Co wiemy o sezonowej zmianie opon

12 paź 2021

 

Wyniki badań Continental Opony Polska wskazują, że Polacy przeceniają bezpieczeństwo letnich opon w warunkach zimowych, ale zdecydowana większość zmienia opony na zimowe.

 

 

Z badania Continental Opony Polska i InsightOut Lab wyłania się obraz niepełnej wiedzy Polaków na temat sezonowej wymiany opon i jej wpływu na bezpieczeństwo na drogach. Z jednej strony ankietowani orientują się na przykład przez ile dni może występować gołoledź oraz zmieniają opony na zimowe (lub korzystają z ogumienia wielosezonowego), z drugiej jednak nie wiedzą dokładnie przy jakiej temperaturze opony zimowe stają się bezpieczniejsze niż letnie. Przeceniają również możliwości opon letnich w warunkach zimowych, zakładając, że różnica pod względem drogi hamowania na oponach letnich i zimowych jest mniejsza niż w rzeczywistości. Jednocześnie bezpieczeństwo to dla ankietowanych bardzo ważna cecha opon.

Zmieniamy opony na zimowe, ale… często za późno!

Trzech na czterech ankietowanych kierowców deklaruje, że zmienia opony na zimowe. Kolejne 18% jeździ na oponach całorocznych. Tylko 5% respondentów przyznaje się do jazdy na oponach letnich w sezonie zimowym. Natomiast 3% nie wie, czy w aucie, z którego korzystają, były zmieniane opony.

Czy w aucie którym jeździsz były zmieniane opony z letnich na zimowe w poprzednim sezonie?
Na pytanie odpowiadają ankietowani, którzy są kierowcami.

Większość ankietowanych korzysta z opon zimowych lub wielosezonowych, mimo że w Polsce prawo nie zabrania jazdy na oponach letnich w zimie. Połowa respondentów wie o braku takich ograniczeń. Natomiast 1 na 3 ankietowanych sądzi, że w świetle prawa trzeba zmieniać opony na zimowe. 17% ankietowanych wstrzymuje się od wskazania odpowiedzi. Warto odnotować, że Polska jest jednym z kilku krajów europejskich, w których nie obowiązują przepisy, dotyczące obowiązku używania opon zimowych.

Wśród kierowców, którzy zmieniali opony na zimowe, 37% robiło to w październiku, a 40% w listopadzie. Jednak okres, gdy najwięcej kierowców zmienia opony, to druga połowa października i pierwsza połowa listopada. Wtedy do wulkanizatorów jeździ odpowiednio 25 i 29% ankietowanych. W mniejszości pozostają zarówno ci, którzy zmieniają opony wcześniej (koniec września), a zwłaszcza później (grudzień, styczeń).

Kiedy w poprzednim sezonie były zmieniane opony z letnich na zimowe w aucie którym jeździsz?
Na pytanie odpowiadają ankietowani, którzy są kierowcami i zmieniali opony na zimowe w poprzednim sezonie

Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) średnia temperatura w październiku 2020 r. wyniosła 10,5°C, a w listopadzie już tylko 5,6°C. Wynika stąd, że Polacy zmieniają opony na zimowe nieco za późno. Aby zachować najwyższy poziom bezpieczeństwa, w listopadzie powinno się już jeździć na oponach zimowych.

Przeceniamy bezpieczeństwo opon letnich w warunkach zimowych

Termin zmiany opon na zimowe powinien być uzależniony od warunków pogodowych. Temperatura powietrza, przy której opona zimowa zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa niż letnia, wynosi 7 °C. W takich warunkach mieszanka gumowa w oponie letniej twardnieje i traci na przyczepności. Jednak wie o tym tylko 22% ankietowanych. W sumie aż 52% respondentów sądzi, że opony zimowe zyskują przewagę nad letnimi dopiero w temperaturze 3 °C, a nawet 0 °C. Wynika stąd, że ankietowani przeceniają poziom bezpieczeństwa, które w warunkach zimowych może im zapewnić opona letnia.

Jak Ci się wydaje, przy jakiej temperaturze powietrza jazda na oponach zimowych staje się bezpieczniejsza niż na letnich?

Trend przeceniania poziomu bezpieczeństwa opon letnich widać również w odpowiedziach ankietowanych na pytania o różnice w drodze hamowania między oponami letnimi i zimowymi. Zaledwie 11% osób wskazuje prawidłową różnicę między dwoma rodzajami opon w warunkach śnieżnych. Według danych, cytowanych przez Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego (PZPO), wynosi ona 31 metrów. Tymczasem w sumie aż 64% ankietowanych sądzi, że jest ona mniejsza. Wedle 28% niemal dwukrotnie, a zdaniem 15% niemal czterokrotnie mniejsza niż w rzeczywistości.

Jak Ci się wydaje, ile mniej więcej może wynosić różnica w drodze hamowania na śniegu pomiędzy autem na letnich oponach i autem na zimowych oponach przy prędkości 48 km/h?

Ankietowani nieco lepiej szacują długość drogi hamowania na mokrej nawierzchni przy temperaturze 2 °C i  prędkości 90 km/h. Według danych, cytowanych przez PZPO, różnica między oponami letnimi i zimowymi wynosi w tym przypadku 11 metrów. Tę odpowiedź wskazało 20% ankietowanych. Wciąż względnie wielu badanych sądzi, że różnica jest mniejsza niż w rzeczywistości. 6% uważa, że wynosi ona tylko 3 metry, a 17%, że 7 metrów. Natomiast 26% respondentów przeszacowuje omawianą różnicę, twierdząc, że wynosi ona 14 metrów. Jednak największa grupa badanych, 31%, wstrzymuje się od odpowiedzi.

Bezpieczeństwo ważną informacją na etykietach opon

Ankietowani uważają, że na etykietach opon powinny znajdować się przede wszystkim informacje dotyczące poziomu bezpieczeństwa, zapewnianego przez konkretny model. W pytaniu wielokrotnego wyboru niemal tak samo ważne dla respondentów okazały się dane, dotyczące przyczepności na śniegu i lodzie (57%), oraz drogi hamowania na mokrej nawierzchni (54%). Nieco rzadziej respondenci wskazywali informacje na temat ścieralności opony (49%). Spośród tych trzech najczęściej wskazywanych informacji tylko dwie pierwsze znajdują się obecnie na etykietach opon.

Które informacje według Ciebie powinny znajdować się na etykietach nowych opon?
Pytanie wielokrotnego wyboru.

Pełna treść raportu z badania znajduje się na stronie InsightOut Lab.

Badanie zostało przeprowadzone 13-16 sierpnia 2021 r. przez InsightOut Lab i Continental Opony Polska na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1052 osoby. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI.

 

 

 

Zostaw Komentarz