Dwa napinacze, dwie procedury

02 lip 2019

Pod marką INA oferowane są dwa typy napinaczy paska rozrządu przeznaczone do silników 2.3 JTD stosowanych w dostawczych pojazdach marek Fiat i Iveco. Różnią się one trochę wyglądem, natomiast procedura ich ustawianie jest całkowicie odmienna.

 

Silnik 2.3 JTD, stosowany m.in. w Fiatach Ducato czy Iveco Daily, to jednostka często spotykana w Europie. W przypadku wymiany w niej elementów napędu rozrządu należy zwrócić szczególną uwagę na zastosowanie narzędzi specjalnych do zablokowania wałków rozrządu, wału korbowego oraz koła pompy paliwowej (rys. 1).  I to pomimo, że na pasku znajdują się znaczniki ustawienia paska do znaków na kole wałka rozrządu i wału korbowego. Rzecz w tym, że montaż paska bez użycia blokady wałków rozrządu może doprowadzić do przestawienia drugiego z wałków rozrządu, tzn. połączonego łańcuchem z wałkiem do którego zamontowane jest koło pasowe (fot. 2).

Rys 1. Narzędzia specjalne do wymiany elementów napędu rozrządu silnika 2.3 JTD.
Fot. 2  Łańcuch łączący wałki rozrządu silnika 2.3 JTD

Jednymi z pierwszych symptomów niewłaściwego ustawienia rozrządu po montażu paska bez narzędzi specjalnych jest zwykle nierówna praca silnika na biegu jałowym, wzmożony hałas dobiegający z okolicy paska rozrządu wskazujący na nadmierne drgania paska, a także pojawienie się błędu w sterowniku silnika związanego z niewłaściwym sygnałem czujnika wałka rozrządu.

Należy również zwrócić uwagę, że część nieprawidłowości jakie mogą wystąpić, gdy nie użyto blokad rozrządu, tj. nadmierne drgania paska rozrządu, może pojawić się także w przypadku, gdy, niewłaściwie zostanie przeprowadzona procedura napięcia rolki napinacza. Głównym powodem błędu są tu zmiany technologiczne rolki napinacza i związane z tym zalecenia dotyczące sposobu napinania paska. W ofercie marki INA napinacz ze zmodyfikowanym mimośrodem regulacyjnym o numerze referencyjnym 531 0505 10 na polskim rynku może występować w zestawach INA KIT noszących numer 530 0232 09/10/30.

Płynie stąd warty zapamiętanie wniosek, że podczas wymiany elementów napędu rozrządu w silniku 2.3 JTD należy po zainstalowaniu blokad zwrócić baczną uwagę na rodzaj rolki napinającej zamontowanej w silniku oraz znajdującej się w zestawie rozrządu. Różnice między nimi widać na fot. 3. Główną, jak nietrudno zauważyć, jest wygląd mimośrodu regulacyjnego.

Fot. 3 Rolka napinająca 531 0505 10 – stara wersja (z lewej) i nowa wersja (z prawej).

W instrukcji wymiany rozrządu znajdującej się na stronie www.repxpert.pl oraz w innych dokumentacjach przygotowanych z myślą wymianie rolki napinacza starego typu, przedstawiona jest procedura napięcia mimośrodu regulacyjnego z płytką o trzech nacięciach (wgłębieniach). Według instrukcji właściwe napięcie paska jest wówczas, gdy znacznik znajduje się przy nacięciu środkowym, tak jak widać na rys. 4.

Rys 4. Regulacja napięcia paska w przypadku napinacza starego typu: 1 -śruba rolki napinającej, 2 – rolka napinająca, 3- mimośród regulacyjny rolki napinającej, 4 – znacznik napięcia na mimośrodzie roboczym.

W przypadku rolki napinającej nowego typu, występującej w zestawach o numerach 530 0232 09/ 530 0232 10/ 530 0232 30, zalecany sposób postępowania jest inny, dlatego należy dokładnie zapoznać się z instrukcją montażu dołączoną do zestawu. Pokazuje ona właściwą procedurę napięcia rolki napinacza nowego typu, przedstawia też inne ważne informacje dotyczące rolki napinającej nowego typu (rys. 5 ).

Rys. 5. Instrukcja montażu dołączana do rolki napinającej nowego typu marki INA przeznaczonej do silników 2.3 JTD.

Podczas montażu tej rolki należy we wstępnej fazie przepiąć mimośród regulacyjny poza zakres właściwego ustawienia i dokręcić śrubę (6 na rys. 5), po czym wał korbowy obrócić o 8 obrotów (7 na rys. 5). Jednym z powodów zlecenia, by dokonać 8 obrotów wałem jest to, że koło wałka rozrządu i koło wału korbowego są na klinach, co uniemożliwia swobodne obracanie się tych kół. W efekcie podczas procedury napinania paska rozrządu fizycznie napina się około 30% paska. Dopiero kilkukrotne obrócenie wału korbowego pozwala na dokonanie właściwego napięcie pozostałej części paska rozrządu.

Kolejną czynnością (8 na rys.5) jest właściwe ustawienie rolki napinającej,  której mimośród regulacyjny posiada jedno nacięcie, a na mimośrodzie roboczym znajduję się okrągły otwór. Po zakończeniu montażu otwór ten ma się znajdować w wycięciu mimośrodu regulacyjnego (11 na rys.5).

Na koniec dodajmy, że instrukcja montażu nowego typu rolki napinacza dołączana jest nie tylko do zestawów INA KIT, ale też umieszczana w opakowaniu z pojedynczą rolką napinacza. Można ją również znaleźć na portalu REPXPERT i w katalogu online Schaeffler.

 

Zostaw Komentarz