Auto Partner zwiększa przychody i eksport

24 maj 2022

Grupa Auto Partner SA po raz kolejny odnotowała dwucyfrową dynamikę wzrostów. Przychody ze sprzedaży w pierwszych trzech miesiącach roku osiągnęły poziom 639,6 mln zł, co oznacza wzrost o 34,5% rok do roku. Zysk grupy był o 33%. wyższy i wyniósł ponad 50,3 mln zł. Eksport wzrósł w tym czasie o niemal 50%, a uzyskane dzięki niemu przychody przekroczyły 320 mln zł.

 – Po bardzo dobrych wynikach w 2021 roku, w pierwszym tegorocznym kwartale Auto Partner nie tylko się nie zatrzymał, ale wrzucił wyższy bieg. Popyt na części samochodowe nadal jest bardzo duży, a nasza Grupa dzięki skutecznej strategii działania doskonale wykorzystuje obecną sytuację. Najnowsze wyniki finansowe są też kolejnym dowodem na to, jak silną markę ma Auto Partner i jak dużym zaufaniem obdarzają nas przedstawiciele branży motoryzacyjnej.
Naszym sukcesem chcemy się dzielić z akcjonariuszami, dlatego w bieżącym roku zostanie wypłacona dywidenda z zysku za 2021 rok. Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy w kwocie 19,6 mln zł, czyli 0,15 zł na akcję.
Analizując wyniki finansowe za I kwartał warto zwrócić uwagę na dwa czynniki. Po pierwsze, rentowność marży brutto ze sprzedaży nadal utrzymuje pozytywny trend wzrostowy z poprzednich kwartałów. Co więcej, w I kwartale osiągnęła ona znacznie wyższy poziom w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku – wzrosła z 27,6% do 29,6%. Po drugie, za wzrost przychodów Grupy istotnie odpowiadała także nasza sprzedaż zagraniczna, która urosła blisko 50% rok do roku. Auto Partner prowadzi sprzedaż łącznie na ponad 30 rynkach. Po raz pierwszy w historii nasza sprzedaż zagraniczna była nieznacznie większa niż sprzedaż krajowa. Wzrost sprzedaży w Polsce także był wysoki i wyniósł 21,9% – powiedział Aleksander Górecki, prezes zarządu Auto Partner SA.

W komunikacie firmy podano także, że coraz mniejsze ryzyko dla działalności Grupy stanowi pandemia koronawirusa. W pierwszych trzech miesiącach roku nie zidentyfikowano istotnych utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej spowodowanych koronawirusem, ani bezpośredniego wpływu pandemii na wyniki finansowe. Również sytuacja geopolityczna i wojna w Ukrainie nie wpłynęła na działalność firmy Auto Partner, co wynika z faktu, że spółki zależne w minimalnym stopniu zaangażowane są w tamtejszy rynek, a sprzedaż w Ukrainie stanowi zaledwie 0,5% generowanych obrotów miesięcznych. Jednocześnie jako Grupa, a także indywidualnie pracownicy Auto Partner, staramy się wspierać obywateli Ukrainy, zarówno tych, którzy pozostali w swojej ojczyźnie, jak i tych, którzy szukają bezpiecznego schronienia w Polsce zapewnił Aleksander Górecki.

 

Zostaw Komentarz