Można wreszcie zarejestrować nowy samochód u dealera

07 cze 2021

Kilka dni temu, bo 4 czerwca 2021 roku, weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym, która m.in. pozwala na przeprowadzenie rejestracji pojazdów przez salony dealerskie. Dzięki internetowemu formularzowi upoważniony pracownik salonu może zarejestrować pojazd kupiony w tymże salonie w imieniu nabywcy. Będzie to z pewnością duże ułatwienie zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców oraz firm leasingowych.

 

Nowelizacja pozwalająca na rejestrację nowych pojazdów przez salony dealerskie została przyjęta 14 sierpnia 2020 roku w ramach ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1517) w celu ułatwienia rejestracji pojazdów ich nabywcom, ale także w celu odciążenia organów administracyjnych zajmujących się rejestracją.

– Stworzenie prawnych możliwości rejestracji  samochodów za pośrednictwem salonów dealerskich jest wynikiem wieloletnich starań Związku Dealerów Samochodów by maksymalnie ograniczyć biurokrację w tym procesie. Pandemia COVID-19 paradoksalnie pomogła w zrealizowaniu zmian prawa, które czekały w ministerialnych szufladach dobre 10 lat. I teraz stacje dealerskie mogą się stać w pewnym sensie centrami rejestracji pojazdów, bo będą to mogły robić online nie tylko dla klientów indywidualnych, ale także dla firm leasingowych. Ograniczenie liczby kolejnych etapów w mozolnym procesie rejestracji pozwoli przejść na nowy poziom współpracy i relacji pomiędzy salonami dealerskimi a firmami leasingowymi – mówi Marek Konieczny, prezes Związku Dealerów Samochodów.

Możliwością wykonania rejestracji w imieniu kupującego zostały objęte tylko salony sprzedaży pojazdów. Zgodnie z ustawą takimi salonami są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące sprzedaż pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów, ale tylko prowadzące sprzedaż w lokalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz autoryzowane przez producenta pojazdów. Także dealerstwa prowadzone bezpośrednio przez producentów lub importerów pojazdów będą mogły dokonać rejestracji nowych pojazdów wyjaśnia Paweł Tuzinek, radca prawny Związku Dealerów Samochodów.

Nabywca nowego pojazdu może zatem upoważnić salon lub uprawnionego przedstawiciela salonu do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu oraz do odbioru ze starostwa decyzji o czasowej rejestracji pojazdu wraz z „miękkim dowodem” i zalegalizowanymi tablicami rejestracyjnymi. Co istotne salon lub jego uprawniony przedstawiciel będzie mógł zarejestrować wyłącznie samochód nowy, nabyty w tym konkretnym salonie. Sam wniosek o rejestrację salon bądź jego przedstawiciel składa korzystając z internetowego formularza udostępnionego w usłudze Gov.pl. W omawianym wniosku wpisywane są przede wszystkim informacje dotyczące nabywcy, rejestrowanego samochodu oraz formy odbioru gotowych dokumentów.

 

Zostaw Komentarz