Auto Partner z rekordowymi wynikami w 2021 roku

14 kwi 2022

Grupa Auto Partner podsumowała swoje dokonania w ubiegłym roku. Choć stał on pod znakiem pandemii, okazał się bardzo pomyślny dla jednego z największych na rynku polskim dystrybutorów części samochodowych.

 W 2021 roku Grupa Auto Partner kontynuowała trend dynamicznych, dwucyfrowych wzrostów przychodów ze sprzedaży osiągając poziom 2,26 mld zł, co oznacza +35,4% rok do roku. Były to najwyższe w historii roczne przychody Grupy.

Znaczne wzrosty Auto Partner wypracował zwłaszcza w eksporcie (+46,3% r/r), przekraczając barierę 1 mld zł. W kraju wzrost przychodów wyniósł 27,43% r/r i osiągnęły one blisko 1,23 mld zł. Imponująco przedstawia się również zysk netto, gdyż wzrósł on o blisko 68% do 186 mln zł, czyli również był historycznie rekordowy.

Znaczny wzrost rentowności Grupy na poziomie operacyjnym w 2021 r. to efekt głównie wzrostu marży brutto na sprzedaży, utrzymywania silnej dyscypliny kosztowej od początku pandemii Covid-19 oraz wykorzystania dźwigni operacyjnej po ustaniu ograniczeń związanych z pandemią. Rentowność marży brutto ze sprzedaży utrzymywała się na wysokich poziomach zbliżonych do poprzednich kwartałów (narastająco wynosiła 29,1% wobec 28,5% rok wcześniej).

Po raz kolejny Auto Partner umocnił swoją pozycję zarówno w eksporcie, jak i na krajowym rynku, zwiększając skalę działania. Firma realizuje sprzedaż łącznie na 30 rynkach. Na koniec roku eksport stanowił blisko 46% sprzedaży (1,03 mld zł), lecz Polska nadal była największym rynkiem zbytu zapewniając ponad 54% przychodów (blisko 1,23 mld zł).

Dodać jeszcze trzeba, że Grupa utrzymała niskie zadłużenie – wskaźnik dług netto/EBITDA znajduje się na poziomie 1,2.

Dalszy rozwój sieci dystrybucji

Kontynuowany był rozwój sieci dystrybucji. W 2021 r. Auto Partner otworzył 14 nowych filii w Polsce i w efecie łączna ich liczba wynosi 106. Istotnym elementem w rozwoju Grupy w 2021 r. stało się także rozszerzenie sieci niezależnych warsztatów zrzeszonych pod marką MaXserwis, a także rozwijanie zakresu wysokomarżowego asortymentu marki własnej MaXgear. Powiększyła się również łączna powierzchnia magazynowa Auto Partner i wynosi ona obecnie ponad 100 tys. m2.

– Po raz kolejny udowodniliśmy, że znakomicie wykorzystujemy obecną sytuację w branży, czyli rosnący popyt na części samochodowe. Dodatkowo ceny części także są coraz wyższe, m.in. w wyniku czynników makroekonomicznych. Na tym wszystkim zyskują ich dystrybutorzy, czyli rynek aftermarket. Połączenie bardzo dobrej sytuacji w branży i mocnej marki Auto Partner przełożyło się na nasze rekordowe wyniki. Co więcej, nadal widzimy spore perspektywy do dalszego rozwoju – powiedział Aleksander Górecki, prezes zarządu Auto Partner S.A.

Stwierdził także: – Duży wpływ na osiągane przez nas wyniki miały odważne decyzje, które podjęliśmy na początku pandnemii Covid-19. Dzięki niezwykle dynamicznemu zarządzaniu sytuacją kryzysową dwa lata temu i optymalizacją procesów w celu sprostania występującym wtedy utrudnieniom, dziś możemy pokazać efekty tych decyzji i zaprezentować rekordowe wyniki finansowe. Dodatkowo rozszerzyliśmy asortyment, a także lepiej dopasowaliśmy asortyment do potrzeb klientów z różnych segmentów cenowych. Szczególnie cieszy nas dynamicznie rosnący udział eksportu w przychodach Grupy, do czego przyczyniło się otwarcie kilkunastu nowych kierunków i tras eksportowych. W 2021 r. z tytułu sprzedaży zagranicznej nasze przychody osiągnęły poziom ponad 1 mld zł. Nadal jednak wiemy, że na zagranicznych rynkach mamy jeszcze sporo do osiągnięcia, dlatego w 2022 r., jak i kolejnych latach, będziemy dążyli do dalszego zintensyfikowania działalność eksportowej

 Wybrane dane finansowe Grupy Auto Partner po 2021 roku

w tys. zł 2021 2020 Zmiana%
Przychody ze sprzedaży 2 262 018 1 670 441 35,41%
Sprzedaż w Polsce 1 227 550 963 332 27,43%
Sprzedaż zagraniczna 1 034 468 707 109 46,30%
Zysk brutto ze sprzedaży 657 614 476 879 37,90%
Rentowność brutto na sprzedaży 29,1% 28,5% 0,52 p.p.
EBITDA 265 187 173 787 52,59%
Rentowność EBITDA 11,72% 10,40% 1,32 p.p.
EBIT 239 010 150 282 59%
Rentowność EBIT 10,57% 9,00% 1,57 p.p.
Zysk netto 186 024 110 982 67,61%
Rentowność netto 8,22% 6,64% 1,58 p.p.

 Wpływ sytuacji geopolitycznej

A oto jak prezes zarządu Auto Partner S.A. widzi wpływ sytuacji geopolitycznej na kierowaną przezeń firmę:Początek roku przyniósł niepokojące informacje geopolityczne, czyli agresję zbrojną Rosji w Ukrainie. Na bieżąco analizujemy obecną sytuację za naszą wschodnią granicą. Jako Grupa, jak i indywidualnie pracownicy Auto Partner, robimy wszystko, aby wspierać obywateli Ukrainy, zarówno tych, którzy pozostali w swojej ojczyźnie, jak i tych, którzy szukają bezpiecznego schronienia w Polsce. Z biznesowego punktu widzenia nie spodziewamy się wyraźnego negatywnego przełożenia się wojny na nasze wyniki finansowe w 2022 r. Ekspozycja Grupy na rynek ukraiński jest znikoma i obejmowała poniżej 0,5% generowanych przez Grupę obrotów miesięcznych. W geście solidarności z Ukrainą Grupa wstrzymała współpracę z rynkiem rosyjskim i białoruskim, a także wycofała wszelkie przedstawicielstwa oraz eksport części zamiennych na terytoria Rosji i Białorusi. Eksport Grupy na rynek rosyjski stanowił 0,1%, a na rynek białoruski 0,02% generowanych przez Grupę przychodów miesięcznych. Długofalowy wpływ wydarzeń za wschodnią granicą na ogólną sytuację gospodarczą w tej chwili trudny jest do przewidzenia.

Zostaw Komentarz