Wymiana oleju przekładniowego w hybrydach

03 paź 2020

Regularna i terminowa wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów jest szczególnie ważna w pojazdach hybrydowych, ponieważ połączenie silnika elektrycznego i spalinowego prowadzi do większego obciążenia przekładni. Jednocześnie pracuje ona z mniejszą ilością oleju z powodu braku przemiennika momentu obrotowego/konwertera hydrokinetycznego. Dlatego ZF Aftermarket radzi, aby w przypadku takich przekładni skracać okres między wymianami oleju i udziela warsztatom wskazówek dotyczących bezpiecznej wymiany.

Profesjonalnie przeprowadzona wymiana oleju może znacznie wydłużyć żywotność automatycznej skrzyni biegów i poprawić komfort zmiany biegów. Zmniejsza też ryzyko awarii. ZF Aftermarket zaleca jednocześnie, aby w przypadku przekładni tego typu zamontowanej w pojeździe hybrydowym wymianę oleju przeprowadzać częściej niż w samochodzie o napędzie tylko spalinowym. Decydującym czynnikiem jest z jednej strony większe obciążenie systemu, z drugiej zaś mniejsza ilość oleju.

Ze względu na połączenie silnika elektrycznego i spalinowego, przekładnie hybrydowe muszą przenosić moment obrotowy silnika spalinowego oraz elektrycznego, pracują zatem pod większym obciążeniem, a co za tym idzie w wyższej temperaturze. W wysokich temperaturach olej starzeje się zaś szybciej niż w normalnych warunkach.

Ponadto przekładnie hybrydowe zawierają o około 2 litry mniej oleju (z powodu braku przemiennika momentu obrotowego/konwertera hydrokinetycznego ) niż konwencjonalne skrzynie automatyczne, w których znajduje się go zwykle około 10-11 litrów. Mniejsza ilość oleju nie tylko wymaga intensywniejszego chłodzenia, ale także ma mniejszą możliwość absorbowania ścieru z wewnętrznych elementów przekładni, tym samym ulega szybszemu zanieczyszczeniu.

Dla bezpieczeństwa

 Wymiana oleju przekładniowego w pojazdach hybrydowych różni się od wymiany w konwencjonalnych pojazdach w kilku ważnych punktach. Przede wszystkim przystępując do pracy przy pojeździe hybrydowym należy podjąć dodatkowe kroki związane z bezpieczeństwem:

  1. Przestrzeń wokół pojazdu musi być odpowiednio odgrodzona/odseparowana. Miejsce pracy i pojazd muszą zostać odpowiednio oznakowane. Na pojeździe powinien być umieszczony żółty znak ostrzegający o wysokim napięciu „System wysokiego napięcia aktywny”.

  2. Wtyczka serwisowa/bezpieczeństwa wysokiego napięcia powinna zostać wyciągnięta i odblokowana. Rozładowanie kondensatorów w elektronice mocy i wyłączenie systemu trwa co najmniej pięć minut.

  3. Złącze wtyczki serwisowej należy zabezpieczyć  i opatrzyć informacją o dezaktywacji systemu, aby zapobiec nieautoryzowanemu włączeniu. Przy złączu powinna zostać umieszczona informacja „System zabezpieczony przed ponownym włączeniem”.

  4. Po pomyślnym sprawdzeniu braku napięcia, żółty znak ostrzegawczy o wysokim napięciu można zastąpić zielonym znakiem „Układ wysokiego napięcia nieaktywny”.

Dopiero gdy pojazd nie jest pod napięciem, mechanik może rozpocząć działania bezpośrednio związane z wymianą oleju.

Powyższe czynności może wykonać tylko osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do pracy przy systemach o napięciu do 1 kV. Dodać też należy, że nawet po dezaktywacji systemu wysokiego napięcia, trzeba przestrzegać specjalnych procedur przy wszystkich pracach nieelektrycznych w bezpośrednim otoczeniu systemu wysokiego napięcia, np. zmiana koła lub jazda próbna.

Kompleksowa oferta

ZF Aftermarket oferuje kompletne zestawy do wymiany oleju przekładniowego, obejmujące wszystko co jest potrzebne do sprawnego przeprowadzenia tej operacji. Proponuje ponadto niezależnym warsztatom indywidualnie zaprojektowane kursy z zakresu wysokiego napięcia połączone ze szkoleniami poświęconymi wymianie oleju przekładniowego w pojazdach hybrydowych.

 

 

 

Zostaw Komentarz