Energetyczne oszczędności

24 maj 2015

bioservice_logoW ramach programu Bio Service prowadzonego przez Inter Cars uruchomiony został pilotażowy projekt audytów energetycznych. Objął on 6 wytypowanych warsztatów samochodowych, w których specjaliści ocenili wykorzystanie energii podczas codziennej pracy i pokazali, że można uzyskać oszczędności idące w grube tysiące złotych.

Energia jest dla każdego warsztatu dużym kosztem. Jednakże większość właścicieli warsztatów samochodowych nie ma dokładnego rozeznania, jakie wydatki ponosi z tego tytułu.

Szacuje się, że ich udział w łącznych kosztach utrzymania warsztatu waha się od 3 do nawet 12%. Istotna w tej sytuacji staje się odpowiedź na takie pytania jak na przykład czy wymiana żarówek na ekologiczne jest opłacalna lub czy warto ocieplać budynek. Generalnej odpowiedzi nie sposób jednak na nie udzielić, właśnie z powodu dużych różnic między poszczególnymi warsztatami. Dlatego organizatorzy programu Bio Service namawiają, by zastanowić się nad rozwiązaniem oferowanym w jego ramach, a mianowicie audytem energetycznym. Pozwala on bowiem sprawdzić, ile można zaoszczędzić i czy to się opłaca.

Dowiodły tego pilotażowe audyty przeprowadzone przez pracowników Bio Service wspólnie ze specjalistami z niemieckiej firmy Partslife w sześciu, różniących się wielością warsztatach w całej Polsce. Były wśród nich zarówno dwustanowiskowe, rodzinne firmy, jak i duże serwisy z własną lakiernią czy myjnią.

Audyt trwał średnio 3-4 godziny. Podczas spotkania specjaliści zapoznawali się z organizacją pracy warsztatu oraz systemami ogrzewania, oświetlenia, wentylacji, sprężonego powietrza, a także z wyposażeniem warsztatowym i izolacją cieplną budynków. Dla przykładu, jedną z wielu spraw, na którą audytorzy zwracali uwagę była szczelność instalacji sprężonego powietrza. W każdym z odwiedzanych warsztatów słychać było charakterystyczne syczenie (dobiegające na ogół z niesprawnych już szybkozłączy), na które nikt z pracowników nie zwracał uwagi, bo wszyscy się do niego przyzwyczaili.

Kolejnym krokiem była analiza wielkości zużycia energii oraz kosztów na podstawie rachunków z ostatnich kilku lat przedstawionych przez warsztat.

Pozyskane informacje specjaliści z Partslife umieszczali w raporcie, w którym na podstawie wzorów, norm i tabel wyliczano spodziewane oszczędności. Obliczenia te popierane były przykładami zmian, jakie należy wprowadzić, by oszczędności osiągnąć.

Wizyty pokazały, iż właściciele warsztatów żywo są zainteresowani ograniczeniem wydatków na energię. I trudno by było inaczej, gdy oszczędności mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie. Mając to uwadze, a także fakt, że nie wszystkie serwisy mogą ponieść od razu koszty związane z audytem oraz modernizacją warsztatu wprowadzającą oszczędności, Inter Cars rozważa wdrożenie programu wsparcia finansującego badanie i modernizację. Jego szczegóły mają zostać podane w najbliższym czasie na stronie www.intercars.com.pl\ekologia.

Zostaw Komentarz