VIN w ogłoszeniach

14 paź 2019

Przedstawiciele platformy ogłoszeniowej OTOMOTO oficjalnie ogłosili rozpoczęcie przygotowań do wdrożenia obowiązku publikowania numeru VIN w ogłoszeniach na ich platformie. Działaniom tym towarzyszyć będzie skierowana do klientów akcja informująca o tym, czym jest numer VIN oraz co i gdzie da się sprawdzić na jego podstawie.

Decyzja OTOMOTO jest spełnieniem wieloletnich postulatów Związku Dealerów Samochodów, który prowadził też działania lobbingowe mające na celu wprowadzenie do polskiego prawa obowiązku umieszczania VIN w ogłoszeniach o sprzedaży pojazdów. Argumentowano, że zwiększa to pewność prawną przy procesie zakupu auta używanego oraz pozwala na zweryfikowanie pojazdu i jego historii bez konieczności kontaktowania się ze sprzedawcą. Ponadto ogromnie ułatwia zadanie firmom oferującym usługę raportów historii pojazdu, z których to raportów Polacy korzystają coraz częściej.

W ramach proponowanych zmian Związek Dealerów Samochodów i Forum Rynku Samochodów Używanych postulują dodanie art. 66a ust. 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym w brzmieniu:
W publicznym ogłoszeniu dotyczącym sprzedaży konkretnego pojazdu nadawca takiego ogłoszenia publikuje cechy identyfikacyjne pojazdu, o których mowa w art. 66 ust. 3a.
Cechy identyfikacyjne z art. 66 ust. 3a Prawa o ruchu drogowym, to oczywiście VIN pojazdu, a obowiązek publikacji byłby skierowany do platform ogłoszeniowych.

Jeśli chodzi o sankcje za brak umieszczenia takiej informacji, to ZDS proponuje umieszczenie w Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w przepisie art. 16 zapisu dotyczącego nieuczciwej reklamy:
 1. Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:
(…)
7) publikowanie ogłoszenia dotyczącego sprzedaży pojazdu z naruszeniem obowiązku, o którym mowa w art. 66a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
W takim modelu sankcyjnym ściganie naruszenia nowego obowiązku zostałoby pozostawione prywatnym przedsiębiorcom, których interes byłby naruszony lub zagrożony przez takie działanie, w drodze powództw cywilnych.

Związek Dealerów Samochodów ma nadzieję, że decyzja platformy OTOMOTO o wprowadzeniu obowiązku podawania numeru VIN przy ogłoszeniach, bardzo ułatwi działania lobbingowe i w ciągu najbliższych miesięcy uda się wprowadzić zmiany prawa na ścieżkę legislacyjną.

Zostaw Komentarz