Postulaty branży motoryzacyjnej
w pałacu prezydenckim

23 cze 2020

Tematem ostatniego posiedzenia Rady ds. Przedsiębiorczości, które odbyło się w pałacu prezydenckim była motoryzacja. Szefowie motoryzacyjnych organizacji branżowych omówili sytuację branży w czasach koronawirusa i przedstawili postulaty, które poprawiłyby sytuację firm z sektora automotive.

 

Dyskusje prowadzone na posiedzeniach Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej powołanej w maju 2019 r. mają za zadanie inicjowanie zmian w polskim systemie prawnym, które ułatwią funkcjonowanie biznesowi w Polsce i stworzą lepsze warunki do jego rozwoju. Co ważne, oprócz przedstawicieli środowiska naukowego w Radzie zasiadają także praktycy biznesu. Stałe miejsce w Radzie mają przedstawiciele branży motoryzacyjnej, a wśród nich Małgorzata Bieniaszewska, szefowa polskiej firmy MB Pneumatyka, która została wyróżniona m.in. Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP.

Trzy organizacje

Na ostatnie spotkanie Rady ds. Przedsiębiorczości zaproszono przedstawicieli trzech organizacji reprezentujących branżę motoryzacyjną w Polsce, a mianowicie Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM) oraz Polskiej Grupy Motoryzacyjneją (PGM). Co warto podkreślić PZPM i SDCM reprezentują krajową motoryzację zarówno w Polsce jak i w Europie. PZPM jest jedyną w Polsce organizacją należącą do ACEA – europejskiej organizacji producentów pojazdów, a SDCM jedynym w Polsce członkiem CLEPA – europejskiej organizacji reprezentującej producentów części motoryzacyjnych, jak również FIGIEFA – reprezentującej interesy firm prowadzących handel częściami motoryzacyjnymi.

Sposoby na płynność finansową

Alfred Franke, prezes SDCM i członek zarządu CLEPA przedstawił dane i wyniki badań przeprowadzonych wśród producentów i dystrybutorów części motoryzacyjnych, jak również warsztatów. Wśród postulatów zaprezentowanych przez niego znalazły się między innymi czasowe zawieszenie mechanizmu podzielonej płatności oraz szybszy zwrot podatku VAT, na który obecnie urzędy skarbowe mają aż 60 dni, a który to termin często i tak bywa wydłużany. Powyższe zmiany poprawiłyby płynność finansową firm, które przez koronawirusa muszą o nią walczyć. Kolejnym postulatem przedstawionym przez SDCM było przesunięcie w czasie obligatoryjnego składania nowego JPK_VAT dla wszystkich podatników, na który częściowo odpowiedziało ostatnio Ministerstwo Finansów zapowiadając przesunięcie tego terminu z 1 lipca na 1 października br.

Do zadań Rady przy Prezydencie Rzeczypospolitej należą między innymi: podejmowanie inicjatyw legislacyjnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej czy opracowywanie projektów wspierania przedsiębiorczości. Wierzę zatem, że efektem naszego spotkania będą prace nad postulatami wspólnymi dla całego środowiska motoryzacyjnego, niezależnie od wielkości firmy czy kraju pochodzenia kapitału. Cała branża potrzebuje skoordynowanych działań, które pomogą nam wrócić na tory dalszego rozwoju, który obserwowaliśmy od ponad 10 lat, dlatego postulowanie działań dyskryminujących jakąkolwiek grupę są niewskazane – wskazał Alfred Franke.

Jak pobudzić popyt na nowe samochody

Jakub Faryś, prezes PZPM i jednocześnie przewodniczący Liaison Committee ACEA, tj. komitetu szefów europejskich organizacji motoryzacyjnych, zaprezentował aktualne dane pokazujące drastyczny spadek rejestracji nowych pojazdów. Zaapelował o podjęcie działań mających na celu pobudzenie popytu na wewnętrznym rynku i zwiększenie liczby rejestracji nowych pojazdów – szczególnie w najbliższym okresie. Wskazał na konieczność wprowadzenia ułatwień podatkowych i finansowych dla końcowych klientów. Szef PZPM zaapelował również o umożliwienie pracodawcom i pracownikom elastycznego kształtowania czasu pracy, co w perspektywie pozwoli na zachowanie miejsc pracy w zakładach produkujących samochody oraz części i podzespoły.

Sprzedaż nowych pojazdów gwałtownie spadła, dlatego zarówno na poziomie europejskim – dzięki współpracy ACEA z CLEPA, jak i w Polsce – we współpracy z SDCM, zabiegamy o pobudzenie popytu. Trzeba mieć na uwadze fakt, że weszły w życie bardzo restrykcyjne normy dotyczące np. emisji CO2 i aby je spełnić producenci muszą wprowadzać na rynek samochody niskoemisyjne. Wymaga to nowych inwestycji liczonych w dziesiątkach miliardów euro. Bez tego nie uda nam się spełnić norm nałożonych przez europejskiego legislatora – powiedział Jakub Faryś.

Intencją Rady jest przygotowanie dla rządu rekomendacji działań mających na celu jak najszybsze przywrócenie branży motoryzacyjnej i polskiego przemysłu motoryzacyjnego do stanu sprzed pandemii. Spotkanie Rady w tym składzie było więc unikalną okazją zaprezentowania konkretnych i praktycznych działań, które w obecnej sytuacji realnie pomogłyby całemu sektorowi automotive.

 

Zostaw Komentarz