Nissens oferuje zawory EGR

14 paź 2019

Firma Nissens wzbogaciła swą ofertę o nowość w postaci zaworów EGR. Są to zawory fabrycznie nowe, sprzedawane bez konieczności dokonywania zwrotu starych.

Układ recyrkulacji spalin (EGR) to system ograniczający powstawanie oraz emisję tlenków azotu (NOx) w silnikach spalinowych. Zawór EGR sprawia, że część spalin kierowanych jest do układu dolotowego, a tym samym ponownie trafiają one do komory spalania. W efekcie ograniczona zostaje zawartość tlenu w mieszance paliwowo-powietrznej, co sprawia, że obniża się temperatura spalania paliwa, a w konsekwencji, znacznie spada stężenie tlenków azotu (NOx) w spalinach.

Różne konstrukcje

Zawory EGR mogą mieć bardzo różną konstrukcję. Spotkać można bowiem:

 • zawory sterowane pneumatycznie,
 • zawory sterowane elektromagnetycznie,
 • zawory sterowane silnikiem DC (prąd stały),
 • zawory sterowane silnikiem momentowym,
 • zawory chłodzone cieczą.

Co należy wiedzieć

A oto kilka podstawowych uwag dotyczących eksploatacji zaworów EGR:

 • Zawory EGR pracują w wysokiej temperaturze wynikającej z przepływu gorących spalin. Najczęstsze problemy z zaworami wiążą się z nieodpowiednią jakością spalin i usterkami w układach powiązanych,
 • Nadmierne osadzanie się nagarów/sadzy wewnątrz zaworu EGR to jedna z najczęstszych przyczyn jego usterek. Nadmierne zużycie oleju przez silnik, nieprawidłowa wentylacja skrzyni korbowej, usterki turbosprężarki, niewłaściwe paliwo i/lub nieprawidłowy wtrysk paliwa mogą prowadzić do zbyt dużego zanieczyszczenia spalin, nawarstwiania się sadzy i ograniczenia zakresu otwierania/zamykania zaworu,
 • W dłuższej perspektywie niekorzystnie na działanie zaworu EGR wpływa również sposób eksploatacji pojazdu (np. jazda wyłącznie na krótkich dystansach / niedogrzewanie silnika),
 • Poza zwiększoną emisją tlenków azotu (NOx), nieprawidłowo działający zawór EGR może zaburzać proces spalania, powodując nieregularną pracę silnika, odczuwalną szczególnie na biegu jałowym. Usterki zaworu skutkują zazwyczaj komunikatami rejestrowanymi przez ECU i diagnostykę OBD.

Cechy zaworów Nissens

Oferowane przez firmę Nissens zawory EGR wyróżniają się kilkoma cechami, a mianowicie:

 • Wygodny produkt – bez dodatkowych opłat, bez kaucji i bez zwrotów starych części. Kompletne, fabrycznie nowe zawory EGR!
 • Oferta i dostępność – atrakcyjna oferta produktów, obejmująca zawory dla najbardziej popularnych modeli aut, spełniających normy emisji spalin Euro 4 i Euro 5. Zawory EGR sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie.
 • Niezawodność i bezpieczeństwo – aby zapewnić prawidłowe dopasowanie i działanie, wszystkie zawory EGR firmy Nissens poddano kompleksowym testom obejmującym najbardziej kluczowe funkcje. Badania obejmują następujące punkty:
  – ocenę i pomiary kluczowych komponentów,
  – test wszystkich funkcji zaworu,
  – pomiar histerezy w przypadku zaworów EGR sterowanych elektrycznie,
  – pomiar i monitorowanie kluczowych funkcji elektrycznych, między innymi rezystancji cewki/czujnika położenia,
  – kalibrację siłownika i kontrolę charakterystyki liniowości aktywacji,
  – test wibracji,
  – test odporności na wysokie temperatury.
  Tak kompleksowy program testów sprawia, że oferowane przez firmę Nissens zawory EGR zapewniają harmonijny proces recyrkulacji spalin, co z kolei skutkuje prawidłowym przebiegiem procesu spalania, a tym samym i prawidłową emisją spalin.

Zostaw Komentarz