Trwałość sprężarki a jej smarowanie

17 maj 2016

Spezarka _1Trwałość sprężarki klimatyzacji bardzo zależy od jej właściwego smarowania. Dlatego Delphi przypomina, by ściśle się trzymać wszystkich zaleceń na ten temat zawartych w dokumentacji technicznej urządzenia.

W układzie klimatyzacji, podobnie zresztą jak i w każdym innym, awarii ulec może dowolny element. Tak się jednak składa, że niektóre odmawiają posłuszeństwa znacznie częściej niż inne.

Do tych należących do grupy podwyższonego ryzyka w przypadku klimatyzacji niewątpliwie zaliczyć można sprężarkę. Już choćby z tego powodu, że lista przyczyn skutkujących zwykle koniecznością jej wymiany liczy sobie wiele pozycji. Najważniejszymi są:

  • brak lub nadmiar oleju sprężarkowego;
  • wewnętrzna korozja;
  • brak regularnej obsługi (nieregularna wymiana osuszacza);
  • blokada w układzie spowodowana np. zatkaniem osuszacza lub zaworu rozprężnego;
  • niepoprawnie przeprowadzone płukanie lub brak płukania układu podczas montażu nowej sprężarki;
  • elektryczna usterka w sprzęgle.

Ponieważ wadliwe  działanie sprężarki powoduje, że układ klimatyzacji przestaje działać, a na domiar złego grozi uszkodzeniem innych jego elementów, kompresor musi zostać wymieniony. Dokonując tej operacji pamiętać należy m.in. o trzech przedstawionych poniżej sprawach.

Przygotowanie przed uruchomieniem

Czy można spodziewać się, że wyremontowany silnik samochodu będzie działać poprawnie, jeśli nie został zalany olejem lub oleju wlano niespełna litr? Oczywiście, że nie. To samo tyczy się sprężarki klimatyzacji. Nie ma tu żadnej różnicy. Aby sprężarka zadziałała poprawnie, należy upewnić się, że jest w niej odpowiednia ilość oleju, a następnie obrócić ręcznie jej wał za pomocą odpowiedniego narzędzia, by wszystkie części w środku zostały wstępnie nasmarowane. Nie wykonanie tych czynności grozi głośną pracą uradzenie oraz przedwczesnym jego zużyciem.

Delphi dostarcza dwa typy sprężarek – napełnione olejem oraz suche (bez oleju). Sprężarki napełnione należy przez montażem opróżnić, a następnie ponownie wlać do nich olej odpowiedniego typu i w odpowiedniej ilości. Olej oczywiście trzeba wlać także do sprężarki suchej. Następnie, już względu na typ kompresora, trzeba zgodnie z instrukcją obrócić jego wałem, by olejem pokryły się wszystkie jego wewnętrzne części.

Płukanie układu klimatyzacji

Podczas płukania układu klimatyzacji za pomocą środków chemicznych należy upewnić się, że w jego wnętrzu nie pozostały resztki preparatu. Obecność jakiejkolwiek cieczy może spowodować rozcieńczenie i zanieczyszczenie oleju smarującego sprężarkę, co z kolei grozi hałaśliwą pracą kompresora oraz jego przedwczesnym zużyciem. Aby zminimalizować ryzyko pojawienia się problemów wynikających z pozostawienia resztek preparatu płuczącego, należy używać urządzeń płuczących i środków chemicznych renomowanych firm.

Stosowanie zalecanych olejów

Korzystanie wyłącznie z typów olejów zalecanych w instrukcjach dołączonych do nowych sprężarek wydaje się sprawą oczywistą. Niestety praktyka pokazuje, że częstą przyczyną usterek kompresorów jest użycie nieodpowiedniego oleju. Należy zatem pamiętać, że zastosowanie niewłaściwego  oleju zmniejsza szanse na długotrwałe i niezawodne działanie sprężarki.

Na rynku występuje duża różnorodność typów olejów przeznaczonych do klimatyzacji. Najpopularniejszym jest glikolowy olej syntetyczny (PAG). Oprócz tego, że powinien pochodzić z pewnego źródła, należy  postępować zgodnie ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi oleju znajdującymi się w dokumentacji sprężarki precyzującymi typ, ilość i sposób aplikowania oleju.

Powszechnie dostępne są również oleje estrowe, ale nie zaleca się ich stosowania. Ulegają bowiem one rozpadowi w wysokich temperaturach, co prowadzi do zmiany parametrów oleju i w konsekwencji grozi  awarią sprężarki.

Na podstawie materiałów firmy Delphi

Zostaw Komentarz