Steinhof unowocześnia produkcję
i poszerza ofertę klocków

27 lis 2020

Firma Steinhof unowocześniła linię produkcyjną i zwiększyła jej wydajność, dzięki zainstalowaniu maszyny marki COMEC służącej szlifowaniu klocków oraz rozbudowie instalacji do wygrzewania tunelowego. Poszerzono też gamę oferowanych klocków hamulcowych do samochodów osobowych.

 

Zakładowe laboratorium Steinhof, pełniące również rolę ośrodka badawczo-rozwojowego czuwa nad jakością produkowanych wyrobów. Kontrola rozpoczyna się już w momencie dostawy surowców do produkcji mieszanki ciernej. Następnie realizowany jest proces jej mieszania, prasowania i wygrzewania. Etapy końcowe polegają na wykańczaniu i pakowaniu gotowego wyrobu. Rozbudowanie linii znacząco poszerzyło możliwości produkcyjne.

Jedną z najważniejszych inwestycji w 2020 roku był zakup szlifierki do klocków marki COMEC. Jest to specjalistyczne urządzenie o wydajności znacznie przewyższającej dzisiejsze możliwości produkcyjne firmy. Zapewnia zmienną geometrię warstwy szlifowanej (przecinanie, fazowanie, szlifowanie wstępne i końcowe). Szlifierka ta ma również dodatkową funkcję czyszczenia klocków i ich demagnetyzacji, co pozwala przygotować je do kolejnego etapu procesu wykańczania. To wysoce specjalistyczna maszyna, przeznaczona do w pełni zautomatyzowanej linii produkcyjnej. Jesteśmy przekonani, że zastosowanie tego rodzaju rozwiązań umożliwi zwiększenie skali produkcji oraz pomoże jeszcze lepiej kontrolować jakość wyborów – wyjaśnia Adam Kurek z działu produkcji klocków hamulcowych w firmie Steinhof.

 Dzięki unowocześnieniu linii produkcyjnej oraz pracom laboratorium, wprowadzono także kolejne referencje w gamie klocków do samochodów osobowych. Produkcja klocków oraz haków holowniczych odbywa się w firmie Steinhof w oparciu o System Zarządzania Jakością ISO. Wszystkie wykonane produkty mają wymagane certyfikaty i homologacje wydane przez angielską jednostkę VCA (Vehicle Certification Agency) a także certyfikat polski wydany przez PIMOT (Przemysłowy Instytut Motoryzacji).

 

Zostaw Komentarz