Wreszcie legalna trzecia tablica

30 gru 2015

Z początkiem 2016 r. wchodzą w życie przepisy umożliwiające wydanie trzeciej tablicy rejestracyjnej, którą można umieścić na bagażniku do przewozu rowerów zamontowanym na samochodowym haku holowniczym. Na problem braku odpowiednich regulacji od dawna uwagę zwracało środowisko rowerowe oraz przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą tego rodzaju bagażników.

Do tej pory bagażniki rowerowe montowane na haku holowniczym można było kupić w sklepach całkowicie legalnie, jednak wątpliwości budziła kwestia ich użytkowania. Problemy rodziło Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym zasłanianie tablic rejestracyjnych pojazdu jest zakazane. A właśnie z taką sytuacją miał zwykle do czynienia użytkownik rowerowego bagażnika na hak. Kłopot brał się stąd, że nie było prawnej możliwości uzyskania dodatkowej (trzeciej) tablicy rejestracyjnej do umieszczenia na bagażniku, chociaż zdecydowana większość dostępnych na rynku konstrukcji od dawna jest do tego przystosowana.

Ttrzecia tablica 02W większości państw Europy nie było i nie ma podobnego problemu, gdyż zainteresowana osoba może bez problemu wyrobić trzecią tablicę rejestracyjną. Na kwestię niedostosowania polskiego systemu prawnego zwracano uwagę od wielu lat. Jak tłumaczy Bartłomiej Markiewicz, ekspert polskiej firmy Taurus, która specjalizuje się m.in. w dystrybucji rozmaitego rodzaju bagażników samochodowych, brak „życiowych” przepisów doprowadził do tego, że zaczęto stosować rozwiązania alternatywne. – Dotychczas osoba chcąca przetransportować rowery korzystając z bagażnika na hak musiała liczyć na rozsądne podejście drogówki lub użyć sposobu. Takim rozwiązaniem było dorabienie tzw. tablicy informacyjnej, dzięki której numery rejestracyjne pozostają – zgodnie z polskim prawem – widoczne. Legalność takiego rozwiązania pozostawała jednak zależna od interpretacji przepisów – mówi Bartłomiej Markiewicz.

Od 1 stycznia

Sytuacja zostanie unormowana z początkiem 2016 r. Pakiet rozporządzeń dotyczących tej sprawy miał wejść w życie – jak zapowiadał jeszcze poprzedni rząd – już w trakcie ostatnich wakacji, ostatecznie jednak doszło do opóźnienia o kilka miesięcy. „Z Nowym Rokiem wejdą w życie rozporządzenia umożliwiające wydawanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej, przeznaczonej do umieszczenia na bagażniku zakrywającym tylną tablicę rejestracyjną. Nowe przepisy pozwolą na zgodne z prawem i bezpieczne korzystanie z bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną pojazdu” – informuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Nowe procedury

O dodatkową tablicę będzie mógł wnioskować właściciel pojazdu. Za jej wydanie odpowiadać ma organ rejestrujący, który jest właściwy dla miejsca rejestracji samochodu. Zgodnie z nowym prawem, tablica musi mieć numer rejestracyjny auta, na którym zamontowany ma być rowerowy bagażnik.

Ważne jest to, że właściciel pojazdu będzie mógł wnioskować o tablicę zarówno w trakcie rejestracji samochodu, jak i później, czyli po rejestracji. W tej drugiej sytuacji trzeba wszakże okazać dowód rejestracyjny. Wspomnieć też trzeba, że nowe zasady mówią, iż o taką tablicę wnioskować może także jeden ze współwłaścicieli danego auta – dodaje Bartłomiej Markiewicz. Ekspert firmy Taurus wskazuje ponadto, że w nowych rozporządzeniach uwzględniono m.in. przypadek zwrotu dodatkowej tablicy. Ma to dotyczyć sytuacji przerejestrowania pojazdu (na wniosek nowego właściciela) oraz wyrejestrowania auta. Właściciel pojazdu może dokonać zwrotu również w każdym innym czasie. Jeśli dojdzie do utraty dodatkowej tablicy, właściciel pojazdu może z kolei złożyć oświadczenie o jej utracie i ubiegać się o wydanie nowej.

Zasady i koszty

W rozporządzeniach przewidziano, że tablice muszą odpowiadać wzorom określonym w przepisach dotyczących rejestracji i oznaczania pojazdów. „Dodatkowa tablica rejestracyjna powinna być umieszczana na bagażniku w miejscu konstrukcyjnie do tego przeznaczonym i zgodna z obowiązującym wzorem. Do legalizacji tablicy będzie wydawany jeden komplet nalepek legalizacyjnych” – podaje resort infrastruktury i budownictwa.

Ttrzecia tablica 03W nowych przepisach wskazano też szczegółowe zasady dotyczące warunków montażu bagażnika na haku holowniczym. Wyraźnie zaznaczono, że możliwa jest sytuacja, gdy użytkowany bagażnik zasłania tylne światła pojazdu – wtedy dozwolony będzie wyłącznie bagażnik, który posiada własne światła zewnętrzne. Podstawowym warunkiem jest oczywiście posiadanie bagażnika mającego odpowiednie miejsce, gdzie można wstawić tablicę.

Jak wynika z rozporządzeń, za wydanie zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej trzeba będzie uiścić opłatę, na którą składa się 50 proc. opłaty za wydanie tablic samochodowych oraz opłata za wydanie kompletu nalepek legalizacyjnych. Obecnie to odpowiednio 40 i 12,5 zł – w efekcie całkowity koszt wyniesie 52,5 zł.

Skorzysta jeden na stu kierowców

Szacuje się, że rocznie o wydanie dodatkowej tablicy wnioskować może nawet ok. 1 proc. właścicieli pojazdów, czyli mniej więcej 200 tys. kierowców. Zdaniem Bartłomieja Markiewicza, szacunki resortu mogą być nieco zawyżone, ale wprowadzenie nowych przepisów na pewno wpłynie pozytywnie na popularność rowerowych bagażników na hak.

W pierwszym roku obowiązywania nowych regulacji z pewnością widoczne będzie spore zainteresowanie dodatkowymi tablicami. Wdrażane zmiany dają bowiem użytkownikom pewność dotyczącą legalności użytkowania bagażników, czego niestety wcześniej nie było. Z tego powodu najprawdopodobniej wzrośnie również popyt na tego typu konstrukcje” – przewiduje ekspert firmy Taurus.

Nowe przepisy wprowadzane są czterema rozporządzeniami:

  •  z 9 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2015 r., poz. 1603);
  • z 24 sierpnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2015 r., poz. 1601);
  • z 24 sierpnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1602);
  • z 3 listopada 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 1967).

Zostaw Komentarz