Siła w sieci

21 sty 2015

sieci__logotypyFirma Inter Cars, największy polski dystrybutor części motoryzacyjnych od wielu lat wspiera niezależny rynek motoryzacyjny, między innymi patronując sieciom warsztatowym. Jako że niedawno rozpoczął się nowy rok, przyszła pora podsumować ten ubiegły, tym bardziej, że postawił on przed branżą wiele nowych wyzwań, które sprawiają, że łączenie sił ma coraz głębszy sens.

qsW roku 2014 dyskusję zdominował temat poprawienia wizerunku niezależnego rynku warsztatowego oraz konkurencyjności w stosunku do serwisów autoryzowanych, w tym również konieczności przestrzegania zasad wolnej konkurencji przez producentów samochodów. Pomóc w tym ma zacieśnienie współpracy w ramach sieci oraz wprowadzenie standardów podnoszących jakość usług, opartych na stworzonym specjalnie dla warsztatów sieciowych programie rozwojowym. Pierwszym jego elementem jest audyt, który ma na celu odnalezienie mocnych punktów warsztatu i zdiagnozowanie słabych, wymagających poprawy. Kolejnym jest zadbanie o wizerunek serwisu oraz pełne wsparcie w działaniach służących rozwojowi pracowników.

Zaproponowany przez Inter Cars program Akademia Menadżera umożliwił bezpłatnie przeszkolenie wszystkich osób odpowiedzialnych za kontakt z klientem, dzięki czemu można było podnieść poziom obsługi klientów. W profesjonalnych naprawach pomaga również bardzo rozbudowany program szkoleń technicznych oraz dedykowane programy wspomagające zakupy wyposażenia warsztatowego.

Razem łatwiej

Podobnie jak w poprzednich latach, specjalnie dla członków sieci serwisowych skupionych wokół Inter Cars: Q-Service, Perfect Service, Q-Service Premium oraz Q-Service Moto, zostały zorganizowane spotkania regionalne. Doświadczenie pokazało, że to najlepszy sposób, by w szerokim gronie omówić rozmaite kwestie i sprawnie wprowadzić postanowienia w życie. Dodatkowo owe spotkania stanowią swego rodzaju „grupę wsparcia”, ponieważ zawsze w trakcie ich trwania odbywa się panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy dzielą się doświadczeniami.

Lekarstwem na małą siłę przebicia rynku niezależnego w publicznej dyskusji jest zacieśnienie współpracy z ze Stowarzyszeniem Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych SDCM reprezentowanym przez Alfreda Franke i powołanie do życia organizacji MOVEO, zrzeszającej niezależne warsztaty, a będącej ich ambasadorem w pracach legislacyjnych dotyczących rynku motoryzacyjnego. Sieci serwisowe Inter Cars obejmują obecnie ponad 1000 warsztatów. Jest to olbrzymia siła, której skupienie w ukierunkowanych działaniach przyniesie znaczny wzrost znaczenia w negocjowaniu projektów rozmaitych rozwiązań.

Info_Pras_Inter_Cars_sieci_serwisowe (5)Kołobrzeg

W ubiegłym roku odbyły się cztery spotkania regionalne. Pod koniec września w Kołobrzegu spotkali się członkowie sieci serwisowych, będący klientami grup filialnych: Gorzów, Poznań, Szczecin, Wałcz, Zielona Góra i Gdańsk. Podczas konferencji wystąpił m.in. Wojciech Twaróg, członek zarządu IC, który opowiedział o nowościach i zmianach w działaniu sieci serwisowych skupionych wokół Inter Cars. Alfred Franke, prezes SDCM przedstawił prezentację „Branża Motoryzacyjna 2014”, zawierającą dane na temat kondycji rynku i widocznych na nim tendencji. Do późnego wieczora trwały rozmowy kuluarowe.

Józefów

Kolejne spotkanie odbyło się w październiku, w Józefowie koło Warszawy. Jego przebieg był podobny, a zebrani goście wysłuchali, ciekawego jak zwykle, wystąpienia Alfreda Frankego, który rzucił sytuację polskiego rynku na tło europejskie i światowe. Globalny, niezależny rynek motoryzacyjny to potencjał wart 750-800 mld €, z czego 180-200 mld € stanowi Europa. Polska jest zaś jednym z najszybciej rozwijających się rynków na Starym kontynencie, z dużym potencjałem. Niestety, środowisko warsztatów, nie mając reprezentacji w postaci wspólnej organizacji, nie ma możliwości wpływania na decyzje gospodarcze w naszym kraju.

Info_Pras_Inter_Cars_sieci_serwisowe (6)Dla przykładu, w Polsce działa około 19,5 tys. warsztatów niezależnych obsługujących samochody osobowe i ciężarowe oraz 1,5 tys. serwisów autoryzowanych. Skala obydwu grup jest nieporównywalna, a jednak to producenci samochodów mają głos dominujący, którego słuchają osoby odpowiedzialne za regulacje prawne w naszym kraju. Stąd tak ważna jest idea łączenia się warsztatów w sieci, które jako zjednoczona siła będą dbały o interesy właścicieli warsztatów.

W podobnym tonie wypowiadał się Jerzy Maliński, jeden z założycieli Organizacji Pracodawców Motoryzacji Moveo. Podkreślał potrzebę zaangażowania się niezależnego rynku motoryzacyjnego w kreowania korzystnego dla branży systemu gospodarczego. Głos zabrali również Wojciech Twaróg, członek zarządu Inter Cars i Tomasz Ładosz, kierownik działu sieci serwisowych. Podczas intensywnej i merytorycznej dyskusji otwartej, swoje opinie wyraziło wielu uczestników.

Arłamów

Info_Pras_Inter_Cars_sieci_serwisowe (3)Następne spotkanie odbyło się w listopadzie w Arłamowie. Szczególnie ożywiona dyskusja odbyła się podczas prezentacji Jerzego Malińskiego, reprezentującego Organizację Pracodawców Motoryzacji Moveo. Przedstawił on zmiany na rynku motoryzacyjnym, wskazując na problemy związane ze zbliżającą się erą telematyki. Obejmie ona olbrzymią część rynku, której przychody będą z roku na roku rosły, dochodząc do 18 mld € w 2025 roku. Bez wspólnego działania warsztatów niezależnych już wkrótce rynek ten może zostać zdominowany przez serwisy autoryzowane. Jerzy Maliński podkreślił, że Moveo chce być organizacją, która będzie stała na straży interesów niezależnych warsztatów.

Wisła

Ostatnie regionalne spotkanie sieciowe zorganizowane zostało pod koniec listopada w Wiśle. Także i tu odbyła się konferencja z udziałem ekspertów. Podnoszono tematy poprawienia wizerunku niezależnego rynku samochodowego. W szerokiej opinii publicznej wciąż bowiem dominuje przekonanie, że tylko serwisy autoryzowane świadczą usługi na najwyższym poziomie. Zmianie tych przekonań nie sprzyja nieprzestrzeganie przez producentów samochodów dyrektyw europejskich dotyczących napraw pojazdów w okresie gwarancyjnym. Zgodnie z owym prawem kierowca może dokonywać napraw w dowolnie wybranym przez siebie warsztacie. W praktyce gwarantujące to przepisy nie są w Polsce przestrzegane i częste są przypadki odrzucenia gwarancji po naprawie dokonanej w warsztacie niezależnym. Również z takimi nadużyciami powinna walczyć reprezentacja branży warsztatowej.

Zostaw Komentarz