Producenci i dystrybutorzy znowu zaskakują

20 gru 2016

W dobrych nastrojach, ale świadomi problemów – tak w największym skrócie można podsumować największe doroczne spotkanie branży motoryzacyjnej.

W gmachu Ministerstwa Rozwoju odbył się 8 grudnia jedenasty już Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego zorganizowany przez Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM). Konferencja organizowana przez SDCM wpisała się na stałe w kalendarz wszystkich osób związanych z branżą motoryzacyjną. Spotkania te są bowiem okazją do podsumowania aktualnej sytuacji na rynku, a także do prognozowania koniunktury w najbliższym czasie. W tegorocznej konferencji wzięło udział blisko 350 osób – przedstawicieli rodzimego rynku, polskich i europejskich organizacji branżowych, a także wielu najważniejszych instytucji państwowych.

Dystrybucja i produkcja

Do tej pory podczas Konferencji SDCM największy nacisk kładziono na tematy związane z niezależnym segmentem rynku motoryzacyjnego. Tegoroczny Kongres był jednak wyjątkowy, ponieważ odbył się po raz pierwszy, od kiedy SDCM przystąpiło do Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Części Motoryzacyjnych (CLEPA) reprezentującego interesy producentów działających zarówno na rynku IAM, jak również OE. Rozwój SDCM przełożył się na program Kongresu, który został wzbogacony między innymi o tematy dotyczące funkcjonowania fabryk motoryzacyjnych w Polsce, a także koncepcję Przemysłu 4.0.

Liczby:

  • Wartość produkcji części motoryzacyjnych w Polsce – ponad 70 mld złotych
  • Dynamika wzrostu w 2016 r. w porównaniu z 2015 r. to ponad 9%
  • Producenci części motoryzacyjnych w Polsce tworzą 120 tys. miejsc pracy
  • Udział polskiej produkcji w europejskim rynku motoryzacyjnym wynosi 3%.
  • Polska zajmuje 12 miejsce wśród największych eksporterów części motoryzacyjnych na świecie, a wartość eksportu jest zaledwie 2,5 razy mniejsza niż producentów działających na rynku chińskim!


Problemy fabryk

1Uczestnicy Kongresu mieli okazję wysłuchać debaty przedstawicieli fabryk części motoryzacyjnych działających w Polsce. W dyskusji uczestniczyli: Tomasz Miśniakiewicz – prezes Delphi Poland, Tomasz Grabias – wiceprezes zarządu Mann+Hummel Poland oraz Marek Potoczny – dyrektor projektów przemysłowych w firmie Valeo. Głos w dyskusji zabrali także przedstawiciele fabryk części, którzy zasiedli na miejscach dla publiczności. Wzięli oni udział w interaktywnym głosowaniu nad istotnymi dla rynku motoryzacyjnego kwestiami. W ten sposób poznaliśmy ciekawe opinie dotyczące funkcjonowania tego segmentu rynku.

Rozmawiano między innymi o głównych problemach oraz zagrożeniach, które utrudniają rozwój fabryk części w Polsce. Jak się okazuje, najwięcej osób obawia się niejasnych i niestabilnych przepisów prawno-podatkowych oraz braku wykwalifikowanego personelu do pracy w fabrykach.2

Eksperci zwrócili uwagę na problemy związane z pozyskiwaniem wsparcia publicznego na rozwój przedsiębiorstwa, w szczególności zbyt długi czas od momentu powstania pomysłu na innowacje do chwili przyznania publicznych środków na jego realizację. W opinii ekspertów powoduje to, że większość z projektów nie jest realizowanych – ulegają one przedawnieniu lub są realizowane z własnych środków firmy – często przez jej zagraniczne oddziały. Istnieje bowiem wewnętrzna konkurencja pomiędzy fabrykami producentów na całym świecie, zatem okres pozyskania wsparcia na innowacje w Polsce często sprawia, że projekt realizowany jest w fabryce w innym kraju, który sprawniej przyznał publiczną dotację.

Dyskusji przysłuchiwali się przedstawiciele wielu ministerstw, dzięki czemu możemy mieć nadzieję, że poznając bezpośrednie opinie przedstawicieli fabryk, będą wiedzieli jakie kroki podjąć, by przyznawanie wsparcia publicznego było bardziej skuteczne.

Stanowisko to koresponduje z apelem Cezarego Kaźmierczaka, prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców – ZPP, by uczestnicząc „w gospodarczych mistrzostwach świata” rząd lepiej rozumiał faktyczne potrzeby biznesu, czego wyrazem powinny być przepisy sprzyjające rozwijaniu w pełni konkurencyjnego rynku motoryzacyjnego opartego na zasadach wolnorynkowych.

sdcm_minister_jerzy_szmitSwoje stanowisko w kwestii potrzeb zmian uwzględniających punkt widzenia branży motoryzacyjnej dotyczący funkcjonowania Stacji Kontroli Pojazdów, jak i wsparcia dla wolnej konkurencji wyraził także przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa – minister Jerzy Szmit.

O wolny wybór

sdcm_dyr_clepa_frank_schlehuberPodczas Kongresu wystąpił także Frank Schlehuber, przedstawiciel organizacji CLEPA, prezentując europejski punkt widzenia producentów części motoryzacyjnych. Odnosząc się m.in. do prawa wolnego wyboru konsumentów, wskazał, że kwestie bezpieczeństwa i ochrony nie mogą prowadzić do niesprawiedliwych ograniczeń w dostępie do danych.

sdcm_dyr_general_figiefa_sylvia_gotzenO kluczowych wyzwaniach dla niezależnego rynku mówiła Sylvia Gotzen, dyrektor generalna europejskiej organizacji FIGIEFA. Wspomniała o rygorach homologacji części zamiennych, główny nacisk kładąc jednak na ogromne dla niezależnego rynku motoryzacyjnego ryzyko wynikające z faktu, że producenci samochodów chcą zamknąć dostęp do danych niezbędnych do serwisowania nowo powstających modeli samochodów.

– Troską niezależnych uczestników rynku powinien być swobodny dostęp do systemów diagnostyki pokładowej (OBD) i kompleksowej informacji technicznej (RMI). Dlatego apeluję do polskiego rządu: wesprzyjcie swobodę napraw! Uczyńcie przykład dobrych rozwiązań legislacyjnych, wszak każdy konsument, winien mieć swobodę wyboru, komu powierzy serwisowanie i naprawę swego dobra – podkreślała Sylvia Gotzen.

Dyrektor FIGIEFA podziękowała także SDCM za znaczący wkład w obronę interesów przedstawicieli producentów i dystrybutorów części motoryzacyjnych.

Dobre nastroje

Podczas Kongresu podsumowano aktualną sytuację na niezależnym rynku dystrybucji części. Przedstawiono prognozowane wyniki producentów i dystrybutorów na koniec 2016 roku, które okazały się bardzo pozytywne. Jedynie 12% dystrybutorów części zadeklarowało, że pod koniec tego roku spodziewa się spadków sprzedaży w granicach do 10% w porównaniu z rokiem 2015. Natomiast 37% dystrybutorów oraz aż 60% producentów części spodziewa się wysokich wzrostów sprzedaży przekraczających 10% liczonych rok do roku.

 

Zostaw Komentarz