Gdzie najdrożej, gdzie najtaniej

28 lut 2017

Firma LeasePlan, oferująca swe usługi zarządzania flotami pojazdów w 32 krajach i mająca pod opieka ponad 1,6 mln samochodów, przedstawiła kolejny już raport CarCost Index, w którym analizowane są koszty związane z posiadaniem i korzystaniem z samochodów w 24 europejskich państwach.

Biorąc pod uwagę całą Europę, średni miesięczny koszt użytkowania małego lub średniego samochodu może w poszczególnych krajach różnić się nawet o 344 euro. Dla właścicieli aut napędzanych silnikami benzynowymi najdrożej jest w Norwegii (708 euro), Włoszech (678 euro) oraz Danii (673 euro). W przypadku Diesli prym wiedzie Holandia (695 euro), a tuż za nią plasują się Finlandia (684 euro) oraz Norwegia (681 euro). W krajach Europy Wschodniej takich jak Węgry, Czechy i Rumunia, koszty użytkowania samochodu, zarówno z silnikiem benzynowym jak i wysokoprężnym, są zdecydowanie niższe i zaczynają się od 369 euro miesięcznie.2

Składowe kosztów

Raport CarCost Index, z którego pochodzą te dane, podaje także składowe kosztów posiadania pojazdów z segmentu małych i średnich aut, a więc takich jak Renault Clio, Opel Corsa, Volkswagen Golf czy Ford Focus. Analiza została przygotowana na podstawie wydatków ponoszonych w pierwszych trzech latach użytkowania samochodu, którego roczny przebieg wynosi 20 000 km. Ujęte zostały w niej najważniejsze koszty, tzn. zakupu pojazdu, amortyzacji, napraw i okresowych przeglądów, ubezpieczenia, podatków, paliwa, opon zimowych (gdy wymagają tego przepisy prawa).

Amortyzacja dominuje

Od momentu zakupu samochodu do momentu jego sprzedaży głównym kosztem w całkowitych wydatkach jest utrata wartości pojazdu. Średnio dla Europy koszt amortyzacji stanowi 37% kosztów ogółem. Na Węgrzech stosunkowo niskie koszty całkowite przypisać trzeba przede wszystkim niskiej cenie zakupu pojazdu, albowiem automatycznie wpływa ona na mniejszy koszt amortyzacji.

Podatek drogowy i podatek VAT stanowią 20%, podczas gdy paliwo 16%, całości kosztów ponoszonych co miesiąc przez przeciętnego Europejczyka eksploatującego samochód. Oznacza to, że ma on stosunkowo niewielki wpływ na wysokość kosztów, jako że 84% wszystkich opłat stanowią koszty stałe.3a

Cena paliwa to nie wszystko

W sześciu z dwudziestu czterech badanych krajów europejskich, posiadanie pojazdu z silnikiem Diesla jest droższe niż auta benzynowego. Choć olej napędowy jest tańszy niż benzyna , szereg innych czynników (takich jak wyższe podatki, droższe ubezpieczenie, wyższe koszty utrzymania pojazdu) powoduje że , całkowite koszty korzystania z pojazdów z silnikiem wysokoprężnym znacznie się zwiększają.

Ekopodatki

Badanie pokazuje także, iż koszt korzystania z samochodu ściśle wiąże się z wysokością podatków i jest on najwyższy w tych krajach, w których podatki (drogowy oraz VAT) stanowią największe obciążenie, a więc we Włoszech, krajach nordyckich, Holandii. Przyczyną tego wydaje się stosunkowo duża siła ruchów ekologicznych z zasady opowiadających się za regulacjami środowiskowymi i większym opodatkowaniem indywidualnej motoryzacji. Na przykład w Holandii udział podatków VAT i drogowego stanowi 31% całkowitych kosztów użytkowania samochodu z silnikiem diesla. Jeśli chodzi o pojazdy benzynowe, niekwestionowanie najdroższym krajem pod względem wysokości podatków jest Norwegia. Podatki stanowią tu aż do 29% całkowitych kosztów.

Pytanie o korzyści

Tex Gunning, szef LeasePlan, tak komentuje tegoroczny raport: – Amortyzacja i brak kontroli nad kosztami samochodu to dwa główne czynniki, które każą postawić pytanie o korzyści płynące z posiadania samochodu w porównaniu do korzyści wynikających z leasingu pojazdu lub innej formy mobilności, np. takiej jak car sharing. 1

 

Zostaw Komentarz