzonych danych wynika, że najczęstszym powodem problemów z pompami są błędy montażowe, konkretnie zaś:

  • praca na sucho, w tym wynikająca ze sprawdzanie przed montażem, czy wirnik pompy wodnej porusza się swobodnie;
  • używanie niewłaściwych uszczelek, uszczelnień lub uszczelniaczy;
  • zalewanie układu nieodpowiednim lub zanieczyszczonym płynem;
  • montaż zużytych lub wadliwych części.

Są to najczęstsze przyczyny, odnotowane na wszystkich europejskich rynkach, ale zostały wymienione w przypadkowej kolejności — mówi Marcin Perzyna z firmy Gates. – Aby je wyeliminować, konieczne jest nieustanne dokształcanie się mechaników, czy to poprzez szkolenia, czy regularne korzystanie z aktualnej wiedzy technicznej. Trzeba także stosować się do odpowiednich procedur oraz używać właściwych narzędzi.

Dobrym źródłem rzetelnych informacji technicznych, mających decydujące znaczenie dla zmniejszenia liczby reklamacji, podniesienia wydajności pracy w warsztacie oraz zwiększenia poziomu satysfakcji klienta, jest portal GatesTechZon. Pod adresem www.GatesTechZone.com znaleźć można zarówno informacje produktowe (jest tu m.in. dostęp do internetowego katalogu Gates), jak i porady techniczne, szczegółowe dane dotyczące narzędzi, procedury montażowe i diagnostyczne. Są również opisy najczęstszych przyczyn awarii oraz sposobów zapobiegania błędom. Znajdziemy tu więc m.in. wspomniane wcześniej powody problemów z pompami wody, a także sposoby im zapobiegania.

Praca na sucho/sprawdzanie pompy wody

WP-04Przejmowanie nadmiaru ciepła z silnika i odprowadzanie go do chłodnicy nie jest jedynym zadaniem płynu chłodzącego. Odgrywa on także ważną rolę w zapewnianiu szczelności pompy wodnej, albowiem uszczelnienie jej wałka musi być ciągle smarowane. To dlatego nigdy nie należy sprawdzać na sucho, czy wirnik pompy porusza się swobodnie, nawet przez kilka sekund. Praca na sucho może trwale uszkodzić wewnętrzne uszczelnienie pompy i  spowodować wyciek.

Po uzupełnieniu poziomu chłodziwa w układzie, a przed uruchomieniem silnika zaleca się  kilkukrotnie obrócić ręką koło pasowe pompy. Dzięki temu niewielka ilość płynu chłodzącego nasmaruje uszczelnienie.

Uwaga: Aby sprawdzić działanie pompy przed montażem, należy umieścić ją w zbiorniku wypełnionym odpowiednim chłodziwem. Dopiero wtedy można wykonać próbę, nie narażając pompy wodnej na uszkodzenie!

Użycie niewłaściwych uszczelek lub uszczelnień

WP-06Przy każdej wymianie pompy stare uszczelki i uszczelnienia muszą zostać zastąpione nowymi. Jeśli pompa jest wyposażona w uszczelkę lub uszczelnienie, nie wolno dodatkowo stosować preparatów uszczelniających.

Użycie preparatu uszczelniającego (uszczelniacza) jest dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy zaleca to producent. Wskazówek producenta należy się ściśle trzymać również przy nakładaniu preparatu. Niewłaściwe jego użycie może bowiem przysporzyć problemów z właściwym osadzeniem pompy lub spowodować uszkodzenie jej uszczelnienia.

Jeśli producent zaleca użycie środka uszczelniającego, zwykle należy nałożyć równomiernie niewielką ilość preparatu na stosowne powierzchnie od strony wirnika pompy. Zbyt duża ilość uszczelniacza jest niebezpieczna, ponieważ jego nadmiar może dostać się do płynu chłodzącego.

Uwaga: Różne uszczelniacze mają różny czas schnięcia. Należy zawsze przestrzegać zaleceń producenta środka uszczelniającego oraz producenta pompy wody.

Nieodpowiednie lub zanieczyszczone chłodziwo

WP-03Użycie niewłaściwego lub zanieczyszczonego płynu chłodzącego grozi przedwczesną awarią pompy wody. Nieodpowiedni płyn lub mieszanka różnych płynów mogą niedostatecznie chronić elementy układu chłodzenia przed korozją. Z kolei zanieczyszczenia zawarte w chłodziwie krążąc wraz z nim w układzie będą rysować i uszkadzać uszczelnienia oraz wewnętrzne powierzchnie, niszcząc poszczególne podzespoły i tworząc źródła późniejszych wycieków.

Aby temu przeciwdziałać, należy przed zainstalowaniem nowej pompy wody opróżnić i przepłukać cały układ chłodzenia przy użyciu odpowiedniego urządzenia.

Uwaga: Współczesne układy chłodzenia są skomplikowane, składają się z części sporządzonych z różnych materiałów i dla ochrony przed korozją wymagają płynów chłodzących o odpowiednim składzie. Bardzo ważne jest więc stosowanie chłodziw zatwierdzonych przez producenta danego pojazdu.

Montaż zużytych lub wadliwych części

WP-05Założenie zużytego paska i nowej pompy wody albo nowego paska i starej pompy niesie dużo ryzyko przedwczesnej awarii układu. Dlatego firma Gates zaleca kompleksową naprawę, czyli jednoczesną wymianę paska i napinacza(-y) wraz z pompą. Użycie takiego kompletu, dostępnego w ofercie firmy Gates, minimalizuje ryzyko awarii i optymalizuje trwałość poszczególnych komponentów.

Uwaga: Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą montażu pompy wody oraz wskazówkami producenta zestawu zwracając szczególna uwagę na dokręcenie odpowiednim momentem wszystkich wymagających tego śrub oraz właściwe naprężenie paska.

Gates KITNa zakończenie…

W przypadku nowej pompy niewielkie sączenie z otworu drenażowego jest zjawiskiem normalnym w okresie docierania. Nie jest to więc powód do niepokoju. Kiedy uszczelnienie mechaniczne się dotrze, sączenie ustanie. Dłuższe sączenie albo duży wyciek płynu chłodzącego z otworu drenażowego są oznaką awarii pompy wody.

Wykonanie kompleksowej naprawy stosując się ściśle do wytycznych producenta pozwala zapewnić niezawodną pracę systemu przez kolejne 100 000 km.

Na podstawie materiału firmy Gates

POWIĄZANE POSTY

Zostaw Komentarz