Resurs podnośnika warsztatowego

07 mj. 2019

W myśl nowych przepisów bezpieczny okres użytkowania podnośnika warsztatowego określono na 22 tysiące cykli. Przyjmując średnio 3 cykle dziennie daje to łącznie 10 lat pracy podnośnika w serwisie. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2019.

Koniec 2018 roku przyniósł nowe rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie eksploatacji, modernizacji i napraw urządzeń transportu bliskiego (w skrócie: UTB). Do urządzeń tych zalicza się między innymi podnośniki samochodowe wykorzystywane w serwisach, warsztatach oraz stacjach diagnostycznych. Rozporządzenie wprowadza między innymi zmiany w zakresie kwalifikacji osób obsługujących UTB oraz zasad prowadzenia tzw. książek konserwacji.– Zmienione przepisy wymagają np. odnotowania przeprowadzenia pomiarów elektrycznych urządzenia. Istnieje również możliwość prowadzenia dziennika konserwacji w wersji elektronicznej, do czego gorąco wszystkich zachęcam – mówi Wojciech Piechaczek z firmy WSOP.

Nowe rozporządzenie wprowadza również pojęcie resursu. Chcąc zahamować do Polski napływ używanych i wyeksploatowanych podnośników z zagranicy, niejednokrotnie wycofanych z użytkowania ze względu na bardzo zły stan techniczny, ustawodawca wprowadził właśnie pojęcie resursu. Jest to bezpieczny okres eksploatacji podnośnika określony liczbą cykli pracy (jeden cykl: podniesienie i opuszczenie pojazdu), uwzględniając rzeczywiste warunki użytkowania. Niektórzy producenci podają takie dane w instrukcji eksploatacji podnośnika.

Co zrobić, gdy nie wiadomo ile cykli przepracował dany podnośnik lub nie jest znana historia urządzenia?

Można to oszacować w następujący sposób. Zgodnie z normą europejską EN1493 przewidywana trwałość podnośnika ustalona jest na 22 tysiące cykli. Przyjmując średnio 3 cykle dziennie daje nam to okres około 10 lat. Znając więc datę produkcji podnośnika, możemy określić jego resurs. Po tym okresie urządzenie może być nadal eksploatowane, jednak wymagany jest jego generalny przegląd z badaniem elementów konstrukcyjnych włącznie.

Użytkownik podnośnika będzie także zobligowany ustawą do prowadzenia dodatkowego dziennika resursu, który może być wymagany przez inspektora UDT podczas rocznego badania kontrolnego oraz do odtworzenia resursu dla już eksploatowanego urządzenia.

Jak będzie wyglądać przegląd generalny podnośnika?

Badanie obejmować będzie między innymi diagnostykę mikropęknięć materiału (podobnie jak w suwnicach czy dźwigach). Na wykonanie tego badania właściciel 10-letniego (i starszego) podnośnika ma 12 miesięcy od upływu terminu rocznego badania UDT. Oznacza to, że jeśli data badania wypada np. w sierpniu 2019, to badanie rozszerzone należy wykonać najpóźniej do 12 miesięcy po tej dacie.

Firma WSOP sugeruje swym klientom możliwie najpełniejsze wykorzystanie okresów przejściowych w celu dostosowania posiadanych urządzeń do nowych wymagań. W tym celu warto zawczasu skontaktować się z Serwisem WSOP, którego przedstawiciele odpowiedzą na wszelkie wątpliwości i wskażą najkorzystniejsze rozwiązania.

1 comments

Zostaw Komentarz