Błędy do uniknięcia

30 sty 2018

Specjaliści firmy Bilstein zebrali dziesięć najczęściej popełnianych błędów podczas montażu amortyzatorów. Najlepiej uczyć się na cudzych błędach, dlatego warto przyjrzeć się temu dekalogowi, by nie powielać nieprawidłowości we własnej praktyce warsztatowej.

1 Dokręcanie na podnośniku

Należy unikać ostatecznego dokręcania amortyzatorów w momencie, gdy pojazd jest jeszcze na podnośniku, a koła zwisają swobodnie.

Poprawnie:

Kolumny amortyzatora i amortyzatory, które mocowane są za pomocą elementów gumowych można dokręcać dopiero wtedy, gdy pojazd stoi na podłożu (w pozycji pracy zawieszenia). Inne mocowania (np. zaciski, opaski) mogą zostać dokręcone jeszcze przed opuszczeniem pojazdu.

 

2 Używanie nieodpowiednich narzędzi

W przypadku demontażu lub montażu amortyzatorów czy elementów zawieszenia z użyciem klucza udarowego (oraz szczypiec zaciskowych zakładanych na tłoczysko lub rurę amortyzatora) istnieje ryzyko uszkodzenia amortyzatorów, co w późniejszym czasie może doprowadzić do pojawienia się hałasów – najczęściej stuków z okolic amortyzatorów. Ponadto zachodzi niebezpieczeństwo odkręcenia się nakrętki mocującej tłok z zaworami do tłoczyska amortyzatora. W takiej sytuacji tłoczysko w amortyzatorze gazowym może gwałtownie wystrzelić (Uwaga: niebezpieczeństwo!). Ponadto, przy stosowaniu szczypiec zaciskowych dochodzi do uszkodzenia precyzyjnie obrobionej powierzchni toczyska (średnia chropowatość Rz na poziomie 0,2 μm), co prowadzi do uszkodzenia uszczelnienia amortyzatora. W przypadku użycia szczypiec do przytrzymania rury amortyzatora może dojść natomiast do jej zagniecenia i uszkodzenia.

Poprawnie:

Zawsze należy używać odpowiednich narzędzi, najlepiej zalecanych w instrukcji montażu. Nigdy nie wolno zakładać narzędzi (np. szczypiec zaciskowych) bezpośrednio na powierzchnię tłoczyska.

 

 

3 Niewłaściwy moment dokręcania

Bardzo często podczas montażu elementów zawieszenia stosowany jest za mały lub za duży moment dokręcania. W efekcie, z czasem mogą pojawiać się hałasy, zawieszenie może działać niepoprawnie, a nawet może dojść do uszkodzenia różnych elementów – nie tylko samego zawieszenia.

Poprawnie:

Elementy zawieszenia należy zawsze dokręcać korzystając ze specjalistycznych narzędzi i kluczy dynamometrycznych oraz  stosując odpowiedni moment dokręcania.

 

 

4 Opuszczanie pojazdu z opróżnionymi miechami powietrznymi

Często zdarza się, że bezpośrednio po montażu nowych miechów powietrznych samochód jest całkowicie opuszczany z podnośnika. W ten sposób stoi na podłożu z miechami, które nie są wypełnione powietrzem pod ciśnieniem. Prowadzi to do uszkodzenia miechów, które w bardzo krótkim czasie przestają działać.

Poprawnie:

Nigdy nie wolno opuszczać z podnośnika samochodu, którego miechy powietrzne nie są pod ciśnieniem. Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta, a do opróżniania i napełniania miechów powietrznych oraz usuwania zapamiętanych kodów usterek zawsze należy używać odpowiedniego urządzenia diagnostycznego. Dodatkowo można skorzystać z instrukcji montażu firmy BILSTEIN oraz filmów instruktażowych dostępnych pod adresem https: //www.youtube.com/user/BILSTEINde.

5 „Naprężenie” zawieszenia

Jeżeli po obniżeniu lub podniesieniu zawieszenia jego elementy nie zostaną odprężone, możliwe jest nadmierne „naprężenie” zawieszenia. Często skutkuje to niewłaściwym prowadzeniem samochodu, a także brakiem możliwości właściwego ustawienia zawieszenia oraz szybszym zużyciem elementów i połączeń metalowo-gumowych.

Poprawnie:

Po obniżeniu lub podniesieniu zawieszenia pojazdu wszystkie elementy muszą zostać ustawione pod właściwym kątem pracy, czyli stosownie do wysokości zawieszenia. W tym celu należy odkręcić wszystkie połączenia metalowo-gumowe zawieszenia, przepchnąć samochód o kilka metrów w jedną i drugą stronę, a następnie w nowej pozycji, na podnośniku 4-kolumnowym lub nożycowym, dokręcić zalecanym momentem wszystkie elementy zawieszenia.

6 Pominięcie podczas kontroli zawieszenia niektórych jego elementów / Wymiana nie wszystkich elementów tego wymagających

Podczas koniecznej kontroli lub wymiany często pomijane bywają niektóre elementy zawieszenia, np. sprężyny, łożyska mocowania, odboje, osłony amortyzatorów, elektronika sterująca zawieszeniem, sprężarki itd.

Poprawnie:

Należy skontrolować i w razie potrzeby wymieniać wszystkie elementy. W pojazdach wyposażonych w zawieszenie pneumatyczne należy dodatkowo sprawdzić kompresor z przekaźnikami oraz przewody sprężonego powietrza.

 

7 Niewłaściwie ustawiona wysokość gniazda sprężyny w przypadku zawieszenia gwintowanego

Zbyt nisko ustawiona wysokość gniazda sprężyny zawieszenia może powodować, że sprężyna nie będzie miała odpowiedniego wstępnego naprężenia. W układach zawieszenia ze sprężyną zamontowaną obok amortyzatora może dojść do jej przekrzywienia, a nawet wypadnięcia. Amortyzator jest „dobijany”, szybko dochodzi do uszkodzenia jego odboju, a droga tłumienia jest niedostateczna. (jest to weryfikowane podczas okresowej kontroli stanu technicznego pojazdu.)
Jeżeli gniazdo sprężyny jest ustawione zbyt wysoko, amortyzator nie pracuje w obszarze dobicia i ma zbyt krótką drogę tłumienia.
Skutek źle ustawionej wysokości gniazda sprężyny to niewłaściwe prowadzenie się samochodu.

Poprawnie:

W przypadku zawieszenia gwintowanego można zmieniać wysokość gniazda sprężyny jedynie w ograniczonym zakresie. Odpowiednie dane można znaleźć w certyfikacie i należy ich bezwzględnie przestrzegać.

 

8 Niewłaściwa instalacja elementów montażowych

Często zdarza się, że elementy montażowe są niewłaściwie montowane (np. gniazda sprężyn, tulejki itp.). Jeżeli na przykład brakuje podkładki wspierającej górne mocowanie amortyzatora, może dojść do uszkodzenia zawieszenia lub nadwozia pojazdu.

Poprawnie:

Z amortyzatorem często współpracuje kilka elementów montażowych. Należy je poprawnie zamontować, dzięki czemu amortyzator będzie mógł właściwie działać.

 

 

9 Niewłaściwy dobór części

Niekiedy dobrane i zamówione części nie pasują do naprawianego samochodu. Trzeba pamiętać, że poszczególne modele samochodów mogą mieć różne wersje, różniące się rozmaitymi detalami.

Poprawnie:

Części zamienne należy wyszukiwać w katalogach lub systemach zamówieniowych dystrybutorów. Poprawny dobór ma decydujące znaczenie. Należy zwrócić uwagę na silnik, typ zawieszenia, wersje wyposażeniową itp. W katalogu online firmy Bilstein można znaleźć wskazówki ułatwiające poprawny dobór. Ponadto, przed rozpoczęciem montażu zawsze należy porównać wymienianą część z nową.

10 Brak kontroli geometrii zawieszenia

Po wymianie elementów zawieszenia należy zawsze sprawdzić jego geometrię. Niewłaściwa geometria zawieszenia prowadzi do pogorszenia prowadzenia samochodu, jak również nadmiernego obciążenia elementów samego zawieszenia.

Poprawnie:

Zawsze po wymianie którejkolwiek części zawieszenia należy skontrolować jego geometrię przy użyciu odpowiedniego urządzenia. Dotyczy to także pojazdów i osi, w przypadku których geometria teoretycznie nie powinna się zmienić. Pozwala to odkryć ewentualne inne usterki.

 

Zostaw Komentarz