Centrum z uprawnieniami

15 Mar 2016

Centrum Szkoleniowego Techniki Motoryzacyjnej Bosch w Warszawie zyskało prawo do wydawania zaświadczeń nieodzownych pracownikom warsztatów zajmującym się obsługą i naprawą samochodowych systemów klimatyzacji.

Centrum Szkoleniowe Techniki Motoryzacyjnej Bosch uzyskało akredytację Kuratorium Oświaty i zostało wpisane do rejestru placówek kształcenia ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej. – Przyznanie akredytacji to potwierdzenie najwyższego poziomu szkoleń technicznych pod względem programów nauczania, kwalifikacji wykładowców i bazy dydaktycznej – mówi Artur Kornaś, kierownik Działu Technicznego Bosch. Dzięki otrzymaniu akredytacji możliwe stało się zwolnienie zgłoszonych cykli szkoleń z pobierania podatku VAT, co oznacza obniżenie ich cen między innymi dla uczniów, studentów, nauczycieli i warsztatów rozliczających się ryczałtowo.

Akredytacja jest wynikiem pozytywnej oceny przeprowadzonej przez zespół akredytacyjny reprezentowany przez przedstawicieli kuratorium oświaty, centrum aktywizacji zawodowej Urzędu Pracy m. st. W-wy, zespołu oświaty zawodowej i samorządu Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz specjalisty z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Bosch 3Teoria i praktyka w jednym miejscu

Centrum oferuje szkolenia dotyczące wszystkich działów techniki motoryzacyjnej, w których każdego roku uczestniczy 1500 osób – pracownicy warsztatów, uczniowie szkół o profilu samochodowym, studenci uczelni technicznych, nauczyciele, ale także trenerzy innych firm szkoleniowych. W swej ofercie ma zarówno szkolenia typowo teoretyczne, jak i praktyczne. Cześć praktyczna odbywa się w hali warsztatowej, która wyposażona jest w sprzęt diagnostyczny oraz modele silników, w tym silnik do samochodów ciężarowych.

Tematyka szkoleń jest bardzo przekrojowa i dotyczy m.in. diagnostyki silników diesla i benzynowych, układów komfortu i napraw komponentów dieslowskich. Szkolenia te przeznaczone są zarówno dla mechaników z doświadczeniem, jak i bez oraz dla pracowników punktów obsługi klienta.

Zaświadczenia do obsługi klimatyzacji

Bosch 5Od stycznia tego roku każdy pracownik warsztatu samochodowego, który świadczy usługi związane z serwisowaniem i naprawą systemów klimatyzacji samochodowej musi posiadać zaświadczenie o odbytym szkoleniu w centrum szkoleniowym akredytowanym przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Centrum Szkoleniowe Techniki Motoryzacyjnej Bosch uzyskało uprawnienia do prowadzenia szkoleń dotyczących odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych kategorii M1 oraz kategorii N1 (o masie odniesienia nieprzekraczającej 1405 kg – masa powiększona o masę własna pojazdu) i zostało wpisane przez UDT do rejestru jednostek wydających zaświadczenia o odbytym szkoleniu zgodnie z ustawą z dn. 15 maja 2015 roku „O substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych”. Uczestnicy szkoleń doceniają szczególnie część praktyczną zajęć, która prowadzona jest na przykładach kilku do tego przeznaczonych pojazdów. Mogą bowiem samemu sprawdzić sprawność układu klimatyzacji poprzez pomiar ciśnień po stronie niskiego i wysokiego ciśnienia, przy próbie podciśnieniowej i nadciśnieniowej jak również przy wykorzystaniu promieniowania UV.

Sprawozdania roczne z obrotu f-gazami

Choć rozporządzenie (WE) nr 307/2008 nie wymaga od firmy szkoleniowej, aby w czasie szkolenia przekazywała informacje o sprawozdaniach z obrotu f-gazami, centrum szkoleniowe Bosch robi wyjątek. – Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów zakres szkolenia został rozszerzony o informacje dotyczące sprawozdań z obrotu f-gazami. Trener informuje uczestników w jaki sposób i do kiedy należy przygotować odpowiednie sprawozdanie. Wiedza ta jest niezwykle cenna dla serwisantów, gdyż nowa ustawa przewiduje wysokie kary finansowe za nieprowadzenie rocznego bilansu czynnika chłodniczego – dodaje Artur Kornaś.

POWIĄZANE POSTY

Zostaw Komentarz