Terminy składania sprawozdań środowiskowych w 2023 roku

11 sty 2023

Pierwszy kwartał to coroczny okres przygotowania odpowiednich raportów i sprawozdań. Nie inaczej jest w obszarze prawa środowiskowego i gospodarki odpadami w warsztacie. O jakich terminach powinno się pamiętać w każdym warsztacie motoryzacyjnym?

W pierwszych miesiącach roku właściciele serwisów samochodowych i motocyklowych muszą pochylić się nad kilkoma formalnymi obowiązkami. Jednym z nich jest złożenie sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi oraz informacji o zakresie korzystania ze środowiska. Inne ważne dokument, o których należy pamiętać to sprawozdania dotyczące emisji gazów cieplarnianych oraz emisji tzw. F-GAZÓW i SZWO.

Osoby odpowiedzialne w firmie za gospodarkę odpadami powinny także pamiętać o opłacie za wpis do BDO (jeśli w ich przypadku jest konieczna) oraz o opłacie za korzystanie ze środowiska.

Dopełnienie wszystkich formalności jest prawnym obowiązkiem, a konsekwencją jego zaniedbania są kary finansowe.

Jak ułatwić sobie administrowanie gospodarką odpadów w warsztacie?

Obowiązkiem wszystkich serwisów motoryzacyjnych jest odpowiednia utylizacja odpadów warsztatowych oraz właściwe ewidencjonowania i raportowanie działań z obszaru gospodarki odpadami. Realizację tych obowiązków znacznie ułatwia korzystanie z platformy internetowej, która pozwala na kompleksowe zarządzanie tymi kwestiami w jednym miejscu. Jednym z takich narzędzi jest Bio Service.

Specjaliści platformy Bio Service mogą przygotować dla warsztatu wszystkie poniższe sprawozdania. Czas oszczędzony na papierkowej robocie będzie zaś mógł zostać przeznaczony dzięki temu na obsługę zleceń klientów i rozwój serwisu.

Raport o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji
Termin: 28 lutego 2023 roku

Miejsce złożenia: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)

W raporcie o emisjach dla KOBiZE należy przedstawić wielkość emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza oraz dane dotyczące surowców i paliw towarzyszących tym emisjom, a także o środkach mających tę emisję ograniczyć. W warsztatach gazy i pyły są konsekwencją np. lakierowania i spawania.

Sprawozdanie dotyczące emisji F-GAZÓW i SZWO
Termin: 28 lutego 2023 roku

Miejsce złożenia: Baza Danych Sprawozdań (BDS)

W dokumencie należy udostępnić informacje dotyczące emisji do powietrza substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) oraz na temat niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (F-GAZY) w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych. Należy do nich czynnik klimatyzacji, więc sprawozdanie muszą złożyć warsztaty mające w swojej ofercie usługi związane z układem klimatyzacji, wskazując, ile czynnika serwis zużył w ciągu roku.

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
Termin: 15 marca 2023 roku

Miejsce złożenia: urząd marszałkowski

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach należy złożyć do marszałka województwa właściwego dla prowadzenia działalności, ale wypełnia się je używając modułu sprawozdawczego w systemie BDO.

Warsztaty powinny w nim umieścić dane dotyczące masy i rodzajów wytworzonych odpadów, sposobie ich gospodarowania. Uzupełnia się je na podstawie stanów magazynowych, Kart Przekazania Odpadu lub Kart Ewidencji Odpadów.

Korzystanie z usług Bio Service upraszcza gospodarowanie odpadami w warsztacie. Dzięki integracji platformy z systemem BDO, Karty Przekazania Odpadu wypełniane są automatycznie, jeśli odbiór został zlecony w ramach usługi Bio Service.

Informacja o zakresie korzystania ze środowiska oraz opłata środowiskowa
Termin: 31 marca 2023 roku

Miejsce złożenia: urząd marszałkowski

Zbiorcza informacja dotycząca korzystania ze środowiska zawiera wszystkie wcześniej zebrane dane dotyczące odpadów, użytkowania instalacji czy emisji gazów i pyłów. To ważny dokument stanowiący podstawę do wyznaczenia opłaty za korzystanie ze środowiska. Przedsiębiorca musi ją obliczyć na podstawie wspomnianych informacji oraz kwot wymienionych w rozporządzeniu ministra środowiska. Opłatę należy uiścić do 31 marca.

Zostaw Komentarz