Warsztatowy narybek

05 lis 2013

Stworzony przez Inter Cars program „Młode kadry” pomaga młodym ludziom przygotować się do pracy w sektorze usług motoryzacyjnych, przede wszystkim w warsztatach samochodowych. – Wychodzimy naprzeciw potrzebom warsztatów. Zaczęło się od tego, że nasi klienci zgłaszali się do nas z prośbą o polecenie im młodych ludzi po szkole, którzy mogliby podjąć u nich pracę. Kiedy zaczęliśmy zgłębiać temat, okazało się, że polskie szkolnictwo nie zapewnia wychowankom odpowiedniego przygotowania, które pozwoliłoby im odnaleźć się w życiu zawodowym – mówi Maciej Bobrowski, menadżer programu „Wiedza Techniczna” w firmie Inter Cars. – Z jednej więc strony mamy zapotrzebowanie warsztatów na młodych pracowników, z drugiej zaś nie ma podaży odpowiednio przygotowanych ludzi, którzy mogliby zasilić ten sektor rynku pracy. Program „Młode kadry” przyczynia się do zmiany tej sytuacji.

fot. Tomasz WilczkiewiczOrganizowane w ramach programu szkolenia przeznaczone są dla uczniów szkół motoryzacyjnych – techników i zawodówek i kończą się egzaminem, co motywuje młodych ludzi do wysiłku. Na zajęciach uczniowie spotykają się z fachowcami pracującymi już w zawodzie. Prowadzone kursy mają więc charakter ściśle techniczny. Podczas szkoleń wykorzystywane są produkty pochodzące od dostawców Inter Cars.

Program „Młode kadry” stanowi cenne wsparcie dla polskiego szkolnictwa zawodowego, które samodzielnie nie jest w stanie dotrzymać kroku błyskawicznemu rozwojowi technicznemu w motoryzacji. W oficjalnym programie nauczania brakuje całego spektrum wiedzy dotyczącej rozwiązań technicznych spotykanych we współczesnych samochodach, obsługiwanych na co dzień w warsztatach. Barierą dla szkół jest również brak dostępu do nowoczesnego wyposażenia i wiedzy, bez których nie da się obsługiwać samochodów i uczyć zawodu. – Dlatego przekazujemy szkołom nowoczesny sprzęt, a także organizujemy szkolenia dla kadry nauczycielskiej, by mogła dostosować przygotowanie dydaktyczne do wymagań współczesnej techniki. W praktyce wygląda to tak, że zapewniamy szkole stanowisko w pełni wyposażone w nowoczesne oprzyrządowanie, a oprócz tego dajemy nauczycielom pakiet wiedzy pozwalający wykorzystać ten sprzęt w programie nauczania – wyjaśnia Maciej Bobrowski.

Zostaw Komentarz