Opróżnianie sprężarki klimatyzacji z oleju

19 mar 2019

W zależności od konstrukcji sprężarki klimatyzacji należy zastosować odpowiednia metodę przy opróżnianiu kompresora z oleju.

Konieczność opróżnienia sprężarki klimatyzacji z oleju nie zachodzi często, niemniej bywają sytuacje, gdy operację tę trzeba przeprowadzić. A wówczas należy postępować stosownie do zaleceń producenta sprężarki, bo istnieje wiele procedur usuwania oleju z kompresora. Generalnie jednak sprowadzają się one do dwóch metod, w zależności od konstrukcji sprężarki:

Sprężarka z korkiem olejowym:

 • umieścić naczynie z podziałką poniżej korka olejowego, a następnie odkręcić korek,
 • odczekać do momentu spłynięcia oleju ze sprężarki,
 • pokręcić wałem sprężarki zgodnie z ruchem wskazówek zegara w celu dokładniejszego opróżnienia sprężarki z oleju,
 • gdy olej już nie wypływa, pokręcić dodatkowo ok. 10 razy wałem sprężarki w celu upewnienia się, że więcej oleju już nie wypłynie ze sprężarki.

Sprężarka bez korka olejowego:

 • zdjąć pokrywy zabezpieczające króćce dolotowe oraz wylotowe ze sprężarki,
 • umieścić naczynie z podziałką poniżej króćców,
 • przechylić odpowiednio sprężarkę oraz wylać olej przez wlot lub wylot sprężarki,
 • pokręcić wałem sprężarki zgodnie z ruchem wskazówek zegara w celu dokładniejszego opróżnienia sprężarki z oleju,
 • jeżeli olej już nie wypływa, pokręcić dodatkowo ok. 10 razy wałem sprężarki w celu upewnienia się, że więcej oleju już nie wypłynie ze sprężarki.
  Uwaga – w przypadku sprężarki bez korka nie jest możliwe całkowite opróżnienie jej z oleju. Nawet 10-20% oleju, ze względu na jego lepkość a także w zależności od konstrukcji sprężarki, może pozostać osadzone na wewnętrznych ściankach sprężarki.

Również przy wlewaniu oleju do sprężarki bez korka spustowego należy postępować we właściwy dla niej sposób, aczkolwiek zasady doboru oleju są identyczne niezależnie od konstrukcji kompresora. Oto procedura zalecana przez firmę Nissens:

 • Sprężarka klimatyzacji Nissens – miejsca oznaczenia portu ssania

  zwrócić uwagę na właściwy typ i lepkość oleju wlewanego do sprężarki (parametry oleju wg katalogu Nissens dla danej sprężarki – Nissens stosuje tylko najwyższej jakości oleje typu PAG),

 • sprężarki Nissens są fabrycznie zalewane olejem typu PAG – jeżeli wg danych producenta auta w układzie A/C ma być taka sama ilość oleju jaką zalana jest fabrycznie sprężarka Nissens – oleju nie należy dolewać do sprężarki,
 • olej należy wlewać króćcem dolotowym sprężarki (ssanie), który na ogół ma większą średnicę niż króciec wylotowy (tłoczenie),
 • jeżeli króćce są o tej samej średnicy, wtedy powinny być oznaczone jako S (ang. suction – ssanie) lub D (and. discharge – wypływ, tłoczenie), oznaczenie S i D może być na zaślepkach króćców lub na korpusie sprężarki pod króćcami (przykład na zdjęciu).

 

 

 

Zostaw Komentarz