Ekologia z Bio Service

27 sty 2016

3820Inter Cars przypomina, że do 15 marca należy złożyć roczne zestawienie danych o wytworzonych odpadach. Sprawozdanie należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego w swoim województwie.

Od kilku lat obowiązują w Polsce przepisy jednoznacznie określające jak należy postępować z powstającymi w warsztatach odpadami, które są uznane za niebezpieczne dla środowiska, a więc takimi jak przepracowane oleje, zużyte filtry oleju i powietrza, płyny hamulcowe i chłodzące, opakowania ciśnieniowe, czyściwa, elementy z tworzywa sztucznego, zużyte świetlówki i sprzęt elektroniczny, akumulatory. Ponadto od stycznia tego roku każdy warsztat prowadzący działalność, w której wytwarzane są odpady niebezpieczne, będzie musiał za pośrednictwem indywidualnie założonego elektronicznego konta rozliczyć wytworzone odpady oraz wykazać sposób, w jaki zostały zagospodarowane. Urzędnicy zapowiadają, że każdy, kto nie będzie postępował w określony przepisami sposób, na pewno zostanie skontrolowany, a na tych, którzy nie dopełnią formalności nałożone zostaną kary.

Nie wszyscy wiedzą

Praktyka wskazuje, że nie wszyscy właściciele warsztatów stosują się do przepisów. Kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska kończy się wówczas ujawnieniem nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami i wymierzeniem dotkliwej kary. Niejako dodatkowo zakład traci reputację.

Tymczasem można by tego wszystkiego uniknąć, gdyby tylko właściciel warsztatu był świadomy jak powinien postępować z niebezpiecznymi odpadami. Niestety często nie wie, nie zna obowiązujących przepisów, nie ma pojęcia, jak prawidłowo gromadzić, przechowywać i przekazywać niebezpieczne odpady upoważnionym organom.

Pozbyć się odpadów i problemu

5329607485c7bBio_ServiceAby zdjąć sobie z głowy problem ekologii, można skorzystać z programu Bio Service. Projekt został zainicjowany przez Inter Cars właśnie po to, by pomóc warsztatom wypełnić wszystkie wymogi związane z ochroną środowiska.

Warunkiem udziału w nim jest podpisanie umowy ze wskazaną przez Inter Cars firmą zajmująca się kompleksowym programem odbioru odpadów niebezpiecznych. Bio Service bierze na siebie:

  • zapewnienie dostępu do rzeczoznawców, czyli do osób kompetentnych w zakresie ochrony środowiska;
  • wystawianie Kart Przekazania Odpadu (według ustawy to wytwórca powinien wystawiać KPO, a więc Bio Service zdejmuje z warsztatu ten problem);
  • pomoc w napisaniu wniosku o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, gdy uzyskanie go, zgodnie z nową ustawą, jest konieczne;
  • pomoc w prawidłowym wypełnieniu sprawozdania dotyczącego wytworzonych odpadów oraz złożenia go do marszałka województwa;
  • wstawienie pojemników do gromadzenia odpadów (beczki 200 l, pojemniki DPPL) bez pobierania opłat za ich użytkowanie
  • zapewnienie tabliczek oraz nalepek do oznakowywania miejsc gromadzenia odpadów,
  • odbiór odpadów przy użyciu profesjonalnego sprzętu – są to autocysterny do załadunku oleju oraz samochody skrzyniowe z windą wykorzystywane do przewozu pozostałych rodzajów odpadów

Dodać należy, że za obsługę prawną w dziedzinie przepisów ochrony środowiska Bio Service nie pobiera opłat (inne firmy pobierają miesięczną opłatę).

Wiele korzyści

energiaKorzyści dla warsztatu są oczywiste. Przede wszystkim, dzięki udziałowi w projekcie Bio Service, wypełnia on obowiązki nałożone przez przepisy, a tym samy nie naraża się na kary administracyjne. Pracownicy warsztaty pracują w bezpieczniejszych warunkach. Warsztat oferuje wyższy standard usług, budując swój dobry wizerunek w oczach klientów. Wreszcie, jego działalność nie obciąża środowiska naturalnego. Dodatkowo klienci Inter Cars którzy przystąpią do Bio Service, mogą liczyć na rekompensatę w postaci punktów IC Premia Cash.

W ramach projektu Bio Service, warsztaty mogą również zamówić audyt energetyczny. Pomoże on ograniczyć zbędne wydatki związane z utratą energii.

Zostaw Komentarz