Wycieraczki DENSO – testowane w Japonii i Europie

28 lip 2022

DENSO jest producentem oryginalnego wyposażenia (OE), w tym wycieraczek. Jak podkreślają przedstawiciele firmy, zarówno pióra przeznaczone na pierwszy montaż, jak i elementy dostępne w sprzedaży na europejskim rynku wtórnym, przechodzą liczne kontrole i szereg wymagających testów, zanim zostaną dodane do oferty.

Główne testy wycieraczek DENSO przeprowadzane są w specjalnym obiekcie położonym w Japonii. Kontroli podlegają tam wszystkie elementy mające wpływ na pracę wycieraczek.

Łatwość montażu, równomierny docisk

Ocena konstrukcji wycieraczki jest w zasadzie kontrolą wizualną, która ma na celu określenie liczby punktów mocowania/docisku, która wpływa na równomierność rozłożenia nacisku na przednią szybę, ,a tym samym skuteczność wycieranie. Określana jest zarówno liczba punktów mocowania/docisku, jak i odstępy pomiędzy nimi, a także rodzaj adaptera jaki należy zastosować – na przykład adapter typu multi-clip lub adapter OE. Dodatkowo sprawdza się opór, jaki stawia guma podczas próby ściągnięcia jej z ramienia, co jest ważnym testem bezpieczeństwa, ponieważ guma nie może zsunąć się z pióra wycieraczki w żadnych okolicznościach.

Kolejnym testem jest montaż i demontaż pióra wycieraczki na ramieniu wycieraczki. Ocenia się łatwość wykonania każdej z tych operacji – oczywiście nie powinny one stanowić żadnego problemu dla użytkownika końcowego.

Po zamontowaniu piór wycieraczek na ramionach oceniana jest nie tylko wielkość wycieranej powierzchni, ale także geometria wycieraczek. Bardzo ważne jest, aby pióra wycieraczek nie stykały się z ramionami, ponieważ taki kontakt powoduje nieregularny rozkład nacisku i słabe wycieranie przedniej szyby, a także nieprzyjemny hałas.

Ważna wydajność

Podczas testów wydajności oceniane są następujące aspekty działania wycieraczek:

  • Wydajność wycierania: wycieraczki są montowane na specjalnie zaprojektowanym stanowisku testowym, gdzie symulowane są rzeczywiste warunki pracy – szybkie i wolne wycieranie, różne natężenie spryskiwania wodą itp. Dzięki testom można dokładnie ocenić, jak działają wycieraczki w różnych warunkach atmosferycznych. Aby spełnić rygorystyczne normy DENSO, wycieraczki pracują przez 100 000 cykli wycierania, następnie muszą uzyskać minimum trzy punkty w pięciostopniowej skali.
  • Hałas: bardzo ważnym aspektem jest poziom hałasu, jaki generują wycieraczki podczas pracy. Musi się on mieścić w dopuszczalnym zakresie tolerancji.
  • Drgania: ocenia się, czy wycieraczka płynnie przesuwa się po przedniej szybie, bez podskakiwania. Aby uniknąć tego problemu i zminimalizować nieprzyjemny hałas, dokładnie przycina się krawędzie gumy oraz nakłada na nią powłokę o niskim współczynniku tarcia.
  • Ruch na boki: mierzy się zakres ruchu wycieraczki – musi on mieścić się w ustalonych przez firmę kryteriach.
  • Moment obrotowy zacisku: w celu uzyskania dokładnego wycierania przedniej szyby, ocenia się moment obrotowy zacisku, który musi spełniać ustalone przez firmę wymogi.

Gwarancja długiego działania

Test wytrzymałości pozwala sprawdzić wydajność piór wycieraczek po 100 000 cykli wycierania, co odpowiada dwóm latom typowego użytkowania. Test jest przeprowadzany na specjalnie zaprojektowanym stanowisku, które składa się z przedniej szyby, mechanizmu ramienia wycieraczki i urządzenia do symulacji deszczu. Test pozwala ściśle monitorować wydajność wycieraczek. Wycieraczki DENSO muszą gwarantować dobre wycieranie nawet po długim okresie eksploatacji.

Ważnym elementem procedury testowej jest sprawdzenie odporności na warunki środowiskowe. Sprawdzana jest odporność na korozję. W teście wykorzystywane jest specjalne wyposażenie zwane cyklicznym testerem korozji lub CCT. Podczas testu na przednią szybę napryskiwana jest słona woda o określonej temperaturze, którą wycieraczki stale wycierają. Oceniany jest czas wycierania, a temperaturę wody stopniowo podnosi się aż do 70 stopni Celsjusza. Proces ten powtarza się określoną liczbę razy.

Podczas testu SWOM symuluje się słoneczną pogodę i ocenia wpływ słońca zarówno na gumę, jak i ramę wycieraczki. Test trwa 200 godzin, co w stosunkowo krótkim czasie pozwala zasymulować lata zużycia. Po przeprowadzeniu testu na wycieraczkach nie mogą wystąpić żadne poważne, widoczne oznaki przebarwień lub kredowania.

Na upał i mróz

Po przeprowadzeniu wszystkich sprawdzianów wycieraczki zostają zamontowane w pojazdach testowych, a następnie używane są przez dłuższy czas. Testy te przeprowadza się w kilku różnych regionach Europy, aby sprawdzić działanie wycieraczek w różnych warunkach pogodowych, takich jak wysokie temperatury na południu Europy i ekstremalnie niskie temperatury, jakich doświadcza się w Europie Wschodniej.

Ta dodatkowa faza testów dostarcza DENSO informacji zwrotnych od rzeczywistych użytkowników wycieraczek, które pozwalają ocenić, jak sprawują się wycieraczki w różnych warunkach i w dłuższym okresie. Testerzy wypełniają specjalny kwestionariusz, który pozwala im przekazać informacje zwrotne na temat rzeczywistej wydajności wycieraczek, z uwzględnieniem wszystkich aspektów ich pracy, takich jak hałas, drganie, skuteczność wycierania, obszary niewycierane itp.

 

 

Zostaw Komentarz