Fiskus przypilnuje warsztaty

04 lis 2014

kasa-fiskalna mOd 1 marca 2015 każdy warsztat samochodowy, niezależnie od wielkości obrotów, będzie musiał obowiązkowo wystawiać paragony. Zmiany w przepisach ma wprowadzić nowe Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji z zastosowaniem kas fiskalnych.

 Obecne regulacje prawne zwalniają właścicieli warsztatów samochodowych z obowiązku korzystania z urządzenia rejestrującego do momentu przekroczenia rocznego limitu obrotu, który wynosi 20 000 zł, przy czym należy go obliczać proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia sprzedaży w danym roku podatkowym. – Przedsiębiorca dopiero po przekroczeniu limitu powinien zainstalować kasę lub drukarkę fiskalną i rozpocząć ewidencję handlu. Zgodnie z funkcjonującymi przepisami, najpóźniej pierwszego dnia trzeciego miesiąca, licząc od miesiąca, w którym limit został przekroczony – wyjaśnia Marcin Ciechowicz, szef serwisu w Polskim Centrum Kas Fiskalnych.

Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów zakłada jednak, że usługi w zakresie naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, wymiany opon lub kół, badań i przeglądów technicznych pojazdów, świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, a mówiąc po ludzku – wszystkie warsztaty samochodowe, mają zostać objęte obowiązkiem korzystania z kas fiskalnych niezależnie od osiąganego obrotu.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2015 roku, ale nie będzie to ostateczny termin na rozpoczęcie wydawania paragonów. Projekt Rozporządzenia zakłada bowiem, że właściciele warsztatów samochodowych będą mieli czas na zainstalowanie urządzenia fiskalnego do 1 marca 2015 roku. – Od tego dnia każdy klient indywidualny, który skorzysta np. z usługi wymiany opon lub kół, powinien bezwzględnie otrzymać potwierdzenie sprzedaży w formie paragonu – tłumaczy ekspert PCKF.

Warto przypomnieć, że już teraz obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej, bez względu na osiągany obrót, dotyczy tych warsztatów samochodowych, które oprócz naprawy oferują także dostawę m.in. części do silników, silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów, nadwozi do pojazdów silnikowych, czy też silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach. Wspomniane usługi zostały wyłączone z jakichkolwiek zwolnień przez Rozporządzenie Miniestra Finansów z 29 listopada 2012 roku, a projekt nowych przepisów nie zakłada zmian w tej kwestii – podkreśla Marcin Ciechowicz.

Przedsiębiorcy, którzy nie dostosują swojej działalności do nowych przepisów na czas, powinni się liczyć z dotkliwymi konsekwencjami. Po pierwsze, zgodnie z art. 62 § 1 Kodeksu Karnego Skarbowego: „Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych”. Po drugie, mogą stracić możliwość odzyskania 90% kwoty wydanej na kasę (maksymalnie 700 zł).

Zostaw Komentarz