Pozew za szyfrowanie ODB

28 cze 2022

Carglass i ATU (niemieckie niezależne sieci wymiany szyb i serwisów samochodowych) pozywają koncern Fiat Chrysler do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) za wprowadzenie szyfrowania interfejsu ODB.

Według Carglass i ATU dalsze świadczenie usług przez przedsiębiorstwa takie jak ATU i Carglass® może zostać uzależnione od podpisania dodatkowych umów z producentami samochodów. Już dziś około 30% wszystkich pojazdów po wymianie przedniej szyby wymaga kalibracji systemu ADAS z wykorzystaniem interfejsu OBD, i liczba ta stale rośnie. Podobnie przy wymianie klocków hamulcowych może być wymagany dostęp przez interfejs OBD do sterownika elektrycznego hamulca postojowego w celu rozwarcia zacisków.

Aktualnie dostęp do systemów pojazdu uzyskiwany jest za pomocą powszechnie stosowanych urządzeń diagnostycznych. Wprowadzenie szyfrowania interfejsu OBD może pozbawić niezależne warsztaty i serwisy wglądu do systemów pojazdu oraz naruszać zbiorowy interes konsumentów. Efektem zmian będzie ograniczenie wyboru konsumentów wyłącznie do autoryzowanych serwisów, co z kolei doprowadzi do wzrostu cen usług serwisowo-diagnostycznych oraz składek ubezpieczeniowych.

Zdaniem Carglass i ATU szyfrowanie interfejsu ODB, czyli celowe ograniczanie dostępu do systemów pojazdu, jest niezgodne z europejskimi przepisami, gwarantującymi każdemu podmiotowi warunki wolnej konkurencji na rynku części zamiennych oraz swobodę wyboru dla konsumentów. Dlatego też firmy zdecydowały się zwrócić się do Sądu Okręgowego w Kolonii w sprawie przeciwko Fiat Chrysler (FCA Italy SpA) o rozstrzygnięcie kwestii, czy warunki nałożone przez FCA w celu aktywacji portu OBD, czyli osobista rejestracja mechanika w FCA i wymóg uiszczenia opłaty licencyjnej za otwarcie portu i/lub połączenia internetowego, są dopuszczalne na mocy prawa UE.

Ponieważ sprawa dotyczy interpretacji rozporządzenia UE, a konkretnie rozporządzenia (UE) 2018/858, Sąd Okręgowy w Kolonii podjął decyzję o jej skierowaniu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (sprawa w ETS nr C-296/22). Zarówno Carglass®, jak i ATU z zadowoleniem przyjęły decyzję sądu. Według powodów orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) okaże się wiążące dla całej branży motoryzacyjnej, zarówno producentów, jak i niezależnych podmiotów. Obie firmy są reprezentowane przez międzynarodowe biuro prawne Osborne Clarke.

Do czasu rozstrzygnięcia sporu problem udaje się ominąć, korzystając z urządzeń do diagnostyki pojazdowej i kalibracji ADAS z aktywną funkcją odblokowania bramki bezpieczeństwa FCA, np. takich jak tester MAHLE Tech Pro oraz urządzenie do kalibracji MAHLE TechPRO Digital ADAS.

Zostaw Komentarz