Michelin koordynuje

21 lip 2022

Swoją działalność rozpoczęło konsorcjum o nazwie WhiteCycle koordynowane przez firmę Michelin. Jego celem jest rozwój gospodarki cyrkularnej, która umożliwi kompleksowe przekształcanie trudnych do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych.

Celem WhiteCycle do 2030 r. jest czynny udział w procesie recyklingu ponad 2 milionów ton PET rocznie – trzeciego najczęściej używanego na świecie tworzywa sztucznego. Projekt ten zakłada zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 2 miliony ton oraz uniknięcie składowania lub spalania ponad 1,8 miliona ton plastiku każdego roku.

Kompozytowe odpady przemysłowe zawierające tekstylia (PET) i inne składniki pochodzące z opon, węży i wielowarstwowej odzieży – które obecnie trudno poddać recyklingowi – wkrótce mogą nadawać się do ponownego przetworzenia. Taki materiał mógłby trafić do produkcji innych przedmiotów z tworzywa sztucznego.

By tak się stało konsorcjum zajmie się:

 • technologią sortowania znacząco zwiększającą zawartość tworzyw sztucznych w strumieniach odpadów w celu ich lepszego przetworzenia;
 • innowacyjnym procesem recyklingu z wykorzystaniem enzymu, który w zrównoważony sposób rozłoży wstępnie przetworzony plastik na czyste monomery;
 • technologią repolimeryzacj powstałych monomerów plastikowych w celu wyprodukowania nowego tworzywa sztucznego;
 • weryfikacją jakości nowych produktów wykonanych z tworzywa sztucznego powstałego z wcześniej przetworzonych odpadów złożonych.

Projekt WhiteCycle finansowany przez program Horyzont Europa (Horizon Europe) dysponuje budżetem w wysokości prawie 9,6 mln euro oraz otrzymał europejskie dofinansowanie w wysokości prawie 7,1 mln euro. Konsorcjum koordynowane przez Michelin działa w pięciu krajach (Francja, Hiszpania, Niemcy, Norwegia i Turcja) a swoje kompetencje naukowe i przemysłowe połączyło w nim 17 publicznych i prywatnych organizacji europejskich:

 • 3 partnerów przemysłowych – Michelin, Mandals, Inditex;
 • 2 firmy zarządzające odpadami – Synergie TLC, ESTATO;
 • firma zajmująca się inteligentnym sortowaniem SMB – Iris;
 • firma zajmująca się recyklingiem organicznym SMB – Carbios;
 • zakład przetwórstwa tworzyw sztucznych PET – KORDSA;
 • firma zajmująca się analizą cyklu życia produktu – i-Point;
 • 6 ośrodków naukowych, organizacji badawczych i technologicznych – PPRIME, Université de Poitiers, DITF, IFTH, ERASME, HVL;
 • klaster biznesowy – Axelera;
 • podmiot ds. zarządzania projektami – Dynergie.

Zostaw Komentarz