Young Car Mechanic na start!

21 sty 2020

 

Z końcem grudnia ubiegłego roku rozpoczęły się eliminacje do czwartej już edycji cieszącego się coraz większą renomą nie tylko w Polsce, konkursu Young Car Mechanic. W 2020 roku zwycięzca krajowego finału poza nominacją do rundy międzynarodowej uzyska również możliwość reprezentowania Polski w niezwykle prestiżowym konkursie EuroSkills.

 

Tegoroczna, polska edycja Young Car Mechanic, w której bierze udział rekordowo duża liczba dwudziestu sześciu szkół, składać się będzie z trzech etapów. Pierwszy z nich rozpoczął się 20 grudnia i potrwa do 28 lutego. W tym roku wszyscy jego uczestnicy będą musieli rozwiązać testy jednokrotnego wyboru, sprawdzające wiedzę teoretyczną z zakresu mechaniki pojazdowej. Najlepsi z całego kraju automatycznie zakwalifikowani zostaną do półfinału. Promocję uzyska co najmniej po dwóch uczniów z każdej szkoły, pod warunkiem zdobycia minimum 60% punktów możliwych do osiagniecia w tym etapie.

Półfinały Young Car Mechanic 2020 również przeprowadzone zostaną w każdej ze szkół (do 31 marca) i także będą polegały na rozwiązywaniu testów jednokrotnego wyboru. Przebieg półfinałów w każdej z placówek nadzorowany będzie już jednak przez przedstawiciela organizatora konkursu. Ten etap będzie znacznie trudniejszy, gdyż do wielkiego krajowego finału zakwalifikuje się 10 najlepszych półfinalistów z największą liczbą punktów. Każdą ze szkół biorących udział w konkursie w finale reprezentować może jeden przedstawiciel, zwycięzca półfinału w danej placówce. W przypadku, gdy więcej niż 10 osób osiągnie ten sam wynik punktowy, o kolejności zajmowanego miejsca będzie decydował czas rozwiązywania pytań testowych – im krótszy, tym wyższa lokata uczestnika.

Najlepszych dziesięciu młodych mechaników 20 kwietnia powalczy o krajowy tytuł Zwycięzcy Young Car Mechanic 2020. Tegoroczny finał krajowy odbędzie się w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1, zlokalizowanym przy ulicy Szczęśliwickiej w Warszawie. Co ważne, szkoła jest jedną z placówek wspieranych przez program Młode Kadry, organizowany wspólnie przez Inter Cars i czołowych dostawców. Podobnie, jak w latach ubiegłych, sam finał będzie miał charakter praktyczny i będzie polegał na zdiagnozowaniu, a następnie usunięciu usterek w pojeździe lub na modelu szkoleniowym.

Według identycznych zasad przebiegał będzie również majowy finał międzynarodowy. W obu finałach uczestnikom przyjdzie zmierzyć się m.in. z tematyką napraw silników, układów zasilania i napędowego, zawieszenia oraz geometrii pojazdu, układów hamulcowych, kierowniczych i pomocniczych, układów aktywnego i pasywnego bezpieczeństwa, diagnostyki pojazdów samochodowych oraz ogumienia i TPMS.

W finale krajowym wyłonionych zostanie trzech laureatów. Najlepszy z nich weźmie udział w finale międzynarodowym, ponadto uzyska możliwość reprezentowania Polski – w roli uczestnika – w prestiżowym konkursie EuroSkills.

Trzy poprzednie edycje Young Car Mechanic, stojące na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i skupiające wyróżniających się mechaników młodego pokolenia z kilku europejskich krajów, a także sprawna organizacja konkursów przez Inter Cars, sprawiły, że w tym roku YCM znalazł się w gronie partnerów EuroSkills – projektu promującego umiejętności zawodowe, podnoszącego ich jakość oraz opierającego się na współpracy z pracodawcami w międzynarodowym środowisku. Znalezienie się w gronie finalistów EuroSkills to z jednej strony ogromne wyróżnienie dla uczestnika rywalizacji, z drugiej także docenienie Young Car Mechanic jako inicjatywy realnie wspierającej młodych ludzi, którzy dopiero wchodzą lub w nieodległej przyszłości wchodzić będą na rynek pracy.

Międzynarodowy finał Young Car Mechanic zaplanowany został na 27-28 czerwca. Oprócz reprezentanta Polski udział wezmą w nim triumfatorzy krajowych finałów z Litwy, Łotwy, Estonii, Bułgarii, Rumunii, Węgier, Słowacji i Ukrainy. Przed rokiem w finale międzynarodowym zwyciężył Eren Osman z Bułgarii. Na kolejnych miejscach znaleźli się Karlis Siksnis z Litwy oraz Bartłomiej Januszewski z Polski.

Zostaw Komentarz