Wpływ nieprawidłowych dodatków
na smarowanie sprężarki klimatyzacji
i jej pracę

11 maj 2021

Kluczowym warunkiem bezawaryjnej pracy sprężarki klimatyzacji jest jej właściwe smarowanie. To zaś jest możliwe tylko wtedy, gdy zastosowany zostanie odpowiedni olej w odpowiedniej ilości, nie zdegradowany użyciem zbyt dużej ilości dodatków.

 

By sprężarka klimatyzacji pracowała długo i niezawodnie musi być, odpowiednio smarowana przy użyciu odpowiedniego oleju. A to oznacza, że jeśli dodana zostanie do niego nieprawidłowa ilość dodatków lub ich niewłaściwy rodzaj, starannie dobierany przez producenta sprężarki olej może stracić swe pierwotne cechy i pogorszą się jego właściwości smarne. Siłą rzeczy odbije się to pracy i trwałości urządzenia.

Odbić się może również na trwałości innych komponentów układu klimatyzacji, albowiem olej dodatkowo ma do wypełnienia kilka innych zadań. Pomaga on otóż utrzymać szczelność wszelkich złączy i węży w układzie, działa także jako chłodziwo, pobierając ciepło ze sprężarki i zapobiegając w ten sposób jej przegrzaniu.

Wszystko to sprawia, że dlatego producenci sprężarek poświęcają naprawdę wiele uwagi ustaleniom ile oleju i o jakich cechach zapewni maksymalną żywotność i wydajność sprężarki oraz całego systemu klimatyzacji.

Co może zaburzać prawidłowe smarowanie?

Wydawać by się mogło, że wprowadzenie do układu klimatyzacji odpowiedniej ilości odpowiedniego oleju daje gwarancję właściwego smarowania sprężarki. Niestety, niezupełnie jest to prawda, gdyż podczas obsługi klimatyzacji mogą zostać popełnione błędy, które będą miały istotny wpływ na smarowanie kompresora. Błędami takimi są:

  • użycie nadmiernej ilości środka UV – zbyt duża ilość środka UV powoduje rozcieńczenie oleju, to zaś skutkuje zmianą lepkości i gęstości mieszaniny, co z kolei prowadzi do pogorszenia jej właściwości smarnych, a w konsekwencji do awarii sprężarki. Generalnie ilość użytego barwnika UV nie powinna przekraczać 5% całkowitej objętości oleju.
    Dodać tu należy, że zbyt duża ilość mieszaniny oleju z kontrastem UV, ale też samego oleju, powoduje blokowanie przepływu oraz wzrost ciśnienia w układzie, narażając sprężarkę na większe obciążenie.
Olej o ciemnozielonym zabarwieniu z powodu
zbyt dużej ilości barwnika UV.
  • pozostałości środka płuczącego w układzie – preparaty służące do płukania znacznie pogorszają zdolności smarne oleju. Ponadto mogą one pogorszyć jakość powłoki teflonowej w sprężarce, powodując złuszczanie się cząstek teflonu i tym samym zatykanie układu. Po płukaniu należy zawsze przedmuchać układ azotem, aby usunąć pozostałości środka płuczącego i skutecznie osuszyć cały system.
Olej zanieczyszczony środkiem płuczącym – widoczne mleczne przebarwienia.
  • nieprawidłowe i zbyt krótkie wykonanie próżni w układzie – skutkiem niedostatecznej lub zbyt krótkiej próżni jest pozostawienie wilgoci w układzie, która zmniejsza zdolność oleju do smarowania i ostatecznie może spowodować zatarcie sprężarki. W układzie mogą powstawać wtedy również szkodliwe kwasy, powodujące korozję metali, w tym korozję skraplacza klimatyzacji. Spowoduje to zanieczyszczenie wnętrza danego komponentu lub całego układu.

Ostrożnie z dodatkami i zmianą oleju

Pozostaje jeszcze kwestia stosowania dodatków uszlachetniających. Ogólnie ich użycie nie jest błędem, z tym że niewłaściwy dobór i dawkowanie dodatków może sprawić, że będą one szkodliwe dla pracy całego układu lub poszczególnych komponentów.

Olej zanieczyszczony środkiem uszczelniającym – widoczne zanieczyszczenia na płycie wychylnej i tłokach.

Szczególnie dotyczy to sprężarek, gdyż cienka warstwa oleju między tłokami i cylindrami zapewnia płynne działanie urządzenia. Tymczasem niewłaściwa objętość dodatków lub ich niewłaściwy rodzaj może osłabić zdolności smarne oleju. Gdy więc oryginalnie zastosowany olej zostanie zmieszany z inną substancją i okaże się, że ma to wpływ na strukturę oraz skład powłoki olejowej, a tym samym na osłabienie jej zdolności smarowania, będzie to skutkowało. pogorszeniem wydajności sprężarki i skróceniem jej żywotności. Uwaga to dotyczy również samego oleju – jeśli nie jest on zoptymalizowany dla danej sprężarki, użycie go może prowadzić do przegrzania lub zatarcia urządzenia.

Zalecane rozwiązania

W celu właściwego doboru oleju do sprężarki klimatyzacji należy postępować zgodnie z wytycznymi producenta sprężarki lub samochodu. Sprężarki Nissens są zawsze dostarczane wraz z instrukcją opisującą ogólną, właściwą procedurę instalacji. Ponadto są zawsze wstępnie napełniane odpowiednim typem i ilością oleju PAG, dlatego nie ma potrzeby dolewania dodatkowego oleju. W przypadku stosowania barwnika UV, środków uszczelniających lub roztworu płuczącego układ, należy obowiązkowo przestrzegać instrukcji. Trzeba też z dużą dbałością o szczegóły przeprowadzać czynności serwisowe systemu, takie jak płukanie czy osuszanie.

Więcej na temat produktów i usług na www.nissens.com/climate oraz www.nissens.com.pl

Tekst sponsorowany firmy Nissens

1 comments

Zostaw Komentarz