Wymiana sprzęgła ciągnionego

05 sie 2019

Sprzęgło ciągnione jest dosyć rzadko stosowane w samochodach osobowych i dostawczych. Może dlatego, że jego wymiana jest zdecydowanie bardziej skomplikowana niż pchanego i stanowić może spore wyzwanie dla mechanika.

Widok i przekrój sprzęgła ciągnionego.

Aby uniknąć problemów podczas wymiany sprzęgła ciągnionego, stosowanego m.in. w niektórych modelach pojazdów koncernu PSA, mechanik musi zwrócić uwagę na kilka bardzo istotnych kwestii i to zarówno podczas montażu nowego sprzęgła, jak i przy ocenie starego. Wynikają one z podstawowej różnicy w sposobie działania i budowie sprzęgła ciągnionego i pchanego. W sprzęgle ciągnionym łożysko oporowe jest trwale połączone ze sprężyną talerzową docisku i jego przemieszczenie (odciśnięcie) w stronę skrzyni biegów powoduje rozłączenie układu.

Demontaż

W przypadku sprzęgła ciągnionego przed zdemontowaniem skrzyni biegów konieczne jest rozłączenie układu wysprzęglania. Zgodnie z technologią, obowiązkowe jest wypchnięcie (wyprasowanie) trzpienia podtrzymującego widełki łożyska za pomocą specjalnego narzędzia. Niestety dość często nakaz ten jest lekceważony i mechanik, który narzędziem takim nie dysponuje, względnie chce ułatwić sobie życie, odkręca docisk poprzez otwór rewizyjny w obudowie sprzęgła. W rezultacie nie wie, jaki jest stan techniczny połączenia sworzniowego w układzie wysprzęglania, a to może skutkować problemami z montażem nowego sprzęgła lub jego eksploatacją.

Wyprasowywanie (wyciskanie) trzpienia (sworznia) widełek.
Service Info LuK 0062, w którym opisano przyrząd do wyciskania sworznia widełek.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalecenia

Zużyty układ wysprzęglania (z lewej) i nowy (z prawej).

Firma Schaeffler rekomenduje wymianę widełek i trzpienia przy każdej wymianie zestawu sprzęgła. Nie przestrzeganie tego zalecenia i pozostawienie starych elementów może skutkować problemami z zapięciem nowego łożyska oporowego w docisku, a także wyłamaniem jednego z elementów nośnych łożyska (ucha) ze względu na nieliniowe prowadzenie widełek, które też ulegają zużyciu.

Powstały w ten sposób luz w układzie wysprzęglania degraduje pierścień osadczy. Drgania w układzie powodują też ocieranie sprężyny talerzowej o wieszaki docisku, co zwiększa opory na pedale sprzęgła. Dalsza eksploatacja prowadzi do przyśpieszonej awarii polegającej na rozpięciu się układu sprzęgła i w konsekwencji skutkuje koniecznością kolejnego demontażu skrzyni biegów.

Zużyty pierścień osadczy.
Ocieranie sprężyny talerzowej o obudowę docisku.

 

Montaż

Właściwa pozycja montażowa (z lewej) i pozycja błędna (z prawej).

Jeśli łożysko oporowe wyposażone jest w plastikową tuleję prowadzącą musi ona znajdować się na pierścieniu, a bywa, że potrafi się zsunąć podczas transportu. Zatrzaśnięcie łożyska ze zsuniętą prowadnicą będzie niemożliwe. Pamiętać trzeba także, że nie wolno smarować pierścienia osadczego!

Zatrzaśnięcie łożyska w docisku odbywa się po montażu skrzyni biegów.

Po zamontowaniu skrzyni biegów zatrzaśnięcie łożyska odbywa się poprzez wypchnięcie widełek w stronę przeciwną do pracy siłownika. Charakterystyczny trzask potwierdza właściwe osadzenie współpracujących elementów.

 

Więcej praktycznych informacji dostępnych jest na portalu dla mechaników www.repxpert.pl oraz na stronie www.schaeffler.pl.

 

 

 

Zostaw Komentarz