Auto w dobie koronawirusa

18 maj 2020

Największe ograniczenia związane z koronawirusem mamy już chyba za sobą, niemniej sytuacja wciąż jest daleka od normy, co odczuwają również zmotoryzowani. By im ułatwić poruszanie się w tej zmienionej rzeczywistości, Auto Parter, jeden z największych na rynku polskim dystrybutorów części samochodowych, motocyklowych i wyposażenia warsztatów, przygotował krótki poradnik.

 

Rejestracja pojazdu

Jeśli zdecydujemy się na sprowadzenie pojazdu z zagranicy, mamy obecnie zdecydowanie więcej czasu na jego zarejestrowanie. Najnowsza Ustawa wydłuża ten okres z 30 do 180 dni. Zmiana ta obowiązuje do końca 2020 roku. Co więcej – ostatnie Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. cofa ograniczenia w pracy urzędów komunikacji w Polsce. Od 22 kwietnia 2020 r. rejestrowane są wszystkie samochody, zarówno nowe, jak i używane, w przypadku których możliwość zarejestrowania w ciągu ostatnich tygodni niemal w całym kraju ustała. Zgodnie z planami odbywać się to będzie bez kontaktu z interesantami (np. poprzez specjalne skrzynki kontaktowe do wymiany dokumentów).

Przegląd techniczny

W kłopotliwej sytuacji znaleźli się właściciele samochodów, którym zbliża się właśnie termin obowiązkowego przeglądu technicznego pojazdu. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym mają oni obowiązek zachować ciągłość w wykonywaniu badań technicznych i nie ma możliwości, aby przełożyć przegląd pojazdu. Z drugiej strony właściciele stacji kontroli pojazdów mają prawo zamknąć stacje, jednak w takiej sytuacji zobowiązani są poinformować o tym lokalne Starostwo Powiatowe. Kierowca musi wówczas znaleźć inną otwartą SKP, co w dobie internetu nie jest wielkim wyzwaniem. Niemniej przed udaniem się na przegląd warto upewnić się telefonicznie, czy diagności pracują.

Wspomnieć tu warto, że z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury, przy udziale m.in. Instytutu Transportu Samochodowego oraz Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, powstał wykaz dobrych praktyk dla Stacji Kontroli Pojazdów. Zasady w nim zawarte mają przyczynić się do zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa wśród przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, diagnostów, a także kierowców i posiadaczy pojazdów. Zaleca się więc maksymalne ograniczenie kontaktu kierowcy z osobą wykonującą przegląd. Oczekując na badanie techniczne właściciel samochodu powinien pozostać w pojeździe i pozostając w nim podczas badania wykonywać wszystkie polecenia diagnosty. Wskazane jest również, aby opłaty za badania techniczne były wnoszone w formie bezgotówkowej.

Naprawa pojazdu

Warsztaty samochodowe nadal funkcjonują, a ich działalność nie została w żaden sposób zakazana. Obowiązują w nich jednak zaostrzone środki bezpieczeństwa wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. I tak na jedno stanowisko obsługi (oddalone od sąsiedniego o co najmniej 1,5 metra) mogą przypadać maksymalnie trzy osoby. Od 4 maja nie obowiązują już specjalne godziny dla seniorów. Dodatkowo od 2 kwietnia wszystkie salony i serwisy są zobowiązane zapewnić klientom rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk oraz muszą zdezynfekować po każdym kliencie stanowisko obsługi.

Stając przed dylematem, czy pojechać do warsztatu samochodowego czy może odłożyć w nim wizytę, należy przede wszystkim zachować zdrowy rozsądek. Obawy związane z obecnym stanem epidemiologicznym sprawiają, że niektórzy użytkownicy pojazdów zaniedbują naprawy, co często powoduje, że drobna usterka staje się awarią. – W taki sposób możemy doprowadzić do poważnych uszkodzeń auta i zwiększyć koszt naprawy nawet kilkukrotnie. Ponadto poruszając się niesprawnym pojazdem, którego naprawy unikamy, stwarzamy często realne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Warto więc rozważnie podejmować decyzje i jeśli istnieje realna potrzeba naprawy samochodu, którym musimy jeździć, powinniśmy to zrobić jak najszybciej – mówi Leszek Zegrodnik, dyrektor Działu Współpracy z Warsztatami Auto Partner S.A.

 Wymiana opon

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia dozwolona jest wymiana opon zimowych na letnie przez osoby, którym samochody niezbędne są do wykonywania pracy lub zaspokajania bieżących potrzeb życiowych. Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Związek Dealerów Samochodów interweniowały w tej sprawie po pierwszych doniesieniach o karaniu kierowców mandatami za wizyty u wulkanizatorów.

Mycie samochodu

Przepisy w sposób bezpośredni nie zabraniają mycia auta, np. w myjni samoobsługowej. Co prawda przyglądając się bliżej zapisom zawartym w specustawie można uznać, że wyjazd do myjni samochodowej nie należy do niezbędnych spraw życiowych, jednak w praktyce zdarzają się sytuacje, w których pojazd pilnie wymaga umycia. Jeśli bowiem jest silnie zabrudzony, przez co jego tablice rejestracyjne są nieczytelne lub kierowca ma ograniczoną widoczność przez szyby, to podróżując nim narażamy się na mandat. Uzasadnionym będzie też mycie auta w przypadku, gdy zawodowo wozimy w nim innych ludzi i chcemy je zdezynfekować ze względów bezpieczeństwa i dla zachowania higieny. Mycie będzie też konieczne w celu utrzymania w należytym stanie samochodu służbowego należącego do floty naszego pracodawcy. Osoba myjąca taki pojazd w świetle prawa robi to w ramach wykonywania swoich czynności zawodowych.

Zostaw Komentarz