Konserwacja zacisku pływającego

27 paź 2023

Tym razem wskazówki przygotowane przez specjalistów firmy Hella, a zaczerpnięte z biuletynu Hella Tech World, dotyczą nie konkretnego modelu pojazdu, a powszechnie stosowanego rozwiązania technicznego, jakim jest pływający zacisk hamulcowy.

Cechą charakterystyczną pływającego zacisku hamulcowego jest możliwość jego przesuwania się dzięki sworzniom prowadzącym. Ten rodzaj osadzenia określa się również mianem łożyska pływającego. Po aktywacji hamulca tłok hamulcowy naciska na wewnętrzny klocek i dociska go do tarczy hamulcowej. Siła reakcji przemieszcza zacisk hamulcowy (dzięki przykręconym do niego sworzniom prowadzącym przesuwnie osadzonym w ich gniazdach znajdujących się w jarzmie) i dociska do tarczy hamulcowej z taką samą siłą zewnętrzny klocek hamulcowy.

Płynny ruch niezbędny

Warunkiem sprawnego działania zacisku pływającego jest swoboda ruchu. Musi on więc bez zacięć przesuwać się dzięki sworzniom prowadzącym. W zależności od zastosowanego rozwiązania konstrukcyjnego sworznie te w uchwycie zacisku hamulcowego (jarzmie) mogą być albo prowadzone wewnątrz i uszczelnione osłonami przeciwpyłowymi, albo przykręcone śrubami na zewnątrz i zamontowane w tulejach amortyzujących.

Zanieczyszczone, poruszające z oporem lub zablokowane elementy prowadzące ograniczają funkcję zacisku hamulcowego i mogą powodować następujące skutki:

 • zwiększone zużycie klocków hamulcowych i tarcz hamulcowych,
 • nierównomierne zużycie klocków,
 • nieskuteczne lub jednostronne hamowanie,
 • przegrzewanie materiału / przeciążenie termiczne,
 • jednostronne przebarwienie i zużycie tarcz hamulcowych,
 • zwiększona głośność przy nieaktywnym hamulcu,
 • silne jednostronne zabrudzenia kół przez ścier z hamulców.

W przypadku niektórych usterek na przyczynę może wskazywać już sposób zużycia starych zdemontowanych klocków hamulcowych.

Kontrola sworzni prowadzących i osłony przeciwpyłowej

W ramach wszystkich napraw i konserwacji zacisku pływającego należy przestrzegać następujących zasad:

 • sprawdzić sworzeń prowadzący pod kątem swobody ruchu, zanieczyszczenia lub uszkodzenia,
 • sprawdzić, czy osłony przeciwpyłowe lub tuleje amortyzujące nie są uszkodzone,
 • sworznie prowadzące powinny się łatwo przemieszczać do tyłu i do przodu w uchwycie (jarzmie) zacisku hamulcowego (fot. 1),
 • zanieczyszczone części należy przed ponownym użyciem wyczyścić, a w razie potrzeby wymienić.

 

 

 

 

 

 

Uszkodzone części należy zawsze wymienić. W zależności od modelu pojazdu i typu zacisku hamulcowego dostępne są różne zestawy naprawcze (fot. 2).

Smarowanie powierzchni ślizgowych

Przed włożeniem wewnętrznych sworzni prowadzących powierzchnie ślizgowe należy posmarować cienką warstwą odpowiedniego smaru na bazie silikonu (fot.3).

 

 

 

 

 

 

Nieodpowiednie środki smarne mogą prowadzić do pęcznienia elementów gumowych i usterek hamulca (fot. 4).

Przed ponownym zmontowaniem hamulca należy sprawdzić także tłok hamulcowy i jego osłonę przeciwpyłową pod kątem prawidłowego działania i ewentualnych uszkodzeń, a w razie potrzeby wymienić te części.

Niewłaściwa konserwacja lub naprawa może być przyczyną reklamacji, jak również kosztownych szkód.

Zostaw Komentarz