Napełnianie sprężarki klimatyzacji olejem

27 paź 2020

Podczas wymiany sprężarki klimatyzacji należy pamiętać o kilku ważnych sprawach, które pozwolą zapobiec szybkiej awarii nowego urządzenia lub szkodom w układzie klimatyzacji.

Prawidłowo przeprowadzona wymiana sprężarki klimatyzacji nie polega tylko na wymontowaniu uszkodzonej, zamontowaniu w jej miejsce nowej i napełnieniu układu czynnikiem chłodniczym.

Płukanie

Podczas wymiany sprężarki klimatyzacji lub w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń w obiegu czynnika chłodniczego, cały układ trzeba dokładnie przepłukać. W zależności od stopnia zanieczyszczenia można do tego celu zastosować czynnik chłodniczy (R134a lub R1234yf) albo specjalny roztwór płuczący. Ponieważ nie wolno przepłukiwać komponentów klimatyzacji takich jak osuszacz (zasobnik) i zawory rozprężne/dysze dławiące, należy je wymontować przed rozpoczęciem płukania, a po zakończeniu tej operacji, wymienić na nowe. Dopiero wtedy układ klimatyzacji będzie całkowicie pozbawiony oleju i ewentualnych zanieczyszczeń.

Olej chłodniczy

Nowe kompresory klimatyzacji MAHLE są standardowo wstępnie napełnione olejem chłodniczym. Ponieważ taki kompresor może być zastosowany w różnych pojazdach lub instalacjach, dlatego przed jego montażem trzeba koniecznie sprawdzić i w razie potrzeby skorygować poziom oleju. W tym celu należy spuścić olej (wykręcając śrubę spustową) do czystego naczynia i zmierzyć jego ilość (fot. 1). Teraz – w zależności od wytycznych producenta – zebraną ilość oleju trzeba uzupełnić świeżym olejem (ściśle przy tym przestrzegając odpowiednich specyfikacji oleju) lub zredukować. Następnie należy ponownie wlać do kompresora cały olej przewidziany dla układu i zamontować śrubę spustową z nową uszczelką (fot. 2).

Aby zapewnić optymalne smarowanie pierścienia uszczelniającego wału, kompresor należy ustawić przed montażem na trzy minuty w pozycji pionowej (kołem pasowym skierowanym w dół), po czym, już w pozycji poziomej, 10 razy obrócić ręcznie koło pasowe.

Uwaga!

Istnieją pojedyncze typy kompresorów bez śruby spustowej, w przypadku których nie ma możliwości spuszczenia lub uzupełnienia oleju chłodniczego. Takie kompresory są dostarczane z ilością oleju chłodniczego odpowiednią dla całego układu klimatyzacji danego pojazdu. Także w takim przypadku uprzednie płukanie układu klimatyzacji jest bezwzględnie konieczne, gdyż inaczej może dojść do przepełnienia układu!

Więcej pomocnych materiałów, takich jak broszury „Wymiana kompresora klimatyzacji i płukanie układu klimatyzacji”, „Oleje do kompresora klimatyzacji” czy „Czynniki chłodnicze i oleje – wielkości napełnienia”, można znaleźć na stronie mahle-aftermarket.com.

Mahle Technical Messenger 03/2020

 

 

 

 

Zostaw Komentarz