Punkty za odpady

10 maja 2017

Przepisy obligują warsztaty do odpowiedniego gospodarowania odpadami. Choć ich recykling kosztuje, to podpisując umowę z Bio Service, można liczyć nie tylko na pomoc w prawidłowym prowadzeniu gospodarki opadami, ale i na zwrot nakładów poniesionych na ich utylizację.

W rozumieniu ustawy, odpadem jest każda substancja lub przedmiot, którego posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do pozbycia się we właściwy sposób jest zobowiązany. Odpadem warsztatowym będzie więc na przykład pozostawiony po wymianie olej, płyn, akumulator, filtr, opona, a nawet żarówka czy pusty pojemnik.

Ustawa nakłada na warsztat obowiązek podpisania umowy z firmą odbierającą odpady, która ma odpowiednie zaplecze logistyczne oraz pozwolenia na przewóz i utylizację. Warsztat musi też dysponować konieczną dokumentacją: pozwoleniami na wytwarzanie odpadów, kartami odpadów, kartami ewidencji, sprawozdaniami. Zobowiązany jest ponadto segregować odpady i składować je w odpowiednim miejscu.

Bio Service przygotował kompleksową ofertę dla warsztatów. Firmy, które w ramach projektu współpracują z serwisami, mają zezwolenia i odpowiednie zaplecze logistyczne. Wydadzą więc właściwe dokumenty w momencie odbioru odpadów, pomogą w wypełnieniu formularzy, wstawią pojemniki na odpady i wskażą odpowiednie miejsce do ich składowania na terenie warsztatu.

Zgodnie z przepisami, w przypadku części odpadów powstających w warsztacie, za ich utylizację płaci serwis. W praktyce wygląda to tak, że po odebraniu odpadów, oprócz obowiązkowej Karty Przekazania Odpadów (osobnej na każdy kod odpadu), klient otrzymuje również fakturę za recykling, której wysokość zależy od wagi oraz ceny odzysku. Każdy kod odpadu ma swoją „cenę utylizacyjną”. Poniższa tabela przedstawia najczęściej spotykane w warsztacie kody odpadów oraz kwoty, jakie trzeba zapłacić za ich utylizację. Stawki obowiązują na terenie całej Polski, ale dotyczą tylko tych klientów, którzy podpisali umowę w ramach projektu Bio Service. Warto wiedzieć, że Bio Service wraz z Inter Cars zwracają środki poniesione na utylizację w postaci doładowania multikarty IC Premia Cash. Otrzymane środki można wykorzystać od razu na zakupy produktów oferowanych przez Inter Cars. Szczegóły przedstawia tabela.

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Kwota zakupu netto w Inter Cars brana pod uwagę do wyliczenia refundacji kosztu oddania 1 kg
lub 1 l odpadu
Koszt odbioru
1 kg odpadu
Kwota zwrotu w IC Premia Cash za oddany odpad (1 kg)
1 Opakowania tworzyw sztucznych 15 01 02 50 zł 0,80 zł 1 zł
2 Opakowania po substancjach niebezpiecznych 15 01 10* 50 zł 1,35 zł 1 zł
3 Opakowania ciśnieniowe 15 01 11* 1 kg 3,50 zł 3 zł
4 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (w tym filtry paliwa) 15 02 02* 50 zł 0,80 zł 1 zł
5 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 (w tym filtry powietrza) 15 02 03 50 zł 0,70 zł 1 zł
6 Filtry olejowe osobowe 16 01 07* 4 szt. = 1 kg 1 zł 1 zł
7 Filtry olejowe ciężarowe 16 01 07* 3 szt. = 1 kg 1 zł 1 zł
8 Płyny hamulcowe 16 01 13* 1 l 0,90 zł 1 zł
9 Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje. 16 01 14 1 l 0,90 zł 1 zł
10 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż niebezpieczne 16 01 15 1 l 0,50 zł 1 zł
11 Tworzywa sztuczne 16 01 19 1 kg 0,80 zł 0,80 zł
12 Szkło szyb samochodowych 16 01 20 1 kg 1 zł 1 zł
13 Świetlówki 16 02 13* 1 kg 3,50 zł 3 zł
14 Gaśnice 16 03 04 1 kg 0,80 zł 0,80 zł

 

 

POWIĄZANE POSTY

Zostaw Komentarz