Przypominamy o Kongresie

24 paź 2018

Coraz mniej czasu pozostało, aby zarejestrować się jako uczestnik XIII Kongresu Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego, czyli dorocznego spotkania przedstawicieli najważniejszych organizacji i firm związanych z branżą motoryzacyjną, a także branżowych ekspertów, polityków oraz reprezentantów środowiska naukowego i akademickiego.

W dniach 7-8 listopada w hotelu Sound Garden w Warszawie odbędą się prezentacje, podsumowania oraz dyskusje dotyczące tematów najważniejszych dla przemysłu i rynku motoryzacyjnego. Tradycyjnie przedstawione zostaną dane na temat aktualnej sytuacji przemysłu, handlu i usług w motoryzacji. Przeprowadzone zostaną także interaktywne sondaże oraz poczynione prognozy co do rozwoju całej branży w najbliższym czasie. Nie zabraknie również tematów dotyczących tzw. megatrendów, czyli kwestii, które w nadchodzących latach będą miały istotny wpływ na producentów, dystrybutorów i warsztaty motoryzacyjne.

Do przygotowania oraz udziału w Kongresie włączyły się instytucje i organizacje związane z branżą. Poza głównym organizatorem, czyli Stowarzyszeniem Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, są to to m.in. międzynarodowe organizacje branżowe, a mianowicie CLEPA – reprezentująca interesy producentów części, FIGIEFA – zajmująca się obroną interesów dystrybutorów, czy też APRA – działająca na  rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. Swój wkład wniosą również organizacje takie jak PAIH, PZPM, STM, Fundacja Integracja,  a nawet Strefy Ekonomiczne i firmy badawcze jak Frost & Sullivan. Nie zabraknie oczywiście przedstawicieli władz państwowych. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowuje własną sesję, która będzie poświęcona najważniejszym sprawom dla przemysłu motoryzacyjnego. Drugiego dnia Kongresu zaplanowano również specjalną debatę interaktywną prowadzoną przez ambasadorów polskich producentów części motoryzacyjnych.

Jak podkreśla Alfred Franke, prezes SDCM, tym razem jeszcze silniejszy akcent położono na bezpośrednie dyskusje oraz obrady z udziałem przedstawicieli branży. Odbędą się nie tylko spotkania B2B, ale także, jako nowość, sesje zamknięte z ograniczoną liczbą miejsc. Zaproszenie na nie dostaną wyłącznie liderzy reprezentujący przemysł, handel i usługi w motoryzacji, jak również reprezentanci środowisk okołobranżowych.

W przerwach pomiędzy panelami będzie można spędzić czas na stoiskach, na których zaprezentowane zostaną przyszłościowe projekty związane z branżą. Przygotowane zostaną wystawy dotyczące Przemysłu 4.0 oraz motoryzacyjnych start-upów.

Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego to jedyne wydarzenie w Polsce, na którym spotyka się tak szeroka reprezentacja branży. W poprzedniej jego edycji udział wzięło blisko 800 osób, a na ten rok organizatorzy zapowiadają jeszcze większą frekwencję.

Wszystkie szczegóły dotyczące kongresu  oraz formularz rejestracyjny można znaleźć tutaj.

Zostaw Komentarz