Utylizacja z korzyściami

06 sie 2021

Bio Service to program zapewniający nie tylko odbiór odpadów warsztatowych. To także program, który daje serwisom realne, policzalne w złotówkach, korzyści.

 

Prędzej czy później każdy właściciel warsztatu samochodowego lub motocyklowego musi zmierzyć się z problemem właściwej utylizacji odpadów, jakie powstają w wyniku jego działalności. Jeśli przy tym nie będzie postępował zgodnie z przepisami, grożą mu dotkliwe kary administracyjne. I tu z pomocą przychodzi program Bio Service, który zapewnia kompleksowy odbiór odpadów pochodzących z działalności warsztatu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Mało tego, Bio Service umożliwia warsztatom, które przystąpią do tego programu, także refundacje części kosztów utylizacji.

– Należy podkreślić, że refundujemy koszty utylizacji odpadów za towary zakupione w sieci Inter Cars. A ile można zyskać? W tym celu warto monitorować cennik refinansowanych frakcji, który znajduje się na stronie internetowej Bio Service. Cennik jest stale aktualizowany, dlatego jest to najlepsze źródło pozyskania dokładnych wartości refundacji – mówi Adrian Siemiński z Bio Service

W cenniku refundacji umieszczonym na stronie Bio Service przedstawiana jest zwracana kwota za każdy kilogram oddanych odpadów (tych wytworzonych z produktów zakupionych w sieci Inter Cars).

Dwie drogi do zwrotu środków

Serwisy mogą skorzystać z refundowania kosztów utylizacji w Bio Service na dwa sposoby. Pierwszy z nich to „korekta do okresu”.

– W tym scenariuszu klient ma pomniejszoną kwotę do zapłaty przy kolejnych zakupach w Inter Cars. Kwota zwrotu wyliczana jest za każdy kilogram oddanych odpadów pod warunkiem, że odpad został wytworzony z produktów zakupionych w sieci Inter Cars. Z możliwości tej mogą skorzystać klienci, którzy mają z nami podpisaną umowę – tłumaczy Adrian Siemiński.

Należna wartość do zwrotu to masa odebranego odpadu pomnożona przez obowiązującą przy zgłoszeniu cenę. Po odbiorze odpadów, klient jest informowany drogą mailową o szczegółach dotyczących rozliczenia.

Druga droga refundacji obowiązuje w przypadku zwrotu środków za akumulatory, tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe.

– W tej sytuacji klient otrzymuje przelew na konto, który następuje po wystawieniu i przesłaniu poprawnie wystawionej faktury na wskazane przez nas dane. W tym przypadku podpisanie umowy z Bio Service nie jest konieczne – kontynuuje Adrian Siemiński.

Refundacja krok po kroku

W obu opisanych sytuacjach, aby skorzystać z usługi przekazania zużytego asortymentu i otrzymać refundację kosztów utylizacji należy:

  • posiadać dostęp do BDO,
  • zarejestrować się lub zalogować na swoim koncie w BS BIO,
  • utworzyć albo otworzyć nowe zgłoszenie,
  • wybrać kod odpadu do odbioru, wpisać w kg szacunkową ilość posiadanych odpadów,
  • zamknąć i wysłać zgłoszenie.

 

Zostaw Komentarz