Inter Cars ułatwia odbiór odpadów

05 wrz 2016

Bio ServiceCBR BIO to elektroniczny program do obsługi gospodarki odpadami, oferowany przez Inter Cars. Powstał, by uprościć proces ich odbioru.

CBR BIO stworzony został, by usprawnić komunikację między klientami prowadzonego przez Inter Cars programu Bio Service oraz operatorem logistycznym, w tym przypadku firmą odbierającą odpady. Dzięki programowi nastąpiła automatyzacja tworzenia zgłoszeń oraz ujednolicono proces ich składania.

Jak to działa

Po wprowadzeniu zgłoszenia klient otrzymuje jego numer. Przy każdej zmianie statusu zamówienia zmienia się jego nazwa odpowiednio na: zgłoszenie utworzone, nowe, oczekujące na potwierdzenie, przyjęte, zrealizowane oraz odrzucone. Program umożliwia zawarcie rożnych usług w jednym miejscu, bez konieczności przelogowania się do innych aplikacji. Rozwiązanie takie uproszcza proces odbioru odpadów, a także sprzyja szybkiej realizacji otrzymanych zgłoszeń.

Klient, który już korzysta z IC Katalogu Online i ma podpisaną umowę w Bio Service, zyskuje automatycznie dostęp do CBR BIO. Jeśli z IC Katalogu Online nie korzysta, dostęp do Bio Service ma przez link na stronie www.bio-service.pl (zakładka CBR BIO) lub bezpośrednio po wejściu na stronę programu www.cbr.intercars.eu. W tym przypadku login i hasło otrzymuje indywidualnie.Info_Pras_Inter_Cars_CBR_BIO (5)

Info_Pras_Inter_Cars_CBR_BIO

Krok po kroku

Po zalogowaniu się do programu CBR BIO klient tworzy zgłoszenie, aby zamówić usługę odebrania odpadów z warsztatu. Wybiera kody odpadów tak, jak indeksy w IC Katalogu Online. Każdy z nich jest opisany, dzięki czemu wiadomo, czego dotyczy (kody odpadów odpowiadają kodom na pojemnikach, które znajdują się w warsztacie klienta).

W oknie ilość/kilogramy klient wpisuje orientacyjną wagę odpadów opisanych danym kodem, które są do odebrania. Koszt utylizacji za podaną ilość oddawanego odpadu uzupełniany jest automatycznie. Czynność ta powtarzana jest tyle razy, ile jest do oddania odpadów według tabeli kodów.

Jeżeli odpadem jest przepracowany olej, złom akumulatorowy, złom metalowy, można wówczas negocjować cenę za jego odbiór z operatorem logistycznym. Została do tego wydzielona specjalna opcja komunikacji klienta z operatorem.Info_Pras_Inter_Cars_CBR_BIO (2)

Info_Pras_Inter_Cars_CBR_BIO (3)

System automatycznie podlicza koszty odbioru odpadów. Jeśli na zgłoszeniu są odpady podlegające zapłacie i odsprzedaży, system przelicza dane i podaje różnicę, która w zależności od tego, czego jest więcej, pokazuje kwotę, jaką trzeba będzie zapłacić operatorowi albo jaką otrzyma się od operatora. Ma to miejsce na przykład w sytuacji, kiedy klient sprzedaje operatorowi przepracowany olej.

Gdy zostaną już wprowadzone kody wszystkich odpadów, które warsztat zgłasza odbioru, należy zaakceptować zgłoszenie przez kliknięcie przycisku ZGŁOŚ. Następuje wówczas automatycznie przekierowanie zgłoszenia do operatora logistycznego oraz zamówieniu nadawany jest numer i status. Jest ono ponadto zapisywane w archiwum. W tym też momencie zgłoszenie pojawia się u operatora, który podejmuje je i odpowiada klientowi, podając termin, w jakim nastąpi odbiór odpadów. Oczywiście wszystkie dokumenty oraz informacje dotyczące zabieranych odpadów są archiwizowane w formie elektronicznej i widoczne przez obie strony.Info_Pras_Inter_Cars_CBR_BIO (4)W programie CBR BIO przewiduje się również wprowadzenie innych usług, m.in. zamówienie audytu energetycznego oraz udzielanie porad prawnych dotyczących gospodarki odpadami.

Zostaw Komentarz