Wiodący producent części regenerowanych został doceniony za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

29 kwi 2024

BORG Automotive, największy w Europie producent regenerowanych części samochodowych, został ponownie oceniony w 2023 r. przez Ecovadis, wiodącego na świecie dostawcę ocen zrównoważonego rozwoju.

Zaangażowanie producenta w zrównoważony rozwój

Podobnie jak w latach 2022 i 2021, tak i w 2023r., firmie przyznano status „brązowy”. Producent regenerowanych części samochodowych poczynił również duży krok naprzód w rankingu ogólnie ocenianych firm.
BORG Automotive już w okresie od 2021r. do 2022r. znacząco poprawił się w kilku kategoriach oceny. Trend ten utrzymuje się również w bieżącej ocenie i znajduje odzwierciedlenie chociażby w pozycji firmy w porównaniu z innymi ocenianymi przedsiębiorstwami. Podczas gdy w 2022r. BORG Automotive uplasował się wśród 43 procent najlepszych, w 2023 r. awansował o dziewięć punktów procentowych i obecnie znajduje się w czołowej grupie 34 procent przedsiębiorstw objętych oceną. Sukces ten cieszy tym bardziej, biorąc pod uwagę fakt, że w ubiegłym roku standardy oceny Ecovadis zostały podwyższone. Przykładem może być podniesienie wartości progowych i zaostrzenie kryteriów przyznawania medali.

 – Zrównoważony ład korporacyjny jest dla nas niezwykle ważny – w końcu jako firma działająca w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym, stawiamy szczególne wymagania naszej pracy.(…) Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się poprawić wyniki z poprzednich lat, nawet przy zastosowaniu nowych standardów oceny. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby kontynuować ten rozwój w 2024 roku. -Sten Højland, dyrektor ds. zgodności w BORG Automotive

Cel jest ambitny, ponieważ 1 stycznia Ecovadis ponownie zaostrzył kryteria. Brąz zostanie przyznany tylko tym firmom, które znajdą się wśród 35 procent najlepszych przedsiębiorstw objętych badaniem. Ponadto, co najmniej 30 punktów musi zostać osiągniętych we wszystkich czterech kategoriach oceny – zasoby ludzkie, środowisko, etyka i odpowiedzialne zakupy. Nie będzie już zatem możliwe zrekompensowanie negatywnego wyniku w jednej kategorii wybitnym wynikiem w innej. I ostatnia, ale nie mniej ważna kwestia: medale nie będą przyznawane nawet w przypadku pozytywnych wyników, jeżeli w okresie oceny zostaną zaobserwowane krytyczne incydenty.

 – Z zadowoleniem przyjmujemy wprowadzenie bardziej wymagających zasad. Sprawiają one, że ocena jest jeszcze bardziej rzetelna, przejrzysta i wiarygodna – są to cechy kluczowe w naszej branży. -Sten Højland, dyrektor ds. zgodności w BORG Automotive

Zostaw Komentarz